1. Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku: dialogi z tłumaczeniem

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku: dialogi z tłumaczeniem

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku, czyli Vorstellungsgespräch, nie różni się zbytnio od jej polskiego odpowiednika. Wymaga jednak od Ciebie swobodnego operowania językiem obcym, a więc znajomości niezbędnych słówek i zwrotów po niemiecku. Na szczęście możesz się ich nauczyć.

W tym artykule poznasz 10 typowych pytań, które prawdopodobnie usłyszysz na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku. Zobaczysz też przykładowe odpowiedzi w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem. Dzięki tej wiedzy ograniczysz stres i łatwiej dostaniesz pracę w niemieckiej firmie.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku — pytania i odpowiedzi

Dla Polaków rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku może być stresująca, a pytania rekrutacyjne — trudne. W końcu do zwykłego stresu dochodzi jeszcze brak pewności, czy to, co powiedzieliśmy, miało sens i czy rekruter dobrze nas zrozumiał.

Na szczęście rekruterzy są zbyt zajęci, by wymyślać indywidualny zestaw pytań dla każdego kandydata. Dlatego, obok standardowych zapytań związanych z treścią przesłanych przez Ciebie CV i listu motywacyjnego, np. o hobby lub doświadczenie, najczęściej korzystają z przygotowanego wcześniej scenariusza.

Oto 10 typowych pytań, które mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku (np. na opiekunkę) i przykładowe odpowiedzi wraz z tłumaczeniem. Dzięki nim będziesz już wiedział, jak zacząć rozmowę z rekruterem.

1. Könnten Sie uns etwas über sich selbst erzählen? — Czy może Pan(i) coś o sobie powiedzieć?

Na rozmowach o pracę w Polsce niemal każdy kandydat jest proszony, by opowiedział coś o sobie. Po niemiecku rozmowa kwalifikacyjna wygląda podobnie — w ten sposób rekruterzy chcą rozładować atmosferę oraz wstępnie sprawdzić, czy znasz swoje atuty i nadajesz się do nowej pracy.

Odpowiadając na to pytanie po niemiecku, powiedz o rzeczach związanych ze sferą zawodową — np. jakie masz wykształcenie i gdzie ostatnio pracowałeś. Dodaj, że pochodzisz z Polski i wyjaśnij, gdzie nauczyłeś się języka. Możesz też wspomnieć o swoich zainteresowaniach z CV, o ile są ciekawe lub dowodzą, że posiadasz ważne w Twojej pracy cechy charakteru.

W ułożeniu dobrej odpowiedzi na to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku pomoże Ci rubryka z podsumowaniem zawodowym w CV po niemiecku. To tam należy krótko napisać o sobie w CV w odniesieniu do konkretnego stanowiska, dlatego tą sekcją możesz się inspirować.

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

Zobacz, jak możesz przedstawić się po niemiecku na rozmowie kwalifikacyjnej.

Odpowiedź: Ich bin ausgebildete Krankenschwester und habe über 6 Jahre Erfahrung in Krankenhäusern und Kliniken. Ich komme aus Polen und habe dort Deutsch gelernt. Seit 3 Monaten lebe ich in Deutschland. Ich helfe gerne anderen und verfüge auch über Erfahrung in der Arbeit mit älteren Menschen. In meiner Freizeit lese ich gerne Manierenromane und Reportagen - ich habe den Eindruck, dass es mir hilft, andere besser zu verstehen.

Tłumaczenie: Z wykształcenia jestem pielęgniarką i mam ponad 6-letnie doświadczenie w pracy w szpitalach i przychodniach. Pochodzę z Polski i to tam nauczyłam się języka niemieckiego. W Niemczech mieszkam od 3 miesięcy. Lubię pomagać innym, mam też doświadczenie w pracy z osobami starszymi. W wolnych chwilach lubię czytać książki obyczajowe i reportaże — mam wrażenie, że to pomaga mi lepiej rozumieć innych.

2. Was wissen Sie über unser Unternehmen? — Co Pan(i) wie o naszej firmie?

Choć to jedno z najpopularniejszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej (również po niemiecku), niewiele osób potrafi na nie dobrze odpowiedzieć. Jeśli chcesz być od nich lepszy, dzień przed rozmową poświęć kilka minut na research. Sprawdź stronę internetową firmy i jej profil na LinkedIn. Dowiedz się, jakie sprzedaje produkty i usługi, co do tej pory osiągnęła oraz jakimi wartościami się kieruje. Dlaczego to właśnie w tej firmie chciałbyś pracować?

Odpowiedź: ABC ist eine Agentur für digitales Marketing. Sie wurde vor 10 Jahren gegründet. Sie beschäftigen derzeit über 100 Mitarbeiter. Ihre Dienste wurden von Unternehmen X, Y und Z genutzt. Mir hat die Online-Werbung für Kapitalanlagen von Unternehmen Z sehr gut gefallen, die die in den TV-Spots enthaltenen Informationen ergänzte. Auf der ABC-Website habe ich gelesen, dass Sie vom Willen nach Entwicklung und Transparenz streben. Diese Werte liegen mir sehr nahe, daher glaube ich, dass ich zu Ihrem Unternehmen passe.

Tłumaczenie: Firma ABC jest agencją digital marketingową. Została założona 10 lat temu. Obecnie zatrudniają Państwo ponad 100 osób. Z Państwa usług korzystały m.in. firmy X, Y i Z. Bardzo podobała mi się internetowa promocja nowych lokat oferowanych przez firmę Z, która uzupełniała informacje zawarte w spotach telewizyjnych. Na stronie internetowej ABC przeczytałem, że kierują się Państwo chęcią rozwoju i transparentnością. Te wartości są mi bliskie, dlatego wierzę, że pasuję do Państwa firmy.

3. Was sind Ihre Stärken? — Jakie są Pana/Pani mocne strony?

Gdy rekruter zadaje to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku, chce sprawdzić, czy jesteś pewny swoich atutów z CV i posiadasz niezbędne w tej pracy umiejętności twarde i miękkie. Ale zamiast wymieniać wszystkie, wybierz 1-2 kluczowe kompetencje i podaj przykład sytuacji, kiedy to w praktyce wykorzystałeś daną umiejętność lub cechę charakteru z CV. Aby odkryć swoje mocne strony, możesz też przeprowadzić indywidualną analizę SWOT.

Odpowiedź: Die Offenheit für Kritik ist meine Stärke, was mein vorheriger Vorgesetzer mit Sicherheit bestätigen kann. Meine Kollegen oder Kunden haben selten einen Grund, mich zu kritisieren, da ich jedes neue Projekt als eine Aufgabe betrachte, die bestimmte Ergebnisse erfordert. Konstruktive Kritik ist ein wertvoller Hinweis, der mich motiviert, meine Kompetenzen ständig weiterzuentwickeln.

Tłumaczenie: Moim atutem jest otwartość na krytykę, co z pewnością potwierdzi mój poprzedni przełożony. Nie mam powodu, by obrażać się na klientów lub współpracowników, bo każdy nowy projekt postrzegam jako zadanie wymagające osiągnięcia konkretnych rezultatów. Konstruktywna krytyka jest dla mnie cenną wskazówką, która motywuje mnie do stałego rozwijania swoich kompetencji.

4. Was sind Ihre Schwächen? — Jakie są Pana/Pani słabe strony?

Zarówno polscy, jak i niemieccy pracodawcy cenią kandydatów, którzy są świadomi swoich wad i usiłują nad nimi dla pracować. Kiedy więc usłyszysz pytanie o swoje Schwächen, opisz te, które już udało Ci się wyeliminować. Dzięki temu z pewnością zrobisz dobre wrażenie na rekruterach!

Oto przykład dobrej odpowiedzi na to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku:

Odpowiedź: In der Vergangenheit habe ich Aufgaben oft zu spät erledigt, was für meine Kollegen ein Problem war. Ich habe also einen Verbesserungsplan vorbereitet. Ich begann einige Tage im Voraus Aufgaben zu priorisieren und meine Arbeit zu planen, damit ich wusste, was ich zuerst tun musste und was warten konnte. Dadurch bin ich seit einem halben Jahr nicht einmal zu spät gekommen.

Tłumaczenie: Kiedyś często wykonywałem zadania po terminie, co przeszkadzało moim współpracownikom. Przygotowałem więc plan naprawczy. Zacząłem nadawać zadaniom priorytet i planować swoją pracę z kilkudniowym wyprzedzeniem, żeby wiedzieć, czym muszę zająć się w pierwszej kolejności, a co może poczekać. Dzięki temu od pół roku nie spóźniłem się ani razu.

5. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? — Gdzie widzi się Pan(i) za 5 lat?

Rekrutacja i szkolenie pracowników bywają kosztowne. Dlatego rekruter chce wiedzieć, czy dana praca pokrywa się z Twoimi celami zawodowymi i nie rzucisz jej po 3 miesiącach. Dlatego na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku możesz usłyszeć pytanie o to, gdzie widzisz się za kilka lat.

Odpowiedź: In 5 Jahren möchte ich immer noch in Deutschland leben und im gleichen Beruf arbeiten. Aber ich denke, dass ich meine Fähigkeiten bis dahin weiterentwickeln und in ein paar Jahren in einer Seniorstelle arbeiten und später vielleicht Manager werden kann.

Tłumaczenie: Za 5 lat nadal chciałabym mieszkać w Niemczech i pracować w tym samym zawodzie. Ale myślę, że do tego czasu rozwinę swoje umiejętności i za kilka lat będę mogła pracować na stanowisku seniorskim, a później być może zostać menedżerem.

6. Warum sollten wir Sie einstellen? — Dlaczego powinniśmy Pana/Panią zatrudnić?

To pytanie ma sprawdzić, czy jesteś świadomy swoich atutów i możliwości jako pracownik. Dlatego spróbuj pokazać, że wyróżniasz się na tle osób, które również starają się o tę pracę. Jak to zrobić?

Swoje mocne strony na rozmowie kwalifikacyjnej najłatwiej udowodnisz przez pryzmat osiągnięć zawodowych — np. o wprowadzonych przez siebie usprawnieniach, szybkim awansie, dużej liczbie obsłużonych klientów czy zaoszczędzeniu firmowych pieniędzy. W tym celu operuj datami i liczbami. To pytanie to również świetna okazja, by szerzej opowiedzieć o swoim doświadczeniu z CV.

Odpowiedź: Ich weiß, dass die Arbeit mit Kunden stressig sein kann und nicht jeder dafür geeignet ist. Aber ich bin überzeugt, dass ich in dieser Rolle einen großartigen Job machen werde - dieses Jahr erhielt ich 95 Prozent der positiven Bewertungen in einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit im Geschäft, und mein Chef hat mich wiederholt als Vorbild gelobt. Ich glaube, dass Ihre Kunden auch mit meiner Arbeit zufrieden sein werden und dies sie dazu ermutigen kann, häufiger einzukaufen.

Tłumaczenie: Wiem, że praca z klientem w tej branży może być stresująca i nie każdy się do niej nadaje. Ale jestem przekonana, że ja świetnie sprawdzę się w tej roli — w tym roku dostałam 95% pozytywnych opinii w ankiecie badającej satysfakcję klientów sklepu, a szef wiele razy stawiał mnie innym za wzór. Wierzę, że Państwa klienci również będą zadowoleni z mojej pracy, a to być może zachęci ich do częstszych zakupów.

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

7. Was motiviert Sie zur Arbeit? — Co motywuje Pana/Panią do pracy?

W ten sposób rekruter chce sprawdzić, czy pasujesz do kultury organizacyjnej firmy. Aby na nie odpowiedzieć, zastanów się, jakie wartości w pracy są dla Ciebie ważne i pozwalają Ci pracować efektywnie. Może lubisz mieć jasno wyznaczony cel i osiągać mierzalne wyniki? A może cenisz sobie twórczą swobodę? Jak sposób oceniania pracowników lubisz najbardziej?

Oto przykładowa odpowiedź na to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku dla opiekunek lub opiekunów osób starszych:

Odpowiedź: Was mich am meisten motiviert, ist die Dankbarkeit und das Lächeln auf den Gesichtern meiner Patienten. Ich mag es zu sehen, wie sie unabhängiger werden, wie sie sich der Welt und den Menschen öffnen und sich zum Beispiel für Seniorenkurse anmelden. Wenn ich einen neuen Patienten kennenlerne, setze ich mir ein Ziel, das über die sofortige Hilfe hinausgeht. Ich lasse mich von den Bedürfnissen der Patienten selbst leiten.

Tłumaczenie: Najbardziej motywuje mnie wdzięczność i uśmiech na twarzach pacjentów. Lubię patrzeć, gdy stają się bardziej samodzielni, gdy otwierają się na świat i ludzi i np. zapisują się na zajęcia dla seniorów. Dlatego kiedy poznaję nowego pacjenta, ustalam sobie cel, do którego warto dążyć, wykraczający poza jedynie doraźną pomoc. Kieruję się przy tym potrzebami samych pacjentów.

Sprawdź też, jak napisać list motywacyjny opiekuna osób starszych i list motywacyjny opiekuna medycznego.

8. Warum haben Sie Ihren letzten Job verlassen? — Dlaczego odszedł Pan/odeszła Pani z poprzedniej pracy?

Kiedy usłyszysz to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku, nie mów, że chciałbyś więcej zarabiać albo nie dogadywałeś się z szefem. Pokaż, że zmiana pracy to przemyślany krok w Twojej karierze, który pomoże Ci się dalej rozwijać. Innym pomysłem na wybrnięcie z tej sytuacji jest powołanie się na chęć przeprowadzki do Niemiec.

Odpowiedź: Ich mochte meinen vorherigen Job, aber ich hatte das Gefühl, dass es dort keinen Raum für Entwicklung gab. Ich glaube, ich habe genug Fähigkeiten erworben, um an größeren, ehrgeizigeren Projekten zu arbeiten. Deshalb hat mich Ihr Angebot interessiert.

Tłumaczenie: Lubiłem swoją poprzednią pracę, ale miałem poczucie, że brakuje mi tam już pola do rozwoju. Myślę, że zdobyłem już wystarczające umiejętności, by rozpocząć pracę nad większymi, ambitniejszymi projektami. Właśnie dlatego zainteresowała mnie Państwa oferta.

9. Was war Ihr größter beruflicher Misserfolg? — Co uważasz za swoją największą porażkę zawodową?

Z badania o kłamstwach na rozmowie kwalifikacyjnej wynika, że niemal 27% kandydatów zapytanych przez rekrutera o swoją porażkę zawodową nie powiedziało całej prawdy. Kandydaci mają wrażenie, że przyznanie się do błędu skreśli ich w oczach potencjalnego pracodawcy.

W rzeczywistości jest odwrotnie — szczera odpowiedź na to pytanie może pokazać, że umiesz stawiać czoła problemom. Jest tylko jeden warunek — zamiast skupiać się na konsekwencjach popełnionego błędu, powiedz, jak go rozwiązałeś i czego się w ten sposób nauczyłeś. 

Odpowiedź: Einmal habe ich versehentlich ein defektes Produkt an eine Stammkundin verkauft. Ich schämte mich, als sie eine Beschwerde einlegte und sagte, sie habe ihr Vertrauen in mich verloren. Ich entschuldigte mich höflich bei ihr, ersetzte das Produkt durch ein Neues und bot ihr einen kostenlosen Zusatzservice an. Dann rief ich sie an, um sicherzustellen, dass alles funktionierte. Seitdem überprüfe ich immer dreimal, was ich verkaufe und an wen.

Tłumaczenie: Kiedyś przez nieuwagę sprzedałem stałej klientce wadliwy produkt. Było mi wstyd, gdy przyszła złożyć reklamację i powiedziała, że straciła do mnie zaufanie. Grzecznie ją przeprosiłem, wymieniłem produkt na nowy i zaoferowałem jej za darmo dodatkową usługę. Potem do niej zadzwoniłem, żeby upewnić się, czy wszystko gra. Od tamtej pory zawsze sprawdzam trzy razy, co i komu sprzedaję.

10. Was sind Ihre finanziellen Erwartungen? — Jakie ma Pan(i) oczekiwania odnośnie wynagrodzenia?

Dla Polaków rozmawianie o pieniądzach może być problematyczne. Niepotrzebnie — w niemieckich ofertach pracy dla obcokrajowców często widnieją widełki płacowe. Dlatego wystarczy, że na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku będziesz poruszać się w ich zakresie. Celuj w kwotę, która odzwierciedla Twoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dodaj, że jesteś otwarty na negocjacje.

Nie wiesz, ile powinieneś zarabiać w danej pracy w Niemczech, a w ofercie nie widnieje żadna kwota? Sprawdź średnie wynagrodzenie w Twoim zawodzie w danym mieście, np. na stronie gehalt.de.

Odpowiedź: Ich möchte mehr als zuvor verdienen, daher denke ich, dass mich der Betrag von 3.500 Euro zufriedenstellen wird. Aber ich bin offen für Verhandlungen.

Tłumaczenie: Chciałbym zarabiać więcej niż do tej pory, dlatego myślę, że usatysfakcjonuje mnie kwota 3500 euro. Ale jestem otwarty na negocjacje.

2. Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku — dodatkowe słówka i zwroty

Kluczem do sukcesu na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku lub w innym języku obcym jest poprawna i płynna komunikacja z rekruterem. Oto dodatkowe słówka i zwroty, dzięki którym jeszcze lepiej opowiesz o sobie po niemiecku na rozmowie kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku — słówka i zwroty

 • Dzień dobry! — Guten Morgen! / Guten Tag!
 • Dziękuję za rozmowę. — Vielen Dank für das Gespräch.
 • Do widzenia! — Auf Wiedersehen.
 • Umiejętności — Fähigkeiten
 • Kwalifikacje — Qualifikationen
 • Wykształcenie — Bildung
 • Doświadczenie zawodowe — Berufserfahrung
 • Zainteresowania — Interessen
 • Jestem przekonany, że… — Ich bin überzeugt, dass...
 • Dzięki wprowadzonym przeze mnie usprawnieniom dochody firmy wzrosły o X%. — Dank der von mir eingeführten Verbesserungen stieg der Umsatz des Unternehmens um X%.
 • W trzecim kwartale 2019 roku obsłużyłem największą liczbę klientów sklepu. — Im dritten Quartal 2019 habe ich die meisten Filialkunden bedient.
 • Poprzedni przełożony chwalił mnie za… — Mein vorheriger Vorgesetzter lobte mich für...
 • W poprzedniej pracy rozwiązywałem problemy związane z… — In meiner vorherigen Arbeit habe ich Probleme gelöst, die mit… verbunden waren.
 • Byłem odpowiedzialny za… — Ich war verantwortlich für...
 • Chciałbym rozwijać takie umiejętności jak… — Ich möchte Fähigkeiten entwickeln wie...
 • Wyróżniają mnie takie cechy jak… — Ich zeichne mich durch Merkmale wie...aus
 • Moją pasją jest… — Meine Leidenschaft ist...
 • Proszę o powtórzenie pytania. — Wiederholen Sie bitte die Frage.
 • To bardzo ciekawe pytanie. Muszę się nad nim chwilę zastanowić. — Dies ist eine sehr interessante Frage. Ich muss einen Moment darüber nachdenken.
 • Zdolności przywódcze — Führungsqualitäten
 • Empatia — Empathie
 • Doskonała organizacja pracy — Perfekte Arbeitsorganisation
 • Umiejętność rozwiązywania problemów — Fähigkeit, Probleme zu lösen
 • Wysoka odporność na stres — Hohe Stressresistenz
 • Obsługa klienta — Kundenservice
 • Umiejętność pracy zespołowej — Teamfähigkeit
 • Kreatywność — Kreativität
 • Własna inicjatywa — Eigeninitiative

Przed spotkaniem z rekruterem przećwicz też pytania, które warto zadać na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku. Dzięki temu pokażesz, że jesteś naprawdę zainteresowany ofertą pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku — pytania do rekrutera

 • Jakie są cele firmy i strategia rozwoju? — Was sind die Ziele und die Entwicklungsstrategie des Unternehmens?
 • Jaki jest zakres obowiązków na tym stanowisku? — Was ist der Verantwortungsbereich in dieser Position?
 • Jak wygląda typowy dzień pracy na tym stanowisku? — Wie sieht ein typischer Arbeitstag in dieser Position aus?
 • Jakie wyzwania czekają mnie na danym stanowisku? — Welche Herausforderungen erwarten mich in einer bestimmten Position?
 • Ile osób pracuje w danym zespole? — Wie viele Leute arbeiten in einem bestimmten Team?
 • W jaki sposób firma mierzy efektywność pracowników? — Wie misst das Unternehmen die Leistung seiner Mitarbeiter?
 • Jaki styl zarządzania ma mój potencjalny przełożony? — Welchen Führungsstil hat mein potenzieller Vorgesetzter?

Na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku (tak samo jak w Polsce) nie pytaj za to o urlop, podwyżkę, pracę zdalną czy możliwość świadczenia usług dla innej firmy w tym samym czasie. Jednym słowem — nie stawiaj się w pozycji osoby już przyjętej do pracy. Nikt nie lubi, gdy wywiera się na nim presję i rekruter nie jest tu wyjątkiem.

3. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po niemiecku?

Przede wszystkim zadbaj, by dobrze przygotować się do spotkania z rekruterem. Przećwicz odpowiedzi na typowe pytania rekrutacyjne przed lustrem — badania pokazują, że zbyt długie zwlekanie z odpowiedzią podczas rozmowy z rekruterem może mieć negatywny wpływ na jego decyzję. Jeśli chcesz dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, musisz wypowiadać się starannie i płynnie.

Nawet jeśli w trakcie spotkania zapomnisz jakiegoś słowa czy zwrotu, na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku nie mów po polsku — to będzie wyglądać dziwnie i nie pomoże Ci zrobić dobrego wrażenia. W takiej sytuacji lepiej wziąć głęboki oddech, a potem poprosić rekrutera o czas do namysłu lub powtórzenie pytania.

Przed rozmową kwalifikacyjną wydrukuj też swoje CV i jeszcze raz je przeczytaj — w ten sposób nie tylko utrwalisz sobie słówka i zwroty po niemiecku, ale też nie pominiesz żadnego istotnego faktu. Pamiętaj, że rekruter może sprawdzić Twoją prawdomówność poprzez zadanie pytania bazującego na Twoim curriculum vitae (np. o daty zatrudnienia w poprzednich firmach).

Podczas rozmowy możesz też posiłkować się swoim listem motywacyjnym po niemiecku. Jeśli streszujesz się spotkaniem z rekruterem, przeczytaj: Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej krok po kroku – jak wygląda?,  Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon — pytania i odpowiedzi oraz Co zabrać na rozmowę kwalifikacyjną? 7 porad, co warto wziąć.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz dodatkowe pytania związane z rozmową kwalifikacyjną po niemiecku? Zadaj mi je w komentarzu na forum poniżej, a ja spróbuję Ci pomóc.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5  (2 oceny)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: