Polityka prywatności

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą BOLD LLC i Auxiliant S.à.r.l (do których w treści niniejszego dokumentu odnoszą się takie zwroty jak „Usługodawca”, „My”, „Nas”). Niniejszy dokument (zwany dalej w treści niniejszego dokumentu „Polityką”) ma na celu objaśnienie naszym klientom (do których w treści niniejszego dokumentu odnoszą się takie zwroty jak „Klienci”, „Użytkownicy”), w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dotyczące ich informacje, tego, jakich wyborów mogą dokonać w zakresie udostępniania i wykorzystywania swoich danych oraz informacji (zwanych dalej „Informacjami” lub „Danymi”) oraz danych i informacji gromadzonych przez nas za pośrednictwem naszych stron internetowych odnoszących się do niniejszej Polityki prywatności, jak również innych powiązanych z nimi stron na przeglądarki mobilne, za pośrednictwem aplikacji mobilnych należących do Usługodawcy (zwanych dalej „Aplikacjami mobilnymi” lub „Aplikacjami Usługodawcy”), usług, rozszerzeń przeglądarek, narzędzi i innych aplikacji powiązanych z niniejszą Polityką prywatności (zwanych dalej łącznie w treści tego dokumentu „Stroną”). Strona prowadzona jest przez firmę BOLD LLC, której siedziba znajduje się pod adresem City View Plaza II, Suite 6000, 48 Road 165 w Guaynabo w Portoryko 00968. BOLD LLC jest administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem Strony.

Odwiedzając Stronę, Użytkownik zgadza się na to, by dotyczące go informacje były gromadzone i przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce. Korzystanie ze Strony podlega zasadom zawartym w niniejszej Polityce oraz warunkom opisanym w Regulaminie. Niniejsza Polityka prywatności zostaje włączona przez odniesienie do Regulaminu korzystania ze Strony Usługodawcy.

Skrócona wersja Polityki prywatności

Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją naszej Polityki prywatności.

Gromadzone dane osobowe

 • Podczas rejestracji konta, korzystania z naszych usług, pobierania lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych, korzystania z naszego forum lub dokonywania zakupów, Użytkownik dobrowolnie udostępnia nam pewne informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu komórkowego i/lub dane karty kredytowej).

Narzędzia do śledzenia aktywności użytkownika w sieci

 • Wykorzystujemy narzędzia do śledzenia aktywności w sieci, takie jak pliki cookie, w celu zbadania, w jaki sposób Użytkownik korzysta z udostępnianych przez nas treści i dostarczenia informacji, które naszym zdaniem będą dla Użytkownika najbardziej interesujące.
 • Możemy gromadzić dodatkowe informacje dotyczące Użytkownika (takie jak np. indywidualny identyfikator urządzenia, system operacyjny urządzenia, operator sieci komórkowej), jeśli odwiedza on naszą Stronę za pomocą urządzenia mobilnego.
 • Informacje na temat Użytkownika mogą być pozyskiwane również wtedy, kiedy Użytkownik wchodzi w interakcję z publikowanymi przez nas treściami w przypadku skorzystania z hiperłączy do aplikacji, stron, czy wtyczek do mediów społecznościowych.

Przetwarzanie, przechowywanie i okres przechowywania danych

 • Możemy przechowywać określone informacje pozyskane od Użytkowników przez okres podany w niniejszej Polityce prywatności i z powodów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Prawo to przysługuje również naszym zewnętrznym dostawcom usług.

Ujawnianie informacji

 • Korzystając z naszej Strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie gromadzonych przez nas Informacji naszym spółkom zależnym i podmiotom stowarzyszonym, współpracującym z nami zewnętrznym dostawcom usług, innym podmiotom, takim jak strony internetowe z ofertami pracy należące do podmiotów trzecich, potencjalnym pracodawcom, organom sądowym i innym podmiotom (w przypadku przejęcia kontroli nad firmą przez inny podmiot), a także sieciom społecznościowym i firmom działającym w branży aplikacji mobilnych – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Opcje wyboru dla Użytkownika

 • Użytkownik może określić sposób i czas otrzymywania od nas wiadomości, zażądać usunięcia informacji, które od niego uzyskaliśmy, oraz kopii takich informacji.

Opcje wyboru w zakresie dostępu do informacji

 • Użytkownik może w dowolnym momencie zmodyfikować dotyczące go informacje edytując swój profil, aktualizując bądź kasując zamieszczone przez siebie treści lub usuwając konto z serwisu.

Powiadomienia dotyczące aktualizacji

 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas powiadomień dotyczących istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności. Powiadomienia takie zamieszczane będą na niniejszej Stronie.

Rezydencji Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Oświadczenie dotyczące RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

 • Usługodawca przestrzega wymogów RODO, w związku z czym zapewnia on osobom, których dane dotyczą, możliwość skorzystania z przysługujących im praw w wymaganym zakresie.

Rezydenci Kalifornii: Oświadczenie dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych w Kalifornii (California Consumer Protection Act – CCPA)

 • Usługodawca przestrzega wymogów ustawy o ochronie danych osobowych osób będących rezydentami stanu Kalifornia, w związku z czym zapewnia on rezydentom stanu Kalifornia możliwość skorzystania z przysługujących im praw w wymaganym zakresie.

Kontakt

 • Pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres privacy@bold.com lub przesyłać w inny sposób określony w niniejszym dokumencie.

 

Pełna wersja Polityki prywatności

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2021 r.

1. Zakres

Usługodawca zarządza docelową witryną internetową, która umożliwia tworzenie CV i listów motywacyjnych, wykonywanie testów kompetencji zawodowych, udostępnia informacje o zarobkach, umożliwia przechowywanie CV i listów motywacyjnych oraz zapewnia inne usługi osobom chcącym rozwijać swoją karierę zawodową. Nie gwarantujemy zatrudnienia żadnemu z Użytkowników Strony. Korzystając ze Strony, Użytkownik zawiera umowę z Usługodawcą. Używając Strony i usług oferowanych w jej ramach lub za pośrednictwem którejkolwiek ze stron należących do Usługodawcy wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, w tym między innymi myperfectresume.com, livecareer.com, a także innych stron powiązanych z myperfectresume.com, bold.com oraz livecareer.com, Użytkownik korzysta z oferty Usługodawcy.

2. Informacje gromadzone na temat Użytkownika

Dane gromadzone na temat Użytkownika, zależą od tego, w jaki sposób korzysta on ze Strony.

(a) Rejestracja, usługi i dane dotyczące konta. Korzystanie ze Strony nie wymaga od Użytkownika rejestracji. W przypadku takich Użytkowników możemy gromadzić Informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, dane geolokalizacyjne, behawioralne. Jeśli Użytkownik założy konto lub skorzysta z określonych usług oferowanych przez Usługodawcę (w tym między innymi założy w ramach Strony jedno lub wiele kont e-mail lub użyje jednego z następujących narzędzi: Kreatora CV, sprawdzania życiorysu, poradnika dotyczącego życiorysów, Kreatora listu motywacyjnego, porad dotyczących listów motywacyjnych, funkcji idealnego życiorysu, przeglądania i pisania życiorysu, usług dotyczących życiorysów oraz wyszukiwania ofert pracy), utworzy profil, stworzy CV, będzie wyszukiwał lub zakupi oferowane przez Usługodawcę usługi, lub wejdzie w interakcję z naszą Stroną w jakikolwiek inny sposób, wymagane od niego będzie podanie określonych informacji, takich jak nazwa użytkownika oraz aktualny adres e-mail, w przeciwnym wypadku nie będzie mógł utworzyć konta.
W przypadku zakupu usług, od Użytkownika wymagane będzie również podanie danych do płatności, takich jak dane karty kredytowej lub debetowej, imię i nazwisko oraz adres do rozliczeń. Dane te powiązane zostaną z kontem Użytkownika dopiero po rejestracji. Będziemy również gromadzić dane, które Użytkownik dobrowolnie udostępni takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, oraz dane, które Użytkownik wprowadza tworząc dokumenty na Stronie (np. status zatrudnienia, informacje o wykształceniu).

(b) Informacje umożliwiające obsługę zapytań. Aby obsłużyć ewentualne zapytania Użytkownika oraz móc przesyłać Użytkownikowi newsletter i inne formy komunikacji marketingowej, potrzebujemy informacji kontaktowych Użytkownika (np. adres email).

(c) Logowanie przez stronę trzecią. W przypadku korzystania ze Strony poprzez użycie danych logowania do stron trzecich, możemy zbierać podstawowe dane, takie jak imię, nazwa użytkownika, adres email.

(d) Informacje dotyczące interakcji Użytkownika. W wyniku interakcji Użytkownika z naszą Stroną możemy również pozyskiwać inne informacje (np. wyświetlane treści i informacje o reklamach w ramach treści, które Użytkownik wyświetlił, lub w które kliknął itp.). Korzystamy z niektórych narzędzi dostarczanych przez dostawców usług analitycznych, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych Użytkowników, dostosować i optymalizować do nich Serwis. Niektóre narzędzia umożliwiają monitorowanie zachowania Użytkownika, na przykład, analizując ruchy Użytkownika na stronie, monitorując czas spędzony na konkretnej stronie przez Użytkownika, które link wybiera do kliknięcia itd. Nasi dostawcy usług analitycznych używają plików cookie i innych technologii zbierania informacji o zachowaniu Użytkowników i urządzeniach Użytkowników. Przykładowo, może to obejmować adres IP urządzenia (przetwarzany podczas twojej sesji I przechowywany w formie uniemożliwiającej identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, rodzaj urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) i preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. W zakresie dozwolonym przez prawo kraju zamieszkania Użytkownika i w celu świadczenia lub poprawy jakości naszych usług, Użytkownik zgadza się tym samym, by informacje na temat jego interakcji były udostępniane przez nas dostawcom usług analitycznych, partnerom reklamowym, partnerom zewnętrznym i portalom społecznościowym lub pozyskiwane przez nas przez rzeczone podmioty przez okres dwóch lat lub do momentu, gdy Użytkownik wycofa udzieloną zgodę. Użytkownik może wyrazić zgodę lub zablokować w ustawieniach dotyczących danej usługi możliwość udostępniania nam pewnych informacji, pochodzących od zewnętrznych dostawców usług. Informacje takie mogą być przekazywane dostawcom usług analitycznych oraz partnerom handlowym za pośrednictwem plików cookie oraz narzędzi do śledzenia aktywności w sieci. Więcej szczegółów wraz z informacjami dotyczącymi możliwości wyboru w zakresie technologii śledzenia można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie oraz narzędzi do śledzenia aktywności w sieci.

(e) Informacje z innych źródeł. W zakresie dozwolonym przepisami państwa zamieszkania Użytkownika, gromadzone przez nas informacje mogą pochodzić także z publicznie dostępnych źródeł.

(f) Informacje pozyskiwane za pośrednictwem rozwiązań mobilnych. Akceptując postanowienia i zapisy zawarte w niniejszej Polityce, Użytkownik zgadza się na gromadzenie przez nas dodatkowych informacji na jego temat w przypadku uzyskania przez niego dostępu do naszej Strony za pośrednictwem urządzeń mobilnych (informacje takie obejmują np. indywidualny identyfikator urządzenia, system operacyjny urządzenia, operatora sieci komórkowej, producenta urządzenia mobilnego, lokalizację, GPS/geolokalizację, numer telefonu, treść wiadomości tekstowych, wiadomości e-mail, adres e-mail oraz nazwę użytkownika).

(g) Ochrona prywatności w zakresie rozszerzeń przeglądarki oraz gromadzone informacje. Usługodawca oferuje rozszerzenia do przeglądarek, w tym między innymi narzędzie „Apply Tool” dostępne dla określonych przeglądarek internetowych, takich jak Google Chrome. W przypadku pobrania przez Użytkownika rozszerzenia do przeglądarki, automatycznie gromadzimy pewne informacje na temat jego urządzenia i przeglądarki internetowej. Automatycznie gromadzimy dane przechowywane w miejscu zapisu danych powiązanych z przeglądarką internetową. Dane takie obejmują zachowanie Użytkownika w sieci podczas wyszukiwania informacji związanych z karierą zawodową. Możemy także automatycznie gromadzić informacje dotyczące interakcji, w jakie Użytkownik wchodzi z poszczególnymi portalami internetowymi, o ile informacje takie przechowywane są w miejscu zapisu danych powiązanych z przeglądarką internetową. Rozszerzenia przeglądarki zostały stworzone w taki sposób, aby automatycznie wchodzić w interakcję z zewnętrznymi stronami internetowymi, dzięki czemu możemy również zbierać pewne informacje o Użytkowniku podczas jego wizyt na takich stronach. Informacje te obejmują porę odwiedzania stron, używany system operacyjny, adres URL poprzednio odwiedzonej strony oraz strony, którą Użytkownik odwiedził bezpośrednio po wizycie na naszej Stronie, dane dotyczące aktywności Użytkownika na stronach internetowych podmiotów trzecich (w tym adresy IP i URL) zbierane za pomocą narzędzi do śledzenia aktywności w sieci (takich jak pliki cookie i oprogramowanie umożliwiające przechwytywanie i analizę ruchu sieciowego), informacje o dacie i godzinie wizyty oraz adresie IP serwera Użytkownika, dane dotyczące geolokalizacji urządzenia i rodzaju płatności, z którego Użytkownik korzysta. Informacje te gromadzimy dla celów statystycznych, aby przeanalizować sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z naszej strony i rozszerzeń do przeglądarek. Z pozyskanych informacji korzystamy w celu oceny i poprawienia doświadczeń Użytkowników. Na przykład, gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową, która obsługuje funkcję autouzupełniania, możemy zapisywać metadane generowane przez przeglądarkę internetową, które umożliwiają identyfikację jednego lub większej liczby automatycznie uzupełnianych pól, z którymi Użytkownik wchodzi w interakcję. W tym przypadku możemy również uzyskać dostęp do miejsca zapisu danych powiązanych z przeglądarką internetową, aby ustalić, które z informacji były lub mogą zostać automatycznie wprowadzone w danym polu. Używamy tych informacji, aby ułatwić Użytkownikowi proces wypełniania zgłoszeń rekrutacyjnych w Internecie, na naszych stronach internetowych i stronach podmiotów trzecich oraz aby dostosować wyświetlane reklamy i/lub inne treści do preferencji Użytkownika na podstawie jego zachowania w sieci.

3. Przetwarzanie, przechowywanie i okres przechowywania danych

Informacje dotyczące Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

(a) Prowadzenie Strony i świadczenie przez nas usług. Informacje, które zbieramy, wykorzystujemy do (i) odpowiadania na pytania i prośby Użytkowników; (ii) zapewnienia obsługi klienta (np. do realizacji złożonych zamówień na produkty i usługi, przekazywania Użytkownikowi informacji o jego koncie w celu rozwiązywania sporów i problemów dotyczących jego konta/profilu lub Strony, do organizowania konkursów, loterii i promocji, do dostarczania na prośbę Użytkownika informacji podmiotom trzecim, takim jak potencjalni pracodawcy, podmioty oferujące usługi pośrednictwa pracy lub zewnętrzne strony internetowe oraz inne usługi związane z karierą zawodową; (iii) personalizacji doświadczeń Użytkownika, dostarczając w ramach Strony treści, w tym reklamy ukierunkowane lub reklamy związane z pracą, które naszym zdaniem mogą być najbardziej interesujące dla Użytkownika; (iv) ulepszania Strony oraz (v) zapewnienia Użytkownikowi bezpiecznej, skutecznej i dostosowanej do jego potrzeb obsługi.

(b) Analiza i agregacja danych nieosobowych. Korzystamy z możliwości agregacji danych naszych Użytkowników oraz danych nieosobowych w celu analizy Strony i zachowań Użytkowników oraz przygotowywania raportów zbiorczych.

(c) Zapobieganie oszustwom i przestrzeganie prawa. Wykorzystujemy informacje pochodzące ze Strony w celu zapobiegania, wykrywania i badania wszelkich przypadków oszustw, naruszeń prywatności oraz potencjalnych zabronionych i nielegalnych działań, a także w celu ustalenia roszczeń, realizacji roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz egzekwowania przestrzegania postanowień naszego Regulaminu. Korzystamy z takich informacji również w celu współpracy z organami państwowymi lub organami ścigania, lub w odpowiedzi na skargi w przypadkach, w których jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania procedury rozpatrywania skarg. 

(d) Marketing i komunikacja. Używamy zgromadzonych danych w celu kontaktu z Użytkownikiem, prowadzenia Strony, konta Użytkownika, dostosowania się do preferencji Użytkownika dotyczących komunikacji lub świadczenia innych usług zgodnie z listą świadczonych usług obowiązującą na moment pozyskania informacji od Użytkownika, lub w celu kontaktowania się z Użytkownikiem w innych celach dozwolonych przez prawo. Jeśli Użytkownik korzysta z naszych usług związanych z planowaniem kariery zawodowej, przekazywane przez niego informacje mogą być ujawniane takim podmiotom trzecim, jak (i) osoby odpowiedzialne za edycję i redakcję CV, (ii) pracownicy i osoby odpowiedzialne za rekrutację w celu omówienia możliwości rozwoju kariery zawodowej Użytkownika, (iii) pracodawcy poszukujący pracowników oraz (iv) inni dostawcy usług związanych z planowaniem kariery zawodowej.

(e) Dane z urządzeń mobilnych. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony za pomocą urządzenia mobilnego, możemy wykorzystać zebrane informacje w dowolnym celu określonym w niniejszej Polityce prywatności. Możemy wykorzystać te informacje np. w celu dostarczenia Użytkownikowi usług opartych na lokalizacji, takich jak reklamy, wyniki wyszukiwania i inne treści spersonalizowane.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przechowujemy Informacje tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu lub celów, dla których zostały one zebrane, naszych celów biznesowych oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

4. Ujawnianie/udostępnianie informacji

Informacje, które gromadzimy mogą zostać udostępnione:

(a) Podmiotom powiązanym z Usługodawcą i zależnym od Usługodawcy. Możemy ujawniać informacje zgromadzone na temat Użytkownika naszym podmiotom powiązanym i zależnym. W przypadku ujawnienia informacji takim podmiotom, sposób wykorzystania i ujawnianie informacji dotyczących Użytkownika podlegać będą warunkom niniejszej Polityki.

(b) Zewnętrznym dostawcom usług. Możemy ujawniać informacje o Użytkowniku zewnętrznym dostawcom usług, współpracującym z nami na podstawie umów, w celach związanych z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej (co obejmuje między innymi takie usługi, jak prowadzenie dochodzeń w sprawie oszustw, ściąganie opłat, przetwarzanie płatności oraz analizę witryn/stron i działań, jak wyszczególniono w ustępie 8 poniżej). Aby uzyskać pełną listę podmiotów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych (w tym także podmiotów podprzetwarzających) prosimy o wiadomość na adres privacy@bold.com.

(c) W ramach zapytań o usługi dodatkowe. Strona umożliwia Użytkownikom wyrażenie zainteresowania usługami dodatkowymi oraz skorzystanie z takich usług. Jeżeli Użytkownik wyrazi takie zainteresowanie lub skorzysta z takich usług, dostarczymy odpowiednim podmiotom trzecim informacje dotyczące Użytkownika wymagane w celu odpowiedzi na zapytanie lub w celu wykonania takiej usługi dodatkowej. Jeśli Użytkownik wyrazi taką chęć, możemy udostępnić dotyczące go informacje podmiotom trzecim (takim jak osoby odpowiedzialne za edycję i redakcję CV, pracodawcy, rekruterzy, zewnętrzne portale z ofertami pracy lub inne osoby, które uzyskają prawo do korzystania informacji dotyczących Użytkownika podczas korzystania z konkretnej usługi na podstawie udzielonej przez niego zgody).

(d) W ramach przepisów prawa i w celu ich egzekwowania. Możemy ujawnić informacje, które zbieramy, jeśli uznamy, że takie działanie jest uzasadnione koniecznością przestrzegania prawa, procedurą sądową, nakazem sądowym lub innym postępowaniem prawnym, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe.

(e) W przypadku przejęcia kontroli nad firmą przez inny podmiot. Możemy udostępnić informacje o Użytkowniku, jeśli zostanie wszczęte wobec nas postępowanie upadłościowe, jeśli większość naszych aktywów stanie się własnością innej spółki, w przypadku fuzji z innym podmiotem gospodarczym lub w razie przejęcia naszej firmy przez inny podmiot gospodarczy. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń, dołożymy wszelkich starań, aby zażądać od nowego usługodawcy przestrzegania niniejszej Polityki prywatności w odniesieniu do informacji o Użytkowniku.

(f) W ramach sieci reklamowych. W ramach naszej Strony współpracujemy z podmiotami trzecimi w zakresie wyświetlania reklam, zbierania danych, raportowania, badania reakcji na reklamy, analizy wyników Strony i wsparcia w dostarczaniu odpowiedniej komunikacji marketingowej i reklamowej. Takie podmioty trzecie mają prawo przeglądać, edytować lub stosować własne narzędzia do śledzenia aktywności w sieci/pliki cookie.

(g) Dostawcom usług analitycznych. Możemy udostępniać informacje pozyskane przez nas za pośrednictwem Strony naszym dostawcom usług analitycznych, takim jak Google Analytics, w celu analizy praktyki korzystania z naszej Strony po stronie Użytkowników oraz wsparcia w zakresie poprawy poziomu świadczonych usług, ich wydajności i doświadczeń Użytkowników.

(h) W celu zapewnienia ochrony. Możemy udostępnić informacje o Użytkowniku, gdy uznamy, że jest to konieczne w celu zbadania podejrzanych praktyk, zapobieżenia nielegalnym praktykom lub podjęcia innych działań dotyczących nielegalnych praktyk, podejrzeń o oszustwo, potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa dowolnej osoby, naruszenia naszego Regulaminu lub niniejszej Polityki, lub jeśli informacje takie stanowią dowód w sporze, w który nasza firma jest zaangażowana.

(i) W przypadku danych zagregowanych i zanonimizowanych. Możemy ujawniać dane, które zostały poddane agregacji lub anonimizacji w celach marketingowych, reklamowych, badawczych lub podobnych.

(j) Na podstawie zgody ze strony Użytkownika. Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, Użytkownik zgadza się na ujawnianie/udostępnianie zebranych przez nas informacji, w sytuacji gdy pozyskanie zgody jest wymagane.

5. Dostęp, przegląd i zmiana danych osobowych Użytkownika

Zarejestrowani Użytkownicy mogą przeglądać i zmieniać swoje Informacje w dowolnym momencie za pośrednictwem swoich kont założonych na Stronie (za pomocą zakładek „Moje konto” i „Moje ustawienia”). Jeśli dane dotyczące Użytkownika zdezaktualizują się lub ulegną zmianie, należy je bezzwłocznie zaktualizować.

6. Opcje wyboru dla Użytkownika

Dla Użytkowników będących rezydentami UE: ustęp 9 poniżej zawiera informacje o prawach Użytkownika wynikających z RODO.

(a) Rezygnacja z otrzymywania wiadomości promocyjnych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas treści promocyjnych klikając zakładkę „Moje konto” i wybierając kolejno zakładki „Moje ustawienia” i „Preferencje”. Użytkownik może również kliknąć link anulujący subskrypcję, który znajduje się w stopce każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail oraz newslettera. Użytkownik może także skontaktować się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail: privacy@bold.com.

(b) Aktualizacja/usunięcie oraz zmiana CV lub listu motywacyjnego. Aby usunąć lub wprowadzić zmiany w CV lub w liście motywacyjnym, które zostały przesłane na Stronę, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto, kliknąć zakładki „Życiorys” oraz „List motywacyjny”, a następnie wybrać opcję „Edytuj” – w przypadku chęci wprowadzenia zmiany – lub „Usuń” – w przypadku chęci usunięcia pliku.

(c) Ustawienia prywatności Strony. Informacje udostępnione nam przez Użytkownika w związku z jego aktywnością na Stronie mogą być dostępne publicznie i udostępniane dalej przez nas lub przez podmioty trzecie wyświetlające profil Użytkownika lub informacje, które zamieścił. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące innych usług Usługodawcy zgodnie z procedurą opisaną w ustępie 5 lub kontaktując się z nami zgodnie z treścią ustępu 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie, ujawnianie ani kopiowanie publicznie dostępnych informacji Użytkownika zamieszczonych przez niego na lub za pośrednictwem Strony i pobranych przez podmioty trzecie.

(d) Brak możliwości wyłączenia wiadomości dotyczących kwestii administracyjnych/transakcji. Z racji tego, że świadczymy usługi internetowe, Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości dotyczących kwestii administracyjnych i transakcji (np. wiadomości e-mail dotyczących wykonanych przez Użytkownika transakcji lub zmian w Polityce prywatności) wysyłanych na zarejestrowane konto.

(e) Usuwanie treści/konta Użytkownika. Użytkownik może zażądać usunięcia konta i/lub zgromadzonych przez nas informacji osobowych umożliwiających jego identyfikację. Aby to uczynić, należy skorzystać z jednej z dostępnych na Stronie opcji lub wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@bold.com. Gdy Użytkownik zwróci się z prośbą o usunięcie swojego konta lub danych osobowych, jego CV i profil zostaną usunięte i nie będą już dostępne dla Użytkownika ani widoczne dla innych. Jednakże jeśli podane przez Użytkownika informacje były wcześniej dostępne dla innych osób, nie będziemy w stanie usunąć takich informacji z ich systemów. Po usunięciu takich informacji, zachowamy pliki dziennika odnoszące się do informacji Użytkownika wraz z archiwalną kopią takich informacji. Kopia ta nie będzie dostępna dla Użytkownika ani dla podmiotów trzecich, ale może ona zostać wykorzystana przez nas do celów dokumentacji i celów wewnętrznych, w tym do egzekwowania postanowień niniejszej Polityki. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy przechowywać informacje pochodzące z zamkniętych kont w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, zapobiegania oszustwom, udzielenia pomocy odpowiednim organom przy prowadzonych dochodzeniach, rozstrzygania sporów, analizowania lub rozwiązywania problemów, egzekwowania postanowień Regulaminu lub podejmowania innych działań dozwolonych przez prawo. Jeśli konto Użytkownika lub jego członkostwo zostanie zlikwidowane lub zawieszone, możemy zachować pewne informacje, aby zapobiec ponownej rejestracji Użytkownika.

(f) Rezygnacja z korzystania z zewnętrznej sieci reklamowej. Mamy prawo korzystać z usług zewnętrznych reklamodawców w celu wyświetlania reklam w ramach stron internetowych podmiotów trzecich lub innych kanałów (np. platform społecznościowych). Usługi te umożliwiają zarówno nam, jak i takim podmiotom trzecim, kierować do Użytkownika reklam usługi, które mogą być dla niego interesujące. Zewnętrzni dostawcy reklam w ramach sieci reklamowej, reklamodawcy, sponsorzy oraz podmioty świadczące usługi przechwytywania i analizy ruchu na stronie mogą korzystać z takich znaczników aktywności, jak pliki cookie, Javascript, sygnały nawigacyjne (czyste gify – clear GIFs), pliki cookie typu flash, oraz z innych narzędzi do śledzenia aktywności w sieci w celu pomiaru efektywności swoich reklam i personalizacji treści reklamowych względem preferencji Użytkownika. Możemy dostarczać takim podmiotom trzecim informacje dotyczące Użytkownika, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

(g) Inne opcje dotyczące danych. O ile prawo obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika nie stanowi inaczej, Użytkownik może zażądać: (i) kopii określonych fragmentów informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, które zostały zgromadzone przez nas w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie takiego żądania, oraz (ii) ujawnienia przez nas określonych informacji dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania przez naszą firmę danych umożliwiających identyfikację Użytkownika za okres 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie takiego żądania. Użytkownik może zgłosić takie żądanie, jeżeli utworzył konto, poprzez zalogowanie się na swoje konto i skorzystanie z jednej z dostępnych w tym celu na stronie opcji, a w innych przypadkach wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@bold.com.

(h) Wiadomości SMS. Jeśli Użytkownik zdecyduje się korzystać z naszej usługi powiadomień SMS, wyrazi on tym samym zgodę na naliczanie opłat za otrzymywanie takich wiadomości lub danych. Aby zrezygnować z usługi powiadomień SMS, należy w odpowiedzi na jedną z otrzymanych wiadomości wysłać wiadomość SMS o treści „STOP” lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta przy użyciu jednej z opcji dostępnych tutaj. Rozpatrzenie żądania Użytkownika może potrwać od 3 do 5 dni roboczych.

(i) Ramy czasowe i podmioty trzecie. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić prośby Użytkowników tak szybko, jak to tylko możliwe, ale należy mieć na uwadze, że pewne zmiany nie zawsze mogą zostać wprowadzone natychmiast. W pewnych sytuacjach i zgodnie z obowiązującym prawem, Usługodawca może nie być w stanie spełnić lub nie być zobowiązany do spełnienia części lub całości poszczególnych żądań Użytkownika. Należy pamiętać, że mamy prawo do odmowy i/lub naliczenia opłaty pieniężnej za obsługę zgłoszeń z żądaniami, które są nieuzasadnione lub przekraczają standardowy oferowany zakres usług. Jeżeli prawo tego nie wymaga, nie mamy obowiązku informować podmiotów trzecich, którym dane Użytkownika zostały wcześniej udostępnione, o żądanych zmianach zgodnie z niniejszym ustępem, za usunięcie informacji z baz danych lub rejestrów takich podmiotów trzecich, ani za spowodowanie ich usunięcia.

7. Informacje zamieszczane przez Użytkownika na Stronie

(a) Informacje publiczne. Jeśli Użytkownik korzysta z usług Usługodawcy (np. zamieszcza na stronie CV, tworzy profil, otrzymuje powiadomienia o ofertach pracy), które pozwalają Użytkownikowi lub Usługodawcy działającemu w jego imieniu na zamieszczanie Informacji dotyczących Użytkownika na stronach podmiotów trzecich (np. stronach internetowych, tablicach ogłoszeń, stronach osobistych) poprzez zamieszczanie informacji lub treści (np. zamieszczanie zdjęć lub wypowiedzi na forach czy w społecznościach internetowych), lub jeśli Użytkownik kontaktuje się z naszą Stroną za pośrednictwem portali społecznościowych, wtyczek lub innych stron lub aplikacji, w zależności od ustawień prywatności, zamieszczane informacje mogą stać się publicznie dostępne w Internecie. Nie jesteśmy w stanie zapobiec dalszemu wykorzystywaniu takich informacji. W takim przypadku należy zapoznać się z treścią zapisów polityki prywatności wszelkich takich zewnętrznych stron internetowych.

(b) Inne usługi. Jeśli Użytkownik korzysta ze Strony, Usługodawca może utworzyć na podstawie podanych przez niego informacji uniwersalne podanie o pracę. Będzie ono widoczne dla osób odwiedzających stronę oraz potencjalnych pracodawców, którzy pilnie poszukują pracowników. Oznacza to, że profil Użytkownika będzie publicznie dostępny do wglądu. Użytkownik może ograniczyć widoczność swojego profilu dla osób niezarejestrowanych, podejmując odpowiednie kroki opisane na Stronie. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez pracodawców oraz Usługodawcę danych kontaktowych podanych przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Wyrażenie takiej zgody nie stanowi warunku uzyskania dostępu do Strony oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.

(c) Oceny, rankingi i inne narzędzia. W ramach oferty dostępnej na Stronie, Użytkownik podczas tworzenia CV może korzystać z narzędzi umożliwiających dopasowywanie, sprawdzanie i sugerowanie informacji, które powinny zostać zawarte w takim CV. Narzędzia te są algorytmami komputerowymi, które zostały stworzone, aby pomóc Użytkownikowi w znalezieniu pracy. Nie gwarantują one otrzymania przez Użytkownika oferty pracy. Korzystając z tych narzędzi, Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości fakt, że Usługodawca nie jest w stanie zapewnić Użytkownikowi kontaktu ze strony pracodawcy, ani otrzymania oferty pracy, nawet jeśli CV stworzone przez Użytkownika uzyskało wysoką ocenę wewnętrzną. Użytkownik używa oferowanych narzędzi na własne ryzyko, a Usługodawca nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji zatrudnienia w tym zakresie. 

8. Narzędzia do śledzenia aktywności użytkownika w sieci (pliki cookie)

W zależności od kraju rezydencji Użytkownika, kiedy Użytkownik pierwszy raz odwiedził naszą Stronę, mógł zostać poproszony o ustawienie preferencji dotyczących plików cookie. Ustawienia plików cookie zostaną zapisane zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności. Ponadto, kiedy Użytkownik odwiedza naszą Stronę, gromadzimy informacje dotyczące sposobu, w jaki z niej korzysta – przesyłane przez jego komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie. Informacje takie mogą obejmować między innymi, wyświetlanie materiałów wideo, liczbę wyświetleń, dane dotyczące korzystania z przycisków funkcyjnych, ruchy kursora, przewijanie strony, kliknięcia oraz wpisywane treści (zwane dalej „Informacjami dotyczącymi korzystania ze Strony”). Korzystamy z narzędzi do śledzenia aktywności w sieci (takich jak pliki cookie, indywidualny identyfikator urządzenia, sygnały nawigacyjne/gify, skrypty osadzone, e-tagi/pliki pamięci podręcznej (cache), śledzenie aktywności użytkownika na różnych urządzeniach) w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania ze Strony. Z narzędzi do śledzenia aktywności użytkownika w sieci możemy korzystać między innymi w celach:

(a) niezbędnych dla działania Strony. Możemy wykorzystywać niezbędne narzędzia do śledzenia aktywności w sieci w celu zarządzania systemem, zapobiegania nieuczciwym działaniom, poprawy bezpieczeństwa oraz do zapewnienia możliwości skorzystania z funkcji koszyka. Nie mamy obowiązku informowania Użytkowników ani uzyskiwania od nich zgody na używanie narzędzi do śledzenia ich aktywności niezbędnych dla działania Strony.

(b) związanych z wydajnością. Możemy wykorzystywać pliki cookie oraz inne narzędzia do śledzenia w celu oceny wydajności usług internetowych, w tym między w ramach przeprowadzanych przez nas analiz, mających na celu podniesienie jakości treści oferowanych w ramach naszych usług internetowych. Jak opisano w naszej Polityce dotyczącej plików cookie i narzędzi do śledzenia aktywności w sieci, w celach analitycznych korzystamy np. z Google Analytics oraz Inspectlet.

(c) związanych z funkcjonalnością. Używamy narzędzi do śledzenia aktywności w sieci, aby dowiedzieć się, jakie strony Użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą Stronę, sprawdzić, czy Użytkownik odwiedza naszą Stronę po raz pierwszy oraz określić jego preferencje.

(d) związanych z targetowaniem. Możemy korzystać z narzędzi do śledzenia aktywności w sieci w celu udostępniania na naszej Stronie oraz na stronach zewnętrznych zawartości, w tym treści reklamowych, odpowiadającej zainteresowaniom Użytkownika kierując się rodzajem interakcji, w jakie Użytkownik wchodzi z publikowanymi przez nas reklamami i innymi treściami oraz na podstawie treści przez niego wyświetlanych (w tym materiałów video). Więcej informacji na ten temat oraz instrukcję dotyczącą opcji wyboru w zakresie rezygnacji można znaleźć w części „Opcje wyboru dla Użytkownika” powyżej.

Kiedy Użytkownik loguje się na swoje konto, możemy również gromadzić informacje dotyczące używanego przez niego hasła, sprzętu i łącza. W trakcie wizyty Użytkownika na Stronie możemy korzystać z narzędzi programistycznych służących do analizowania i gromadzenia informacji z danej sesji, w tym między innymi informacji na temat czasu reakcji strony, błędów pobierania, czasu spędzonego na poszczególnych stronach oraz nawiązywanych interakcji.

Narzędzia do śledzenia aktywności w sieci, takie jak pliki cookie, stanowią głównie dane alfanumeryczne przesyłane na dysk twardy komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej w celu rejestracji informacji. Kiedy Użytkownik odwiedza Stronę, wraz z naszym partnerami biznesowymi możemy używać narzędzi do śledzenia jego aktywności w sieci w celu poprawy doświadczeń Użytkownika i personalizacji kierowanej do niego oferty. Dla niektórych Użytkowników dostępna będzie opcja ustawień prywatności pozwalająca ustawić preferencje dotyczące plików cookie. Na przykład niektóre pliki cookie umożliwiają nam ułatwienie Użytkownikowi poruszanie się po naszej Stronie, podczas gdy inne służą do przyspieszenia procesu logowania. Użytkownik powinien także mieć świadomość następujących kwestii związanych ze sposobem, w jaki używamy narzędzi do śledzenia jego aktywności w sieci:

 • Niektóre z oferowanych opcji dostępne są wyłącznie dzięki korzystaniu z narzędzi do śledzenia aktywności w sieci.
 • Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne pliki cookie oraz stałe pliki cookie. Korzystamy z obu tych rodzajów plików. Narzędzia do śledzenia aktywności użytkownika w sieci mogą mieć charakter stały (oznacza to, że pozostają one zapisane na urządzeniu Użytkownika aż do momentu, gdy ten je usunie) lub tymczasowy (takie narzędzia do śledzenia zostają automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki internetowej). Użytkownik może zrezygnować z używania narzędzi do śledzenia, o ile umożliwia mu to przeglądarka, z której korzysta, jednak taka decyzja może mieć negatywny wpływ na jakość interakcji z naszą Stroną. Instrukcje dotyczące blokowania, usuwania lub wyłączania narzędzi do śledzenia ruchu, takich jak pliki cookie, można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki, rozszerzeń przeglądarki lub zainstalowanych aplikacji.
 • Jako Usługodawca zapewniamy szyfrowanie i ochronę narzędzi do śledzenia aktywności Użytkownika w sieci, dzięki czemu wyłącznie my możemy analizować/interpretować informacje zgromadzone z ich pomocą. Użytkownik może napotkać na naszej Stronie także narzędzia do śledzenia aktywności w sieci dostarczane przez naszych zewnętrznych dostawców usług, np. Google Analytics. Mają one na celu wspierać nas w różnych aspektach naszych działań i świadczonych usług.
 • Użytkownik może napotkać narzędzia do śledzenia aktywności w sieci należące do podmiotów trzecich również na innych zewnętrznych stronach internetowych, nad którymi nie mamy kontroli (np. gdy Użytkownik wyświetli stronę internetową utworzoną przez innego użytkownika, strona taka może umieścić na urządzeniu Użytkownika plik cookie.)
 • Czyste gify to niewielkie elementy graficzne posiadające indywidualne identyfikatory, które pełnią funkcję podobną do plików cookie. Jednak w przeciwieństwie do plików cookie, które przechowywane są na dysku twardym komputera, czyste gify osadzone są bezpośrednio na stronie internetowej w niewidoczny sposób. Możemy używać czystych gifów (nazywanych również sygnałami nawigacyjnymi, obrazami Web Beacon, tagami pikselowymi) na naszej Stronie między innymi w celu śledzenia aktywności odwiedzających, zarządzania treściami i tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze Strony. Wraz ze współpracującymi z nami zewnętrznymi dostawcami usług możemy używać czystych gifów osadzonych w kodzie HTML w wiadomościach e-mail wysyłanych do naszych klientów w celu śledzenia wskaźników odpowiedzi, sprawdzania, czy wiadomości zostały odczytane oraz czy nasze wiadomości zostały przekazane dalej osobom trzecim.

Więcej informacji na temat używania przez nas plików cookie i innych narzędzi do śledzenia można znaleźć w treści Polityki prywatności oraz w treści Polityki dotyczącej narzędzi do śledzenia aktywności w sieci.

9. Oświadczenie kierowane do rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Usługodawca przestrzega wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). W związku z tym zapewnia on osobom, których dane dotyczą, i które są rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możliwość skorzystania z należnych im praw w zakresie, w jakim jest to wymagane. Prawa te obejmują między innymi:

(i) prawo do poprawienia danych, jeśli są one niedokładne;

Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia. Użytkownik może skorzystać z tego prawa poprzez zalogowanie się do swoich ogólnych ustawień konta lub w dowolny sposób podany na naszej stronie Kontakt.

(ii) prawo do usunięcia danych osobowych;

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych tylko wtedy, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; lub Użytkownik wycofa zgodę, na przetwarzanie, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania była zgoda i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; lub Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub gdy Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Aby skorzystać ze swoich praw do usunięcia danych należy wysłać email na adres privacy@bold.com.

 (iii) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli (i) kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości danych osobowych (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwi się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania, chyba że przetwarzanie jest niezbędne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

(iv) prawo do przeniesienia danych;

Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem serwisu w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego - jeżeli zostały one zebrane w sposób zautomatyzowany, a podstawą prawną przetwarzania była zgoda lub umowa (np. jeśli Użytkownik zaakceptował nasz regulamin korzystania z usługi). Użytkownik może również zażądać, abyśmy przesłali jego dane innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

(v) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych;

Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(vi) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, nie będziemy dalej przetwarzać danych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

(vii) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych

Użytkownik ma prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych. Użytkownik posiadający konto w Serwisie może po zalogowaniu się do konta uzyskać dostęp do określonych danych, takich jak dane kontaktowe, profil Użytkownika, treści wprowadzone przez Użytkownika. Aby uzyskać kopię danych osobowych niedostępnych po zalogowaniu się do konta (np. danych behawioralnych, historię zakupów) prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta.

Osoby nieposiadające konta w Serwisie mogą zgłaszać żądania dostępu do danych lub kopii danych wysyłając wiadomość na adres email: privacy@bold.com a jeden z naszych agentów postara się zweryfikować czy dysponujemy jakimikolwiek danymi osobowymi tej osoby.

(viii) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Użytkownik ma prawo, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w posobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli taka decyzja: (a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a nami, (b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika; lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO). Możesz złożyć tę skargę zarówno w kraju, w którym mieszkasz, w którym pracujesz, jak i w kraju, w którym doszło do naruszenia ochrony danych, na które składasz skargę. Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego w kraju naszego przedstawiciela w Luksemburgu.Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@bold.com. Jeżeli Użytkownik utworzył konto na naszej Stronie, może zażądać dostępu lub usunięcia danych klikając tutaj. Przed udzieleniem Użytkownikowi dostępu do danych osobowych, w celu zabezpieczenia takich danych przed dostępem osób nieupoważnionych, możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji umożliwiających weryfikację i potwierdzenie jego tożsamości.

Podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych rezydentów EOG, których dane dotyczą, przekazywanych przez nas do krajów spoza EOG, niepodlegających przepisom decyzji Komisji UE o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat przechowywania i przekazywania danych do innych krajów można znaleźć w ustępie 14.

W pewnych sytuacjach i zgodnie z obowiązującym prawem, Usługodawca może nie być w stanie lub nie być zobowiązany do spełnienia części lub całości poszczególnych żądań Użytkownika. Należy pamiętać, że mamy prawo do odmowy realizacji i/lub naliczenia opłaty za realizację żądań nieuzasadnionych lub przekraczających standardowy oferowany zakres usług np. z uwagi na swoją powtarzalność. W razie obiekcji, Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu ds. ochrony danych w Unii Europejskiej. Naszym przedstawicielem jest Auxiliant S.à.r.l. 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luksemburg.

Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając maila na adres legal@bold.com lub pisząc na adres Auxiliant S.à.r.l, 1A, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxembourg.

Użytkownik nie jest zobowiązany udostępniać informacje naszej firmie, ale decyzja odmowna może wpłynąć na możliwość świadczenia przez nas usług na rzecz Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie udostępni nam np. swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na ewentualne zapytania z jego strony w odpowiednim czasie.

Informacje dotyczące Użytkownika przetwarzane są dla następujących celów i na podstawie następujących podstaw prawnych:

(a) Prowadzenie Strony i świadczenie przez nas usług. Używamy informacji niezbędnych do wykonania postanowień umowy zawartej pomiędzy nasza firmą i Użytkownikiem między innymi do (i) odpowiadania na pytania i prośby Użytkowników; (ii) zapewnienia obsługi klienta (np. do realizacji złożonych zamówień na produkty i usługi, przekazywania Użytkownikowi informacji o jego koncie w celu rozwiązywania sporów i problemów dotyczących jego konta/profilu lub Strony, do organizowania konkursów, loterii i promocji, do dostarczania na prośbę Użytkownika informacji podmiotom trzecim, takim jak potencjalni pracodawcy, podmioty oferujące usługi pośrednictwa pracy lub zewnętrzne strony internetowe oraz inne usługi związane z karierą zawodową; (iii) personalizacji doświadczeń Użytkownika, dostarczając w ramach Strony treści, w tym reklamy ukierunkowane oraz ogłoszenia z ofertami pracy, które naszym zdaniem mogą być dla Użytkownika najbardziej interesujące. Dodatkowo korzystamy z tych informacji w celu (iv) ulepszania Strony oraz (v) zapewnienia Użytkownikowi bezpiecznej, skutecznej i dostosowanej do jego potrzeb obsługi. W myśl art. 6 (1) f RODO stanowi to nasz uzasadniony interes.

(b) Analiza i agregacja danych nieosobowych. Korzystamy z możliwości agregacji danych naszych Użytkowników oraz danych nieosobowych w celu analizy Strony i zachowań Użytkowników oraz przygotowywania raportów zbiorczych. W myśl art. 6 (1) f RODO stanowi to nasz uzasadniony interes.

(c) Zapobieganie oszustwom i przestrzeganie prawa. Wykorzystujemy informacje pochodzące ze Strony w celu zapobiegania, wykrywania i badania możliwości popełnienia oszustw, naruszeń prywatności oraz potencjalnych zabronionych i nielegalnych działań, a także w przypadku uzasadnionego interesu naszej firmy, który obejmuje ustalenie roszczeń, realizację roszczeń lub obronę przed roszczeniami, a także egzekwowanie przestrzegania postanowień naszego Regulaminu. Korzystamy z takich informacji również w celu współpracy z organami państwowymi lub organami ścigania, lub w odpowiedzi na skargi w przypadkach, w których jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania procedury rozpatrywania skarg.

(d) Marketing i komunikacja. Używamy informacji niezbędnych do wykonania postanowień umowy zawartej pomiędzy naszą firmą i Użytkownikiem w celu kontaktu z Użytkownikiem, prowadzenia Strony, konta Użytkownika, dostosowania się do preferencji Użytkownika dotyczących komunikacji lub świadczenia innych usług zgodnie z listą świadczonych usług obowiązującą na moment pozyskania informacji od Użytkownika, lub w celu kontaktowania się z Użytkownikiem w innych celach dozwolonych przez prawo. Jeśli Użytkownik korzysta z naszych usług związanych z planowaniem kariery zawodowej, przekazywane przez niego informacje mogą być ujawniane takim podmiotom trzecim, jak (i) osoby odpowiedzialne za edycję i redakcję CV, (ii) pracownicy i osoby odpowiedzialne za rekrutację w celu omówienia możliwości rozwoju kariery zawodowej Użytkownika, (iii) pracodawcy poszukujący pracowników oraz (iv) inni dostawcy usług związanych z planowaniem kariery zawodowej.

(e) Dane z urządzeń mobilnych. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony za pomocą urządzenia mobilnego, możemy wykorzystać zebrane informacje w dowolnym celu określonym w niniejszej Polityce prywatności. Możemy wykorzystać te informacje np. w celu dostarczenia Użytkownikowi usług opartych na lokalizacji, takich jak reklamy, wyniki wyszukiwania i inne treści spersonalizowane. W myśl art. 6 (1) f RODO stanowi to nasz uzasadniony interes. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przechowujemy Informacje tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu lub celów, dla których zostały one zebrane, naszych celów biznesowych oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Obejmuje to między innymi cele określone w poprzednich akapitach niniejszego ustępu 9. 

(f) Profilowanie. Wykorzystujemy dane, aby utworzyć profil zawodowy Użytkownika odpowiadający jego umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie, na podstawie utworzonego profilu podpowiadamy jak uzupełnić profil oraz zachęcamy do skorzystania z innych naszych usług. Możemy również zasugerować oferty pracy odpowiadające profilowi Użytkownika oraz polecić profil Użytkownika pracodawcom, którzy naszym zdaniem mogą poszukiwać kandydatów z podobnym doświadczeniem i kwalifikacjami. W oparciu o dane Użytkownika możemy również dostarczać mu spersonalizowane reklamy.

Więcej informacji o przechowywaniu danych znajduje się w ustępie 3.

10. Informacja kierowana do mieszkańców Wielkiej Brytanii

Usługodawca przestrzega brytyjskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („GDPR UK”) i umożliwia mieszkańcom Wielkiej Brytanii realizację ich praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie prawa wymienione w punkcie 9 powyżej mają odpowiednio zastosowanie do Użytkowników będących mieszkańcami Wielkiej Brytanii. W przypadku pytań, Użytkowników z Wielkiej Brytanii zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres legal@bold.com.

11. Podmioty trzecie

Użytkownik może znaleźć na naszej Stronie hiperłącza do stron internetowych podmiotów trzecich, a Usługodawca może oferować produkty i usługi przekazujące informacje na temat Użytkownika zewnętrznym stronom internetowym w celu umożliwienia wyszukiwania ofert pracy przez Użytkownika. Nasza firma nie odpowiada za działania podejmowane w związku z ochroną prywatności danych przez rzeczone strony zewnętrzne ani za treści obecne na rzeczonych stronach zewnętrznych, dlatego zaleca się Użytkownikowi, by zapoznał się z polityką prywatności obowiązującą u każdego takiego zewnętrznego dostawcy usług przed udostępnieniem informacji.

12. Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji dotyczących Użytkownika przed ich utratą, niewłaściwym ich wykorzystaniem, nieupoważnionym lub przypadkowym dostępem do nich, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub zmianą tych informacji. Niestety, żadna z dostępnych metod transmisji danych przez Internet, czy też ich elektronicznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. Jeśli chcesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wyślij wiadomość e-mail na adres kwestieprawne@livecareer.pl.

13. Przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich ochrona

Strona nie jest przeznaczona dla użytkowników poniżej 16 roku życia. Za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi nie zbieramy świadomie informacji dotyczących użytkowników z tej grupy wiekowej. Nasze strony internetowe wyposażone są w narzędzia ograniczające dostęp użytkownikom poniżej 16 roku życia do naszych treści/produktów/usług. Prosimy o niezwłoczny kontakt w sytuacji powzięcia wiedzy o przypadku udostępnienia naszej firmie danych przez osobę poniżej 16 roku życia. Dane te zostaną usunięte z naszego systemu.

14. Przechowywanie danych i przekazywanie danych do innych krajów

Z uwagi na fakt, że prowadzimy działalność międzynarodową i wiele z naszych systemów komputerowych dostępnych jest obecnie w różnych krajach świata, dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności informacje dotyczące Użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane poza siedzibą naszej firmy przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub zewnętrznych dostawców usług. W zależności od kraju i regionu obowiązują nas różne zasady w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Przykładem takiej sytuacji jest stosowanie zasad obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niemniej jednak, dołożyliśmy starań, aby nasi dostawcy usług i podmioty stowarzyszone podlegały ścisłym obowiązkom w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych Użytkownika, wynikającym z zawartych z nami umów, w tym ze standardowych klauzul umownych. Jeśli Użytkownik utworzy na naszej Stronie konto/profil i udostępni nam swoje dane w inny sposób, oznaczać to będzie zgodę na ich pozyskiwanie i przechowywanie, na używanie przez nas niektórych narzędzi do śledzenia aktywności Użytkownika w sieci, a także na przetwarzanie informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego danych osobowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach. Więcej szczegółów na temat przekazywania przez nas danych wraz z kopią przekazanych informacji można uzyskać kontaktując się z nami w dowolny sposób za pośrednictwem zakładki Kontakt.

15. Powiadomienia dotyczące przeglądu i aktualizacji treści Polityki prywatności.

Okazjonalnie, co najmniej raz na dwanaście (12) miesięcy, dokonujemy przeglądu niniejszej Polityki prywatności, co może skutkować aktualizacją jej treści. Za obowiązującą wersję Polityki prywatności uznaje się wersję aktualnie zamieszczoną na Stronie. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas powiadomień dotyczących istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności. Powiadomienia takie zamieszczane będą na niniejszej Stronie. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać Stronę i sprawdzać treść powiadomień pod kątem ewentualnej aktualizacji Polityki prywatności. Oprócz tego, dla wygody Użytkowników przygotowaliśmy skróconą wersję Polityki prywatności, zawierającą najważniejsze informacje dotyczące treści tego dokumentu. W przypadku różnic pomiędzy obiema wersjami Polityki prywatności, pełną i skróconą, za obowiązującą należy uznać pełną wersja Polityki prywatności.

16. REZYDENCI KALIFORNII

Niniejszy ustęp oraz jego treść odnoszą się do rezydentów stanu Kalifornia (zwanych w treści tego ustępu „Rezydentami Kalifornii”). Ustawa o ochronie danych osobowych w Kalifornii (California Consumer Protection Act – CCPA) wymaga od nas zapewnienia Rezydentom Kalifornii informacji dotyczących sposobu, w jaki pozyskujemy, przetwarzamy i przechowujemy ich dane osobowe zarówno w Internecie, jak i poza nim. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych w Kalifornii, termin „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które umożliwiają identyfikację konkretnego użytkownika lub konkretne gospodarstwo domowe, odnoszą się do konkretnego użytkownika lub konkretnego gospodarstwa domowego, opisują konkretnego użytkownika lub konkretne gospodarstwo domowe, mogą być związane lub zostać powiązane – bezpośrednio lub pośrednio – z konkretnym użytkownikiem lub konkretnym gospodarstwem domowym. Termin ten obejmuje kategorie danych określone w poniższym zestawieniu w zakresie, w jakim umożliwiają one identyfikację konkretnego użytkownika lub konkretne gospodarstwo domowe, odnoszą się do konkretnego użytkownika lub konkretnego gospodarstwa domowego, opisują konkretnego użytkownika lub konkretne gospodarstwo domowe, mogą być związane lub zostać powiązane – bezpośrednio lub pośrednio – z konkretnym użytkownikiem lub konkretnym gospodarstwem domowym.

(a) Gromadzone i ujawnianie/udostępniane przez nas kategorie danych osobowych. Możemy gromadzić i ujawniać/udostępniać w celach biznesowych następujące kategorie danych osobowych Rezydentów Kalifornii: (1) imię i nazwisko, informacje kontaktowe oraz dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, indywidualny identyfikator, numer lub kod umożliwiający identyfikację w Internecie, adres e-mail, adres IP, nazwa konta lub inne podobne dane umożliwiające identyfikację użytkowników); (2) dane dotyczące klientów (elektroniczne dane dotyczące klientów zawierające dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, podpis, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia); (3) dane wrażliwe (dane wrażliwe chronione na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego, takie jak informacje dotyczące rasy, koloru skóry, płci, wieku, wyznania religijnego, pochodzenia, niepełnosprawności, obywatelstwa oraz kwestii genetycznych); (4) historia zakupowa i preferencje zakupowe (informacje handlowe, w tym informacje na temat własności prywatnej, produktów oraz usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych, inne rejestry i preferencje zakupowe lub konsumpcyjne); (5) dane dotyczące użytkowania (informacje dotyczące zwyczajów w zakresie korzystania z Internetu lub inne informacje o aktywności w sieci, w tym między innymi historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacją lub reklamą); (6) dane geolokalizacyjne (dokładne informacje o położeniu geograficznym konkretnej osoby lub urządzenia); (7) historia zatrudnienia (informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem); (8) informacje o wykształceniu (informacje dotyczące wykształcenia); (9) dane audio/wideo: materiały audio, zasoby elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne; (10) profile i wnioski wyciągnięte na podstawie połączenia pewnych elementów (wnioski wyciągnięte z dowolnej informacji określonej powyżej w celu stworzenia profilu Rezydenta Kalifornii, odzwierciedlającego jego preferencje, cechy, predyspozycje, zachowanie, postawy, iloraz inteligencji, zdolności i umiejętności). 

Nie sprzedajemy wyżej wymienionych informacji podmiotom trzecim. Co więcej, powyższa lista nie odnosi się do przetwarzania przez nas danych osobowych, które podlegają wyłączeniu na mocy art. 1798.145(c) – (f) ustawy o ochronie danych osobowych w Kalifornii.

(b) Prawa Rezydentów Kalifornii. Ustawodawstwo Kalifornii zapewnia Rezydentom Kalifornii określone prawa i nakłada określone ograniczenia względem praktyk biznesowych – zgodnie z poniższymi zapisami:

(1) Prawo do wycofania zgody na sprzedaży danych. Rezydenci Kalifornii mają prawo do wycofania zgody wobec sprzedaży ich danych osobowych. Jako firma, nie sprzedajemy żadnych danych osobowych naszych Użytkowników podmiotom trzecim. 

(2) Prawo do otrzymania kopii, usunięcia i zapoznania się z informacjami na temat sposobu przetwarzania danych Użytkowników. Z wyjątkiem pewnych sytuacji, osoba fizyczna o statusie rezydenta Kalifornii ma prawo do bezpłatnego zażądania dwa razy do roku:

(i) usunięcia swoich danych. Rezydent Kalifornii ma prawo żądać usunięcia dotyczących go danych osobowych, które zgromadziliśmy – z wyjątkiem pewnych sytuacji (np. jeśli takie dane były przez nas wykorzystywane w praktyce związanej z wykrywaniem przypadków naruszeń bezpieczeństwa, usuwania błędów lub wypełniania zobowiązań prawnych). 

(ii) otrzymania kopii swoich danych. Użytkownicy o statusie rezydentów Kalifornii mają prawo otrzymać kopię konkretnych partii informacji na ich temat, zebranych przez nas w okresie 12 miesięcy poprzedzających wniosek o otrzymanie takiej kopii. 

(iii) dostępu do informacji na temat sposobu przetwarzania danych Użytkowników. Użytkownicy o statusie rezydentów Kalifornii mają prawo zażądać ujawnienia przez nas informacji dotyczących tego, w jaki sposób przetwarzaliśmy ich dane w okresie 12 miesięcy poprzedzających wniosek o takie ujawnienie. Informacje takie obejmują:

 • kategorie zbieranych przez nas danych;
 • kategorie źródeł, z jakich pozyskaliśmy dane;
 • cele biznesowe i handlowe gromadzenia i sprzedaży danych osobowych;
 • kategorie podmiotów trzecich, którym ujawniliśmy lub przekazaliśmy dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zostały ujawnione lub przekazane podmiotom trzecim w celach biznesowych;
 • kategorie podmiotów trzecich, którym sprzedane zostały dane osobowe Użytkownika wraz z podziałem na poszczególne kategorie danych osobowych sprzedanych określonym kategoriom podmiotów trzecich.

(c) Zgłaszanie wniosków. Użytkownik ma prawo przesłać wniosek o otrzymanie kopii swoich danych, o usunięcie swoich danych lub o dostęp do informacji na temat sposobu przetwarzania danych – przez Internet lub za pośrednictwem swojego konta, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@bold.comkorzystając z dowolnej metody kontaktu dostępnej w tym celu na Stronie, lub dzwoniąc na darmową infolinię, której numer można znaleźć w zakładce Kontakt.

(d) Zachęty finansowe i dyskryminacja. Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązująca w Kalifornii zakazuje dyskryminacji rezydentów Kalifornii na podstawie wyboru do skorzystania z prawa wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych w Kalifornii i nakłada pewne wymogi względem wszelkich zachęt finansowym oferowanym rezydentom Kalifornii w związku z ich danymi osobowymi. Firmy mogą oferować różne ceny, stawki i jakość dóbr i usług pod warunkiem, że różnice te uzasadnia wartość, jaką firma zyskuje dzięki możliwości skorzystania z danych konsumenta.

17. Kontakt

Usługodawca jest podmiotem, którzy zarządza Stroną. Niezależnie od tego, z jakiej strony należącej do naszej sieci Użytkownik korzysta z naszych usług, może on skontaktować się z nami w dowolny sposób, korzystając z zakładki Kontakt dostępnej na Stronie. Jeżeli odpowiedź nie zostanie udzielona online, zachęcamy do wysłania wiadomości e-mail na adres privacy@bold.combądź do wysłania listu/pisma na adres Auxiliant S.à.r.l, 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luksemburg lub na adres BOLD LLC, City View Plaza II, Suite 6000, 48 Road 165, Guaynabo PR 00968.

Pobierz