Polityka prywatności

Aktywny po: 25 maja 2018

Dziękujemy za odwiedzenie witryny BOLD LLC and Auxiliant sarl (“Provider”) i zapoznanie się z jej ofertą. Poniższy dokument („Zasady polityki prywatności”) jest udostępniany w celach informacyjnych i objaśnia praktyki zarządzania informacjami w Internecie oraz dostępne opcje wyboru dotyczące zbierania i używania danych osobowych powiązanych z osobą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania ("Dane osobowe"), przesyłanych przez nią lub zbieranych w witrynach należących do rodziny witryn posiadających link do niniejszych Zasad polityki prywatności, a także w innych powiązanych witrynach mobilnych, aplikacjach mobilnych Dostawcy usług („aplikacje mobilne”), usługach, narzędziach i innych aplikacjach posiadających link do niniejszych Zasad polityki prywatności (w całości „Witryna”). Ta witryna należy i jest obsługiwana przez Bold LLC, City View Plaza II, 48 Road 165 Suite 6000 Guaynabo, Puerto Rico 00968. Bold LLC jest administratorem Danych osobowych użytkownika w kontekście tej Witryny.

Zasady polityki prywatności — ważne informacje

Proszę również przeczytać pełną wersję Zasad polityki prywatności, która obowiązuje zgodnie z prawem, aby w pełni zrozumieć niniejsze zasady.

Zebrane dane osobowe

Technologie śledzenia (pliki cookie)

Użycie i przechowywanie

Ujawnianie informacji

(4) organy ścigania i egzekwowania prawa; (5) inne, jeśli wystąpiła zmiana mechanizmów kontroli; (6) sieci reklamowe; (7) firmy zajmujące się aplikacjami mobilnymi; (8) sieci społecznościowe.

Wybór informacji

Opcje dostępu i przeglądania

Powiadomienia dotyczące aktualizacji

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej („RODO”)

Kontakt

Zasady polityki prywatności — pełna wersja

Aktywny po: 25 maja 2018

1. Zakres i zgoda

Dostawca usług to witryna internetowa oferująca osobom prywatnym funkcje tworzenia życiorysów i listów motywacyjnych, testy kierunku kariery, informacje o wynagrodzeniach oraz inne produkty i usługi wspomagające rozwój kariery! Korzystanie z Witryny nie gwarantuje otrzymania ofert zatrudnienia. Nie gwarantujemy również, że pracodawcy znajdą wykwalifikowanych pracowników za pośrednictwem tej Witryny. Korzystanie z Witryny oznacza zawarcie umowy z firmą Dostawcy usług. Jeśli dana osoba zamieszkuje obszar poza U.S.A. Dostawca usług [Bold LLC, City View Plaza II, 48 Road 165 Suite 6000 Guaynabo, Puerto Rico 00968] jest administratorem jej danych. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie jednoznacznej zgody na zbieranie, używanie, ujawnianie i przechowywanie Danych osobowych, tak jak zostało to opisane w niniejszych Zasadach polityki prywatności.

2. Zbierane informacje

a) Informacje dotyczące rejestracji, produktów i konta: Użytkownik może przeglądać Witrynę, nie ujawniając swojej tożsamości ani żadnych Danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru telefonu komórkowego, informacji o karcie kredytowej lub dotyczących kontaktu). Zarejestrowanie konta w Witrynie, opublikowanie życiorysu, utworzenie konta e-mail przy użyciu naszej platformy lub korzystanie z niektórych produktów i usług (np. kont e-mail w Witrynie, Kreatora CV, sprawdzania życiorysu, poradnika dotyczącego życiorysów, Kreatora listu motywacyjnego, porad dotyczących listów motywacyjnych, funkcji idealnego życiorysu, przeglądania i pisania życiorysu, usług dotyczących życiorysów oraz wyszukiwania ofert pracy) oznacza wyrażenie zgody na rezygnację z anonimowości i ujawnienie naszej firmie Danych osobowych. Zarejestrowanie konta lub korzystanie z niektórych produktów i usług, utworzenie profilu lub życiorysu, wyszukiwanie lub nabywanie produktów, utworzenie konta e-mail lub używanie naszej Witryny w inny sposób może powodować udostępnienie określonych Danych osobowych (np. nazwy użytkownika i adresu e-mail). Może być także konieczne udostępnienie informacji o płatności (np. danych karty kredytowej, imienia i nazwiska oraz adresu do rozliczeń), aby umożliwić nabywanie produktów i usług. Dane osobowe będą skojarzone tylko z profilem/kontem osoby zalogowanej jako zarejestrowany użytkownik. 

b) Informacje używane do odpowiadania na zlecenia: Istnieje możliwość udostępnienia Danych osobowych, które będą używane do odpowiadania na zlecenia, a także wysyłania biuletynów i innych informacji wybranych przez użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące rezygnowania z komunikacji z naszą firmą można znaleźć poniżej, w sekcji zatytułowanej Dostęp do swoich danych osobowych oraz ich przeglądanie i zmiana.

c) Informacje z mediów społecznościowych: Możemy udostępniać usługi, które umożliwiają uzyskiwanie dostępu do Witryny za pomocą danych logowania do serwisów zewnętrznych. Mogą być także dostępne usługi umożliwiające udostępnianie informacji na zewnętrznych witrynach internetowych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Google Plus, Twitter itd.

Użytkownik łączący konto w naszej Witrynie z zewnętrznymi witrynami mediów społecznościowych lub korzystający z niej z poziomu tych witryn przyjmuje do wiadomości, że w ten sposób zezwala nam na uzyskiwanie stałego dostępu do określonych informacji przechowywanych w witrynach mediów społecznościowych (np. profilu publicznego, listy znajomych, osób śledzonych i śledzących użytkownika, zdjęć, adresu e-mail, daty urodzin, historii zatrudnienia i edukacji, zainteresowań, miejsca zamieszkania, opinii na tematy religijne i polityczne, witryny internetowej, opisu osoby i polubionych elementów, a także dat urodzin, historii edukacji, opisów i polubionych elementów znajomych użytkownika).

Możemy również otrzymywać inne informacje (np. na temat przeglądanej zawartości lub reklam w obrębie tej zawartości, które mogły zostać wyświetlone lub kliknięte itd.), które zostały wygenerowane w trakcie korzystania z Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych o oglądaniu przez niego materiałów wideo, pozyskanie informacji o oglądanych przez niego materiałach wideo od dostawców narzędzi analitycznych i partnerów reklamowych, stron trzecich i zewnętrznych witryn mediów społecznościowych przez dwa lata lub do czasu wycofania zgody.

Informacje, do których uzyskujemy dostęp z zewnętrznych usług mediów społecznościowych, mogą być różne w zależności od usługi i są kontrolowane za pomocą ustawień prywatności użytkownika w danej usłudze i jego zgody. Informacje, które mogą być udostępniane dostawcom usług analitycznych i partnerom reklamowym przekazywane są poprzez pliki cookie i technologie śledzenia. Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie i technologii śledzenia, zawierającą m.in. informacje o możliwościach wyboru w związku z niektórymi z tych technologii. Utworzenie powiązania konta zarządzanego przez podmiot zewnętrzny z kontem Dostawcy usług i zezwolenie nam na dostęp do tych informacji oznacza wyrażenie zgody na zbieranie, używanie i przechowywanie informacji z tych witryn internetowych zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad polityki prywatności.

d) Informacje z innych źródeł: Informacje, które zbieramy, mogą być łączone z informacjami z publicznych źródeł zewnętrznych (takich jak dane demograficzne, dotyczące nawigacji lub dodatkowe informacje kontaktowe), które są pozyskiwane zgodnie z prawem.

e) Informacje mobilne: W przypadku korzystania z Witryny za pomocą urządzenia przenośnego mogą być zbierane dodatkowe informacje (np. unikatowy identyfikator urządzenia, system operacyjny urządzenia, operator sieci komórkowej, lokalizacja lub dane GPS/geolokalizaji, numer telefonu komórkowego, wiadomości tekstowe, e-maile lub adresy e-mail, nazwa użytkownika, kontakty/książka adresowa, informacje finansowe lub dotyczące płatności, historia przeglądarki, zdjęcia nazwa Twojego telefonu komórkowego, hasła, zainteresowania polityczne, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne lub rasa, poglądy religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych).

f) Informacje o użyciu technicznym: Gdy użytkownik korzysta z niniejszej Witryny, informacje o użyciu są przesyłane do nas z komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia dostępowego. Dzięki temu wiemy, w jaki sposób Witryna jest używana, w tym jakie materiały wideo są oglądane, jakie witryny są wyświetlane, dane dotyczące naciśnięć klawiszy, ruchu kursora myszy, przewijania, kliknięć i pisania („informacje o użyciu”). W celu gromadzenia informacji o użyciu korzystamy z technologii śledzenia (obejmują one pliki cookie, unikalne identyfikatory urządzenia, internetowe sygnały nawigacyjne/pliki GIF, skrypty osadzone, ETagi / pamięć podręczną przeglądarki, śledzenie między urządzeniami). Technologie śledzenia mogą być używane w różnorodnych celach, w tym następujących:

Funkcjonalnie niezbędne. Możemy stosować technologie śledzenia wymagane na potrzeby administrowania systemem, w celu uniemożliwienia oszukańczej działalności, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lub udostępnienia funkcjonalności koszyka. Do korzystania z funkcjonalnie niezbędnych technologii śledzenia nie jest wymagane uzyskanie zgody użytkownika.

Związane z wydajnością. Pliki cookie lub inne technologie śledzenia mogą być używane do oceniania wydajności usług online. Proces ten należy do naszych praktyk analitycznych umożliwiających ulepszanie zawartości oferowanej za pośrednictwem tych usług. Przykładowo, jak szczegółowo opisano w Polityce dotyczącej plików cookie i technologii śledzenia używamy Narzędzi Google Analytics oraz Inspectlet, aby prowadzić analizę witryny.

Związane z funkcjonalnością. Możemy używać technologii śledzenia, aby na przykład ustalić, czy użytkownik odwiedzał daną Witrynę wcześniej, czy robi to po raz pierwszy, i jakie funkcje najbardziej go interesują.

Związane z ukierunkowanymi ofertami. Możemy korzystać z technologii śledzenia w celu dostarczania zawartości (w tym reklam) związanej z zainteresowaniem użytkownika naszą usługą online i witrynami innych podmiotów na podstawie interakcji użytkownika z naszymi reklamami i materiałami. Ponadto możemy śledzić zawartość, do której użytkownik uzyskuje dostęp (w tym wyświetlane materiały wideo). Więcej informacji na ten temat oraz opcje rezygnacji można znaleźć poniżej.

Możemy również gromadzić informacje o haśle użytkownika podczas logowania, a także informacje o komputerze i (lub) połączeniu. Podczas niektórych wizyt możemy także używać narzędzi programowych, aby mierzyć i gromadzić informacje o sesji, w tym czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, czas spędzony na pewnych stronach i informacje o interakcjach na stronach.

Naszym celem jest zbieranie i używanie tylko tych informacji, które są niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów biznesowych w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika i ulepszenia obsługi i działania Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na śledzenie materiałów wideo oglądanych za pośrednictwem Witryny lub Mediów społecznościowych przez dwa lata lub do wycofania zgody. Więcej informacji na temat używania technologii śledzenia i plików cookie można znaleźć w Sekcji 7 niniejszych Zasad polityki prywatności.

g) Informacja o polityce prywatności narzędzia Apply Tool i zbierane informacje: Możemy automatycznie zbierać pewne informacje (w tym Dane osobowe) z urządzenia lub przeglądarki internetowej. Możemy automatycznie zbierać informacje z miejsca przechowywania powiązanego z przeglądarką internetową w tym, zachowania przeglądarki w przypadku aktywności związanej z wyszukiwaniami dotyczącymi kariery. Możemy także automatycznie rejestrować interakcje użytkownika z niektórymi stronami internetowymi poprzez dostęp do miejsca przechowywania powiązanego z przeglądarką internetową użytkownika. Narzędzie Apply Tool zostało stworzone do automatycznej interakcji z witrynami podmiotów zewnętrznych, dlatego możemy zbierać niektóre dane nieosobowe o czasie odwiedzania tych witryn w tym: dane dotyczące kliknięć, używany system operacyjny, adres URL, z którego użytkownik został przekierowany przed i po wejściu na stronę, dane powiązane z aktywnością na witrynach podmiotów zewnętrznych (w tym adresy IP i URL) zbierane za pomocą technologii śledzenia (np. pliki cookie i oprogramowanie pomiarowe), data i czas odwiedzin witryny oraz adres IP serwera, dane geolokalizacyjne urządzenia użytkownika i wykorzystywany sposób płatności. Zbieramy te informacje do celów statystycznych, aby dowiedzieć się, jak wykorzystywana jest nasza witryna i narzędzie Apply Tool. Możemy wykorzystać te informacje do oceny i polepszania doświadczeń użytkownika. Przykładowo, gdy użytkownik odwiedza stronę, która obsługuje funkcję automatycznego uzupełniania, możemy rejestrować metadane generowane przez przeglądarkę użytkownika, określające jedno lub więcej pól automatycznego uzupełniania, z których korzysta użytkownik. W tym przypadku możemy także mieć dostęp do lokalnej pamięci powiązanej z przeglądarką użytkowania celem określenia informacji (w tym Danych osobowych), które mogą lub zostały wprowadzone w polu automatycznego uzupełniania. Używamy tych informacji, aby ułatwić użytkownikowi uzupełniania dokumentów aplikacyjnych w Internecie, na naszych witrynach i witrynach podmiotów zewnętrznych oraz dostarczać reklamy lub inne treści, które zgodnie z naszym uznaniem mogą interesować użytkownika, w oparciu o jego zachowania związane z przeglądaniem witryn Internetowych.

3. Użycie i przechowywanie

Przetwarzamy Dane osobowe użytkownika w następujących celach oraz ze względu na wymagania prawne:

a) Zarządzanie naszą witryną i świadczenie użytkownikowi naszych usług: Wykorzystujemy zebrane Dane osobowe włączając dane kont e-mail utworzonych na naszej platformie przy użyciu poczty Dostawcy usług do (i) odpowiadania na pytania i zlecenia; (ii) zapewniania obsługi klienta (np. w celu realizowania złożonych zamówień na produkty i usługi, udostępniania użytkownikowi informacji o koncie do rozwiązywania sporów i problemów z kontem/profilem lub Witryną, administrowania konkursem, loterią lub promocją bądź dostarczania — na życzenie użytkownika — informacji podmiotom zewnętrznym, takim jak potencjalni pracodawcy, firmy zajmujące się wyszukiwaniem ofert pracy, zewnętrzne witryny internetowe lub inne usługi związane z karierą); (iii) personalizowania zawartości Witryny, w tym reklamy ukierunkowanej lub reklamy związanej z pracą, która naszym zdaniem będzie najbardziej interesująca dla użytkownika; (iv) udoskonalania Witryny; (v) udostępniania użytkownikom informacji o ich kontach; (v) zapewniania użytkownikom dostępu do bezpiecznego i efektywnego środowiska dostosowanego do ich potrzeb.

b) Analizowanie i agregowanie informacji innych niż dane osobowe: Zagregowane informacje o naszych użytkownikach i dane inne niż osobowe są używane do analizowania zachowania Witryny i użytkowników oraz przygotowywania raportów zbiorczych.

c) Zapobieganie oszustwom i przestrzeganie prawa: Informacje z Witryny są używane do zwalczania, wykrywania i badania oszustw, przypadków naruszenia bezpieczeństwa i działań potencjalnie zakazanych lub nielegalnych, wykonywania lub bronienia roszczeń prawnych a także egzekwowania naszych Warunków korzystania. Wykorzystujemy również informacje w odpowiedzi na żądania administracji państwowej lub organów dochodzeniowych i ścigania lub w odpowiedzi na zażalenia, gdzie podlegamy prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi stosowania się do procedur dotyczących zażaleń.

d) Komunikowanie się z użytkownikiem i podmiotami zewnętrznymi na życzenie użytkownika: Dane osobowe są używane do kontaktowania się z użytkownikiem w celu zarządzania jego kontem i Witryną, stosowania wybranych preferencji komunikacji i zapewniania mu dostępu do innych usług i produktów zgodnie z jego życzeniami, tak jak jest to przedstawiane podczas zbierania informacji. Możemy również używać tych danych do kontaktowania się z użytkownikiem w innych celach zgodnych z prawem. W przypadku korzystania z niektórych usług wspomagających rozwój kariery informacje udostępnione przez użytkownika mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, takim jak (i) redaktorzy życiorysów; (ii) pracodawcy i rekruterzy, którzy mogą kontaktować się z użytkownikiem w sprawie możliwości zatrudnienia; (iii) pracodawcy poszukujący kandydatów i/lub (iii) inni dostawcy usług związanych z karierą.

e) Dane mobilne: Informacje zebrane w Witrynie podczas uzyskiwania dostępu do niej za pomocą urządzenia przenośnego, za zgodą użytkownika, mogą być używane do wszystkich celów zdefiniowanych w niniejszych Zasadach polityki prywatności. Mogą one na przykład umożliwić nam udostępnianie usług opartych na lokalizacji, takich jak reklama, wyniki wyszukiwania i inna spersonalizowana zawartość. 

Zachowujemy Dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby wypełniać cel(e), dla których te dane były zbierane – nasze cele biznesowe i/lub celem zachowania zgodności z obowiązującym prawem, a zgoda użytkownika na realizację tego celu(tych celów) pozostaje obowiązująca po zakończeniu stosunku z użytkownikiem. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie danych śledzenia materiałów wideo przez maksymalny czas dozwolony przez obowiązujące przepisy prawne — do jednego roku po zamknięciu konta lub do wycofania zgody na śledzenie materiałów wideo.

4. Ujawnianie

Zbierane informacje mogą być udostępniane następującym podmiotom:

a) Rodzina firm Dostawcy usług i inne podmioty zewnętrzne: Zbierane informacje o użytkowniku mogą być udostępniane firmom z rodziny firm Dostawcy usług (naszym oddziałom oraz dostawcom zewnętrznym. Informacje mogą być ujawniane w celu: (i) zapewniania dostępu do spójnej zawartości produktów i usług (np. rejestracja, transakcje, możliwości związane z zatrudnieniem lub edukacją, analiza, obsługa klienta); (ii) wspierania wykrywania i zwalczania działań potencjalnie nielegalnych, naruszeń naszych zasad, oszustw i/lub naruszeń bezpieczeństwa danych; (iii) ułatwiania podejmowania decyzji dotyczących produktów, witryn, aplikacji, usług i narzędzi firmy Dostawcy usług lub innych firm, a także komunikacji z nimi. Członkowie naszej rodziny firm będą korzystać z tych informacji w celu wysyłania użytkownikowi komunikacji marketingowej, a użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail tego typu.

b) Dostawcy usług i inne podmioty zewnętrzne: Informacje o użytkowniku mogą zostać udostępnione dostawcom usług, z którymi nasza firma jest związana umową i którzy pomagają nam w przeprowadzaniu operacji biznesowych (między innymi: dochodzenia dotyczące oszustw, pobieranie należności, przetwarzanie płatności oraz operacje i analiza witryny). Udostępniamy także informacje naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, informacje mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom i witrynom internetowym zamieszczającym ogłoszenia o pracy/poświęconym karierze zawodowej.

c) Inne podmioty z Twoimi zgodami: Możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika inne podmiotom zewnętrznym, do których możemy wysyłać informacje na wyraźną prośbę użytkownika (np. redaktorzy życiorysów, pracodawcy, rekruterzy lub zewnętrzne witryny internetowe zamieszczające ogłoszenia o pracy bądź inne podmioty, o których użytkownik zostanie otwarcie powiadomiony i wyrazi jawną zgodę na korzystanie ze świadczonych przez nie usług). Te usługi podmiotów zewnętrznych zarządzane są przez ich własne warunki użytkowania i polityki prywatności, jak wyszczególniono przez podmioty dostarczające te usługi. Nie musimy wspierać takich usług, nie jesteśmy za nie odpowiedzialni, ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio. Użytkownik może w Witrynie wyrazić zainteresowanie innymi produktami lub usługami lub zarejestrować się, aby z nich korzystać. W takiej sytuacji prośba użytkownika zostanie spełniona, co oznacza, że firmy świadczące te usługi bądź inne jednostki działające w ich imieniu otrzymają od nas informacje o użytkowniku.

d) Organy ścigania i egzekwowania prawa: Organy ścigania i egzekwowania prawa, agencje rządowe lub upoważnione podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na zweryfikowane żądanie związane z dochodzeniem kryminalnym lub rzekomą nielegalną działalnością bądź jakąkolwiek inną działalnością, która może spowodować pociągnięcie naszej firmy, użytkownika lub innej osoby korzystającej z usług Dostawcy usług do odpowiedzialności prawnej. W takich sytuacjach zostaną ujawnione tylko informacje stosowne i niezbędne do dochodzenia lub zapytania, takie jak imię i nazwisko, miasto, województwo, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historia identyfikatora użytkownika, adres IP, skargi dotyczące oszustw i wszystkie inne informacje, które naszym zdaniem będą pomocne w danym dochodzeniu.

e) Przejęcie kontroli nad firmą — nowi właściciele: Inne jednostki biznesowe, jeśli firma zostanie połączona z taką jednostką lub przez nią przejęta. W takiej sytuacji dołożymy uzasadnionych starań, aby w nowej jednostce biznesowej stosowano niniejsze Zasady polityki prywatności danych osobowych użytkownika. Jeśli Dane osobowe byłyby wykorzystywane niezgodnie z tą polityką, zażądamy od nowego właściciela powiadomienia użytkownika i w zależności od okoliczności, opcji zapisania się lub zrezygnowania z nowego użytkowania.

f) Sieci reklamowe: Nasza firma może współpracować z innymi podmiotami w Witrynie w celu przygotowywania i udostępniania reklam, zbierania danych, przygotowywania raportów, mierzenia odpowiedzi na reklamy, analizy witryny oraz dostarczania odpowiednich wiadomości marketingowych i reklam. Te podmioty zewnętrzne mogą przeglądać i edytować oraz konfigurować własne technologie śledzenia/pliki cookie. Używanie takich technologii przez podmioty zewnętrzne podlega ich własnym zasadom polityki prywatności i nie jest objęte niniejszymi Zasadami polityki prywatności. Firmy te mogą również uzyskiwać informacje o innych aplikacjach pobranych na urządzenie przenośne, odwiedzanych witrynach internetowych oraz informacje o użytkowniku lub jego urządzeniu w celu analizowania i oferowania anonimowej reklamy ukierunkowanej w Witrynie i poza nią. Dodatkowe informacje na temat zewnętrznych serwerów reklamowych w Witrynie oraz możliwości rezygnowania z otrzymywania reklamy ukierunkowanej od firm tego typu można znaleźć na stronie http://www.aboutads.info/choices/. Zawiera ona informacje o określonych firmach, z których usług możemy korzystać w celu zamieszczania reklam w naszej Witrynie.

g) Firmy zajmujące się aplikacjami mobilnymi: Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny z poziomu urządzenia przenośnego lub aplikacji mobilnej, jego informacje mogą być udostępniane operatorom sieci komórkowych, systemom operacyjnym i platformom.

5. Opcje dostępne dla użytkownika

a) Rezygnacja z otrzymywania wiadomości promocyjnych: Aby zrezygnować z otrzymywania komunikacji promocyjnej, można kliknąć kartę „Moje konto”, a następnie kliknąć karty „Moje ustawienia” i „Preferencje”. Można również kliknąć link anulowania subskrypcji w stopce dowolnej otrzymanej wiadomości e-mail lub biuletynu. Inny sposób to wysłanie wiadomości e-mail na adres prywatnosc@bold.pl.

b) Aktualizowanie, usuwanie lub zmienianie życiorysu lub listu motywacyjnego: Aby zmienić lub usunąć życiorysy lub listy motywacyjne, należy zalogować się do konta Dostawcy usług, kliknąć karty „Życiorys” i „List motywacyjny”, a następnie wybrać opcję edytowania lub usunięcia.

c) Ustawienia prywatności Witryny: Informacje ujawniane w trakcie pracy z Witryną mogą być publiczne i ponownie przekazywane przez nas lub dowolny podmiot zewnętrzny, który będzie przeglądać profil użytkownika lub publikowane przez niego informacje. Preferencje wobec innych usług Dostawcy usług można zmieniać, postępując zgodnie z instrukcjami z Sekcji 8 lub kontaktując się z nami, jak to opisano w Sekcji 15. Należy pamiętać, że Dostawca usług nie jest odpowiedzialny za używanie ani kopiowanie umieszczanych w Witrynie bądź za jej pośrednictwem informacji publicznych, które są ogólnodostępne i mogą być pobierane przez podmioty zewnętrzne.

d) Wiadomości administracyjnych nie można wyłączyć: Ponieważ Dostawca usług świadczy usługi w Internecie nie można zrezygnować z otrzymywania administracyjnych wiadomości e-mail (np. wiadomości dotyczących transakcji lub zmian zasad) wysyłanych na zarejestrowane konto.

e) Dezaktywowanie lub usuwanie zawartości/konta użytkownika: Aby zlecić usunięcie konta, można zalogować się do konta, a następnie kliknąć karty „Moje ustawienia” i „Omówienie”. Inny sposób to wysłanie wiadomości e-mail na adres prywatnosc@bold.pl. W przypadku zlecenia anulowania lub usunięcia konta użytkownika odpowiednie Dane osobowe, w tym życiorys i profile, zostaną usunięte i nie będą już dostępne dla właściciela konta ani widoczne dla użytkowników z poziomu aplikacji Dostawcy usług. Jeśli jednak dowolne informacje, w tym Dane osobowe właściciela konta, były już przeglądane przez inne osoby przy użyciu aplikacji Dostawcy usług, nie jesteśmy w stanie usunąć tych informacji z ich systemów. W przypadku usunięcia informacji z poziomu aplikacji Dostawcy usług będą przechowywane następujące informacje: dzienniki, informacje, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości, dane inne niż osobowe oraz archiwalna kopia tych informacji. Dostępu do tej kopii nie może uzyskać ani użytkownik, ani podmioty zewnętrzne korzystające z aplikacji Dostawcy usług. Natomiast może ona być używana przez naszą firmę do celów prowadzenia dokumentacji oraz innych celów wewnętrznych, w tym do egzekwowania Zasad polityki prywatności oraz celów związanych z demografią, sprawozdawczością i badaniami.

f) Ramy czasowe i podmioty zewnętrzne: Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby realizować zlecenia użytkowników jak najszybciej, należy jednak pamiętać, że niektóre zlecone zmiany nie zawsze mogą być wprowadzone natychmiast. Nie ponosimy odpowiedzialności — chyba że jest to wymagane przez prawo — za informowanie podmiotów zewnętrznych (w tym bez ograniczeń: zewnętrznych dostawców usług, potencjalnych pracodawców, witryn z ogłoszeniami o pracę, z którymi kontaktujemy się za zgodą użytkownika w jego imieniu, ani partnerów strategicznych i marketingowych), którym już udostępniliśmy dane użytkownika, o żadnych zmianach zleconych zgodnie z instrukcjami w tej sekcji. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za usuwanie (ani zlecanie usuwania) informacji z baz danych i dokumentacji tych podmiotów.

6. Informacje udostępniane przez użytkownika w Witrynie.

Jeśli użytkownik korzysta z usług Dostawcy usług (takich jak publikowanie życiorysu, tworzenie profilu, powiadomienia o ofertach pracy), które umożliwiają mu lub Dostawcy usług w jego imieniu publikowanie informacji w witrynach zewnętrznych (np. witrynach internetowych, tablicach ogłoszeniowych, osobistych adresach URL), i jeśli użytkownik publikuje informacje lub zawartość, na przykład zdjęcia, albo udziela się we wspólnotach i na forach internetowych, użycie niniejszej Witryny z poziomu witryn mediów społecznościowych, wtyczek lub innych aplikacji — w zależności od ustawień prywatności — może spowodować upublicznienie tych informacji w Internecie. Nie możemy zapobiec dalszemu używaniu tych informacji. Niektóre witryny mediów społecznościowych oferują ustawienia prywatności, dzięki którym można wybierać dane do udostępnienia. Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk dotyczących prywatności w witrynach zewnętrznych, należy zapoznać się z ich zasadami polityki prywatności i warunkami korzystania z tych witryn — nasza firma nie kontroluje tych praktyk.

a) Inne usługi: Korzystanie przez użytkownika z niniejszej Witryny umożliwia Dostawcy usług utworzenie uniwersalnego zgłoszenia na podstawie informacji wprowadzonych w Witrynie. Takie zgłoszenie będzie widoczne dla potencjalnych pracodawców pilnie poszukujących kandydatów do pracy, a także dla innych osób odwiedzających Witrynę. Z tego względu profil użytkownika w Witrynie może być publicznie dostępny. Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do profilu do tylko zarejestrowanych użytkowników — należy w tym celu w Witrynie wykonać instrukcje dotyczące tego ustawienia. Użytkownik wyraża zgodę na to, że pracodawcy i Dostawca usług będą używać podanych informacji kontaktowych do wysyłania wiadomości e-mail i wiadomości SMS, i rozumie, że ta zgoda nie jest warunkiem uzyskania dostępu do Witryny lub usług Dostawcy. Mogą obowiązywać opłaty dotyczące wiadomości i danych. Jeśli użytkownik zarejestruje się do naszej usługi alertów SMS, jednocześnie potwierdza, że mogą zostać naliczone wiadomości lub opłaty. Jeśli użytkownik nie chce kontynuować usługi alertów SMS, może z niej zrezygnować odsyłając wiadomość o treści „STOP” na otrzymanego SMS-a lub skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta. Na przetworzenie zlecenia wymagane jest 3 do 5 dni roboczych. Dostawca zastrzega sobie prawo do zakończenia, wedle własnego uznania, usługi alertów SMS z dowolnego powodu i w dowolnym terminie.

7. Technologie śledzenia (pliki cookie)

Jeśli użytkownik korzysta z Witryny, nasza firma i jej partnerzy biznesowi mogą stosować technologie śledzenia do udoskonalania środowiska użytkownika i dostosowywania naszych ofert. Oto kilka dodatkowych istotnych kwestii dotyczących używania przez nas technologii śledzenia (plików cookie), o których należy wiedzieć:

Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii na naszej Witrynie można znaleźć w niniejszych Zasadach polityki prywatności i Zasadach dotyczących technologii śledzenia.

8. Dostęp do swoich danych osobowych oraz ich przeglądanie i zmiana

Zarejestrowani członkowie mogą przeglądać i zmieniać Dane osobowe w dowolnym momencie, uzyskując dostęp do swoich kont w Witrynie (klikając karty Moje konto i Moje ustawienia). Dane osobowe należy zaktualizować jak najszybciej po ich zmianie lub po tym, jak staną się niedokładne. Niektóre informacje z zamkniętych kont mogą być przechowywane i używane, jeśli jest to wymagane przez prawo, w celu zapobiegania oszustwom, pomagania w dochodzeniach, rozstrzygania sporów, analizowania programów i rozwiązywania powiązanych problemów, egzekwowania przestrzegania Warunków korzystania lub wykonywania innych czynności dozwolonych przez prawo. Podobnie w przypadku zawieszenia konta lub członkostwa bądź ich wygaśnięcia możemy przechowywać niektóre informacje uniemożliwiające ponowną rejestrację. W przypadku niezarejestrowanych członków, istnieje możliwość zaktualizowania lub zlecenia dostępu do Danych osobowych użytkownika, kontaktując się z nami, co wyszczególniono w Sekcji 15. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby realizować zlecenia użytkowników jak najszybciej, należy jednak pamiętać, że niektóre zlecone zmiany nie zawsze mogą być wprowadzone natychmiast. Nie ponosimy odpowiedzialności — chyba że jest to wymagane przez prawo — za informowanie podmiotów zewnętrznych (w tym bez ograniczeń: zewnętrznych dostawców usług, potencjalnych pracodawców, witryn z ogłoszeniami o pracę, z którymi kontaktujemy się za zgodą użytkownika w jego imieniu, ani partnerów strategicznych i marketingowych), którym już udostępniliśmy dane użytkownika, o żadnych zmianach zleconych zgodnie z instrukcjami w tej sekcji. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za usuwanie (ani zlecanie usuwania) informacji z baz danych i dokumentacji tych podmiotów.

9. Powiadomienie dla mieszkańców stanu Kalifornia

a) Sekcja 1798.83 kodu cywilnego stanu Kalifornia (California Civil Code Section 1798.83), znana również jako prawo „Shine The Light”, umożliwia naszym klientom mieszkającym w tym stanie wysyłanie zlecenia i uzyskiwanie od nas listy Danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy innym podmiotom na potrzeby marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym, a także nazw i adresów tych podmiotów. Takie zlecenie może być przekazane tylko raz na rok i jest wolne od opłat. Aby przekazać takie zlecenie, należy skontaktować się z nami pod adresem prosbakalifornia@bold.pl. Treść każdego zlecenia powinna zawierać frazę „Your California Privacy Rights”, a także imię i nazwisko, adres z nazwą ulicy, miasto, stan i kod pocztowy. W treści zlecenia należy podać informacje wystarczające nam do potwierdzenia, że zlecenie faktycznie odnosi się do danego użytkownika. Użytkownik musi udowodnić, że jest mieszkańcem Kalifornii, i podać aktualny adres zamieszkania w tym stanie, na który będziemy mogli wysłać odpowiedź. Uwaga: zlecenia przekazywane telefonicznie bądź wysyłane pocztą lub faksem nie będą akceptowane. Nasza firma nie jest również odpowiedzialna za zlecenia nieprawidłowo oznakowane, wysłane z błędami lub zawierające niekompletne informacje.

b) Sekcja 22575 (b) kodu dotyczącego firm i profesji stanu Kalifornia (California Business & Professions Code), stanowi, że mieszkańcy Kalifornii mają prawo wiedzieć, jak Dostawca usług reaguje na ustawienia „Nie śledź” („Do Not Track”) w przeglądarce. Dostawca usług aktualnie nie podejmuje żadnych czynności, aby zareagować na sygnały „Nie śledź” („Do Not Track”), ponieważ jednolity standard technologiczny nie został jeszcze przyjęty. Kontynuujemy zapoznawanie się z nowymi technologiami i dopuszczamy możliwość wdrożenia standardu, jeśli taki zostanie powszechnie przyjęty.

10. Informacja dla mieszkańców Unii Europejskiej

Dostawca usług zachował zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”). W rozumieniu, Dostawca usług zapewnia wszystkim podmiotom danych europejskich ich odpowiednie prawa do prywatności, w zakresie ich zastosowania, w tym: (i) prawo do poprawiania niedokładnych danych; (ii) prawo do wymazania (usunięcia danych osobowych); (iii) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (iv) prawo do przenoszenia danych; oraz (v) prawo do sprzeciwu. Dowolne z tych praw można wykonać kontaktując się pod adresem boldforeigndispute@bold.com lub Kontakt. W celu zabezpieczenia Danych osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, prosimy o dostarczenie informacji wystarczających do zidentyfikowania siebie, przed umożliwieniem dostępu do Danych osobowych.

W niektórych sytuacjach, podlegających obowiązującemu prawu, Dostawca usług nie będzie mógł lub nie będzie zobowiązany do wypełnienia części lub całości poszczególnego zlecenia użytkownika. Prosimy pamiętać, że mamy prawo do odmowy i/lub zmiany opłaty pieniężnej za zlecenia, które są ewidentnie bezzasadne lub zbyt rozległe, ze względu na ich powtarzalny charakter. Jeśli użytkownik posiada nierozwiązane kwestie, ma prawo złożyć zażalenie do organu nadzorczego UE. 

Dostarczanie nam informacji przez użytkownika jest opcjonalne, ale może wpłynąć na zdolność do oferowania Usług dla użytkownika. Przykładowo, jeśli użytkownik nie dostarczy pełnych Danych osobowych, nie będziemy w stanie zawsze odpowiedzieć terminowo na jego zlecenie.

11. Podmioty zewnętrzne

Nasza Witryna może zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, a Dostawca usług może udostępniać produkty i usługi, które będą wymagać przekazania informacji do tego typu witryn na potrzeby wyszukiwania ofert pracy dla użytkownika. Nasza firma nie jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych zewnętrznych witryn internetowych, dlatego użytkownik musi zapoznać się z ich politykami prywatności, przed udostępnieniem im swoich Danych osobowych.

12. Bezpieczeństwo informacji

Firma dokłada starań, aby zastosowano odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne i administracyjne zaprojektowane do zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych i uniemożliwienie ich utraty, nieprawidłowego używania, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia, kopiowania, użytkowania lub zmodyfikowania. Niektóre wykorzystywane przez naszą firmę zabezpieczenia to: zapora, szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do naszych centrów danych, mechanizmy kontrolne autoryzacji dostępu do informacji oraz inne środki zgodne z branżowymi normami. Jednakże, żadna metoda przesyłania danych w Internecie lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, nie możemy gwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych.

13. Ochrona prywatności dzieci

Niniejsza Witryna jest witryną adresowaną do ogólnego odbiorcy i nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej lat 16. Na naszych witrynach internetowych, w aplikacjach, usługach i narzędziach nie są świadomie zbierane żadne Dane osobowe użytkowników z tej grupy wiekowej.

Jeśli użytkownik jest osobą niepełnoletnią i chce usunąć informacje zamieszczone na Witrynie, prosimy o kontakt ze pośrednictwem wiadomości e-mail lub adres e-mailowy wyszczególniony w poniższej Sekcji 15. Usunięcie zamieszczonych informacji nie gwarantuje ich całkowitego lub gruntownego usunięcia.

14. Przechowywanie i transfer międzynarodowy

Nasza firma prowadzi działalność międzynarodową i wiele naszych systemów komputerowych jest rozmieszczonych na całym świecie. Ze względów Polityki prywatności Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez nas, powiązanych lub niepowiązanych z nami dostawców usług w innych krajach. Ochrona danych i regulacje dotyczące prywatności mogą oferować inny poziom zabezpieczeń niż Na Europejskim Obszarze Gospodarczym i innych częściach świata. Utworzenie profilu/konta lub dostarczenie nam w inny sposób Danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na zbieranie, przechowywanie i/lub przetwarzanie Danych osobowych oraz użycie technologii śledzenia/plików cookie zgodnie z niniejszymi Zasadami polityki prywatności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach. Podejmujemy odpowiednie środki, aby zagwarantować odpowiednią ochronę praw dotyczących prywatności podmiotów danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w odniesieniu do Danych osobowych, które przesyłamy poza obszar EOG, do kraju niepodlegającego decyzjom stwierdzającym odpowiedni poziom ochrony przez Komisję UE. W celu uzyskania kopii odpowiednich mechanizmów przesyłania lub dodatkowych informacji na temat przesyłania danych prosimy przesłać odpowiednią prośbę przez formularz kontaktowy.

15. Powiadomienia dotyczące aktualizacji

Od czasu do czasu niniejsze Zasady polityki prywatności mogą zostać zaktualizowane. Zasady polityki prywatności zamieszczane w dowolnym czasie lub od czasu do czasu przez Witrynę są uznane za Zasady polityki prywatności obowiązujące w takim czasie. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o istotnych zmianach sposobu postępowania z Danymi osobowymi w postaci powiadomień zamieszczanych w Witrynie. Zalecane jest częste sprawdzanie, czy w Witrynie znajdują się powiadomienia o aktualizacjach. Dodatkowo dostarczamy Sekcję Zasad polityki prywatności z wyróżnionymi elementami, celem dostarczenia głównych punktów naszej Pełnej wersji Zasad polityki prywatności. W przypadku sprzeczności pomiędzy Wyróżnionymi elementami Zasad polityki prywatności, a Pełną wersją, obowiązuje Pełna wersja Zasad polityki prywatności.

16. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie udzielono odpowiedzi w Internecie, prosimy o przesłania ich w wiadomości e-mail pod adres prywatnosc@bold.pl lub listownie na adres Auxiliant sarl, 1A, rue Thomas Edison, L-445 Strassen, Luxembourg lub BOLD LLC, City View Plaza II, 48 Road 165, Suite 6000, Guaynabo, PR 00968 lub skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się w Witrynie.