1. Jak zostać rzeczoznawcą [majątkowym, samochodowym] w 2024?

Jak zostać rzeczoznawcą [majątkowym, samochodowym] w 2024?

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Cóż, rzeczoznawca powinien znać się na rzeczy. Ale żarty na bok. To zawód, który wymaga sporej wiedzy i kompetencji. Co więcej, żeby móc go wykonywać, musisz zdobyć państwowe uprawnienia i spełnić szereg formalnych wymagań. 

Jakich? Dowiesz się z tego artykułu. Znajdziesz tu wszystkie odpowiedzi na pytanie jak zostać rzeczoznawcą. Przeczytasz też, jakie cechy i umiejętności są niezbędne w tym zawodzie oraz jak stworzyć skuteczne CV.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym i nieruchomości w Polsce?

Zawód rzeczoznawcy majątkowego (czyli de facto rzeczoznawcy nieruchomości) w Polsce jest uregulowany prawnie — a konkretnie w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r., rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z prawem, aby zostać rzeczoznawcą, musisz:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie być karanym za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadać wyższe wykształcenie
 • ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości
 • odbyć co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości
 • przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdać egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Jak widzisz, wymagań jest naprawdę wiele. Rozpracujmy je krok po kroku. Pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność są, mam nadzieję, oczywiste. Ponieważ rzeczoznawca pełni zawód zaufania publicznego, musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Co do wyższego wykształcenia — ustawa nie wskazuje na żaden konkretny kierunek studiów. Wystarczy więc, że będziesz mieć dyplom licencjata lub magistra. 

Następnie musisz skończyć studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Oferuje je wiele uczelni — zarówno publicznych, jak i prywatnych, m.in.

W prawie jest jednak jeden wyjątek. Jeśli w trakcie „zwykłych” studiów zdobyłeś wiedzę i kompetencje pokrywające się z programem studiów podyplomowych, nie musisz już ich dodatkowo kończyć

Kolejny krokiem są płatne praktyki zawodowe (zgodnie z rozporządzeniem: maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), trwające co najmniej 6 miesięcy. Organizują je stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych.

Program praktyk jest opisany w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniu z 2019 r. W trakcie zajęć będziesz musiał nauczyć się m.in.:

 • określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • sporządzać opracowania i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • samodzielnie sporządzać projekty operatów szacunkowych
 • korzystać z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej.

Co ważne, podczas praktyk należy prowadzić dziennik, który uzupełnia prowadzący. To właśnie on jest dokumentem, który potwierdza ukończenie tego etapu przygotowania do zawodu. 

Co więcej, żeby zostać rzeczoznawcą majątkowym, musisz przejść przez tzw. postępowanie kwalifikacyjne. Składa się ono z 3 etapów. 

Najpierw musisz złożyć do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju i Technologii wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Wzór wniosku i pełną listę dokumentów, które musisz dołączyć, znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa.

Następnie komisja kwalifikacyjna oceni dokumenty. Jeśli uzyskasz pozytywną decyzję, będziesz mógł przystąpić do kolejnych etapów postępowania: egzaminów pisemnego i ustnego — oba kosztują po 450 zł. 

Przykładowe pytania z obydwu części egzaminu możesz znaleźć na stronie ministerialnej pod tym linkiem.

Po pomyślnym przejściu przez powyższą procedurę otrzymasz uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Wiąże się to ze wpisem do rejestru rzeczoznawców oraz otrzymaniem świadectwa nadania uprawnień zawodowych.

Na sam koniec warto wspomnieć, że zawód rzeczoznawcy majątkowego (a więc rzeczoznawcy nieruchomości) jest chroniony prawnie. To oznacza, że wykonując go bez uzyskania uprawnień, możesz ponieść karę grzywny w wysokości do 50 tys. zł.

2. Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym?

Praca rzeczoznawcy samochodowego również została uregulowania w prawie, a konkretniej w Ustawie o transporcie drogowym oraz Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Aby zostać rzeczoznawcą samochodowym, musisz spełnić następujące warunki:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • odbyć 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją
 • mieć prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C
 • nie być karanym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
 • posiadać certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji
 • być wpisanym na listę rzeczoznawców samochodowych.

Warto wiedzieć, że wymóg 2-letniego doświadczenia nie dotyczy osób, które skończyły studia w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

Jeśli chodzi o akredytowany certyfikat rzeczoznawcy samochodowego, w Polsce wydają go następujące instytucje:

 • Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT
 • Polski Związek Motorowy
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (oddział w Radomiu)
 • Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej.

Po uzyskaniu certyfikatu możesz ubiegać się o wpis na państwową listę rzeczoznawców samochodowych (kosztuje 100 zł). W tym celu musisz złożyć wniosek (znajdziesz go pod tym linkiem) wraz z dokumentami, m.in. świadectwem ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczeniem o niekaralności

Jak widzisz, żeby zostać rzeczoznawcą majątkowym lub rzeczoznawcą samochodowym, trzeba naprawdę się postarać. Zobaczmy więc, jakie kompetencje i cechy charakteru są istotne w tych zawodach.

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

3. Jakie umiejętności są potrzebne, żeby zostać rzeczoznawcą?

Na pewno samozaparcie i chęć nauki — w końcu, żeby zostać rzeczoznawcą, należy dość długo się uczyć i zdobywać kwalifikacje zawodowe oraz zdać egzaminy. 

Co więcej, w tym zawodzie ważne są następujące kompetencje specjalistyczne:

 • znajomość prawa budowlanego
 • aktualna wiedza na temat rynku nieruchomości
 • umiejętność wyceny nieruchomości
 • prowadzenie dokumentacji
 • sporządzanie analiz i ekspertyz
 • sporządzanie projektów operatów szacunkowych
 • biegłe poruszanie się w rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej
 • analityczne myślenie
 • znajomość angielskiego
 • umiejętność obsługi programów komputerowych.

Nie jest jednak tak, że rzeczoznawcy muszą posiadać jedynie umiejętności twarde. Na pewno przydadzą się też następujące kompetencje miękkie:

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami
 • umiejętność podejmowania decyzji, również pod presją
 • dobra organizacja własnej pracy
 • odpowiedzialność i staranność
 • wysoka etyka pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • stała gotowość do podnoszenia kompetencji. 

Udało Ci się przejść przez żmudny proces zdobywania uprawnień? Czas na szukanie pracy. A to nierozłącznie wiąże się z pisaniem CV i listu motywacyjnego. Jak to zrobić, żeby szybko zdobyć zatrudnienie? Zobacz następną część artykułu.

4. Jak napisać CV, żeby zostać rzeczoznawcą?

Zaznaczmy na początku, że wielu rzeczoznawców pracuje w ramach własnej działalności gospodarczej i po prostu dostarcza wyceny oraz analizy firmom z branży. Nie znaczy to jednak, że nie da się znaleźć zatrudnienia na etacie w zawodzie — rzeczoznawców zatrudniają m.in. banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

A tego rodzaju przedsiębiorstwa, zwłaszcza na stanowiska, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością, bardzo dokładnie sprawdzają kandydatów. Dlatego Twoje CV rzeczoznawcy musi być jak spod igły. 

Dlatego pisanie CV zacznij od tzw. profilu zawodowego, czyli krótkiej sekcji, w której opiszesz swoje najważniejsze osiągnięcia, kluczowe kompetencje, cel zawodowy czy też streścisz w kilku zdaniach dotychczasowe doświadczenie. 

Zwróć koniecznie uwagę na wymagania z oferty pracy i w widocznych miejscach życiorysu zawodowego pokaż, że je spełniasz (ale nigdy, przenigdy nie kłam w CV). Jeśli więc pracodawca oczekuje prawa do wykonywania zawodu, możesz wpisać w profilu, kiedy je uzyskałeś. 

Następnie opisz swoje doświadczenie zawodowe w CV. Podaj nazwy firm, w których pracowałeś oraz daty zatrudnienia, a następnie w paru podpunktach przedstaw swoje najważniejsze obowiązki. Chodzi o to, żeby pracodawca od razu zobaczył, że już wcześniej wykonywałeś podobne zadania, więc szybko wdrożysz się w nowej firmie. 

Później do CV dodaj sekcję umiejętnościami. Wystarczy, że wymienisz w niej swoje najważniejsze kwalifikacje. Wpisz zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie — zdolności interpersonalne i cechy charakteru.

W CV trzeba również napisać o swoim wykształceniu, zwłaszcza gdy jest to jeden z wymogów w procesie rekrutacji. Wystarczy jednak, że podasz ostatnią uczelnię lub szkołę, którą skończyłeś, uzyskany tytuł naukowy bądź zawodowy i lata, w których zdobywałeś edukację. 

Pod koniec curriculum vitae możesz pokrótce napisać o swoich zainteresowaniach. Nie musisz tego robić, ale to dobry sposób, żeby wyróżnić się spośród innych kandydatów.

W stopce CV koniecznie wstaw klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Bez tego nie będziesz mógł wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym i dostać zaproszenia na rozmowę o pracę

Wraz z gotowym CV możesz wysłać list motywacyjny, w którym szerzej opiszesz, dlaczego zależy Ci na zatrudnieniu i jakie korzyści przyniesiesz pracodawcy. Nie jest to niezbędne, ale daje Ci szansę na prześcignięcie innych kandydatów.

Przeczytaj też nasz poradnik: CV agent nieruchomości: wzór i porady ekspertów, jak napisać.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz jeszcze jakieś pytania o to, jak zostać rzeczoznawcą? Koniecznie zostaw komentarz pod artykułem. Chętnie Ci pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Jak zostac rzeczoznawca

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5  (1 ocena)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: