1. List motywacyjny na studia: wzór, przykłady i rady, jak napisać

List motywacyjny na studia: wzór, przykłady i rady, jak napisać

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

List motywacyjny na studia? Pewnie myślisz: Przecież listy motywacyjne pisze się do pracy! Tak, ale czasami taki dokument wymagany jest również przez uniwersytety. W niektórych przypadkach w Polsce, a przede wszystkim za granicą.

W liście motywacyjnym na studia musisz pokazać, dlaczego zależy ci na podjęciu konkretnej ścieżki edukacji na danej uczelni, wydziale i kierunku. To niełatwe zadanie, ponieważ zależnie od tego, w jakim celu piszesz ten dokument, będzie wyglądał on inaczej.

Nie martw się. Z tego artykułu dowiesz się, a jakich sytuacjach w Polsce stosuje się list motywacyjny na studia i jak go napisać oraz dostaniesz wskazówki, które pomogą Ci w przygotowaniu listu na studia za granicą.

Kreator LiveCareer sam napisze za Ciebie dokumenty aplikacyjne. Wybierz szablon listu motywacyjnego tutaj, odpowiedz na kilka pytań i gotowe — program wygeneruje dla Ciebie treść dokumentu.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Tutaj znajdziesz wzór listu motywacyjnego dla różnych branż i zawodów.

1. Kiedy w Polsce piszemy list motywacyjny na studia?

W Polsce są dwa przypadki kiedy uczelnie wymagają listu motywacyjnego: na studia doktoranckie i podyplomowe. Na studia licencjackie potrzebne są tylko wyniki egzaminu maturalnego, a na magisterkę z poprzednich studiów. 

Pisząc list motywacyjny na studia doktoranckie i podyplomowe, powinieneś skupić się na swoich osiągnięciach akademickich i uzasadnieniu swojego wyboru do podjęcia dalszej nauki, tak aby pokazać korzyści dla Twojego rozwoju i dla uczelni.

Muszę Cię zmartwić. W Polsce nie ma uniwersalnego procesu rekrutacyjnego na każdą uczelnię, oferującą studia doktoranckie lub podyplomowe. Każdy uniwersytet ustala własne zasady i może prosić o różne dokumenty. Np. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nie wymaga listu motywacyjnego, a na warszawski SWPS musisz złożyć podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej z listem motywacyjnym. Na niektóre uczelnie zamiast tradycyjnego życiorysu często wymagany jest życiorys naukowy.

Na szczęście wiele z nich ma na swoich stronach internetowych dokładnie opisane wytyczne rekrutacji i wyciąga pomocną dłoń do kandydatów: często można na znaleźć wzory listów motywacyjnych na studia. Dlatego zawsze dokładnie sprawdź, w jakiej formie powinieneś przygotować poszczególne dokumenty.

2. Jak napisać list motywacyjny na studia doktoranckie w Polsce?

Na początek warto pamiętać o kwestiach formalnych i dowiedzieć się, co powinien zawierać list motywacyjny. W większości przypadków list motywacyjny na studia powinien składać się z: danych osobowych (takich jak w CV), danych odbiorcy (np. dyrektor jednostki akademickiej, do której aplikujesz czy przewodniczący komisji) oraz daty i miejscowości wpisanych tak jak w każdym piśmie urzędowym: w prawym górnym rogu.

Następnie powinieneś wpisać nagłówek listu, np. „List motywacyjny o przyjęcie na studia doktoranckie”. Niestety takie formalności to najłatwiejsza część, trudniej jest z uzasadnieniem swojej kandydatury. Pamiętaj, żeby unikać lania wody. Komisja będzie zainteresowana przede wszystkim konkretami.

W liście motywacyjnym na studia doktoranckie konieczne musisz zawrzeć następujące informacje: 

  • projekt badawczy i potencjalnego promotora 
  • krótki opis swoich zainteresowań naukowych 
  • uzasadnienie podjęcia nauki w szkole doktorskiej 
  • opis swoich osiągnięć akademickich (publikacji, zdobytych stypendiów i nagród oraz zgłoszeń patentowych). 

Pod koniec podaj informacje o swoim zaangażowaniu w działalność naukową, czyli udział w konferencjach, projektach badawczych i grantach, członkostwo w kołach naukowych i organizacjach studenckich oraz odbyte staże i szkolenia. 

Musisz również odpowiednio zakończyć list motywacyjny na studia. Pamiętaj o zwrocie grzecznościowym i, inaczej niż w CV, odręcznym podpisie. Poniżej możesz zobaczyć ogólny wzór listu motywacyjnego, który pomoże przedstawić Ci wszystkie niezbędne informacje w liście motywacyjnym na studia. Ale pamiętaj, żeby zawsze sprawdzić wymagania uczelni, na którą aplikujesz, żeby Twój dokument zgadzał się z jej procedurami rekrutacyjnymi.

Zobacz gotowy list motywacyjny na studia poniżej:

List motywacyjny na studia doktoranckie — wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko kandydata

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

Dyrektor szkoły doktorskiej/

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Szanowny Panie,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na (nazwa uczelni).

Swoją prośbę motywuję tym, że planuję prowadzić badania na temat dwudziestowiecznych przedstawień ubóstwa w literaturze afrykańskiej i pod kierunkiem prof. Zbigniewy Kowalskiej. 

Od dawna interesuję się kulturą, sztuką i literaturą afrykańską. Jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i w 2019 r. obroniłem pracę magisterską pt. „John Maxwell Coetzee — prorok czy bluźnierca”, w której analizowałem nawiązania biblijne w twórczości ww. pisarza i która ukazała się jako książka w wydawnictwie Universitas.

Jestem również absolwentem socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniłem rozprawę magisterską na temat związków kapitalizmu i narastającego rozwarstwienia społecznego na poziomie lokalnym i globalnym. 

W mojej pracy doktorskiej chciałbym połączyć zainteresowanie ww. problemami i kompleksowo przyjrzeć się dyskursowi ubóstwa w literaturze afrykańskiej w perspektywie interdyscyplinarnej. Wierzę, że wiedza literaturoznawcza i socjologiczna mogą ukazać zupełnie nową perspektywę tego problemu.

Uczestniczyłem w ponad 20 konferencjach ogólnopolskich i 5 międzynarodowych, m.in. African or global? Postcolonial discourses of XXI century na Uniwersytecie w Edynburgu. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 Z wyrazami szacunku

Twój podpis

Każdy list motywacyjny stworzony w kreatorze możesz łatwo edytować i dopasować do konkretnej oferty pracy. Podaj nazwę stanowiska i firmy, do której aplikujesz, a narzędzie dostosuje treść za Ciebie. Stwórz profesjonalny list motywacyjny szybciej niż kiedykolwiek i aplikuj o pracę bez straty czasu.

Stwórz list motywacyjny terazkreator listu motywacyjnego

Stwórz list motywacyjny teraz

3. Jak napisać list motywacyjny na studia podyplomowe w Polsce?

W liście motywacyjnym na studia podyplomowe w Polsce również musisz pamiętać o zachowaniu formalnego języka, odpowiednich nagłówków i zwrotów grzecznościowych. W nagłówku najlepiej umieścić informację, na jakie studia kandydujesz, nazwę uczelni i jednostki oraz datę podjęcia nauki. 

Odpowiednio zacznij list motywacyjny na studia podyplomowe: pokaż się od jak najlepszej strony. W treści listu musisz oczywiście przedstawić swoją motywację do podjęcia studiów, ale też wykazać, że zdobytą na nich wiedzę będziesz wykorzystywał w praktyce (np. organizując szkolenia, podczas wystąpień publicznych czy warsztatów dla dzieci). 

Tak jak w przypadku studiów doktoranckich, każda z uczelni ma własne wymagania rekrutacyjne na studia podyplomowe, więc kieruj się podanymi wytycznymi i wzorami dokumentów, które łatwo znajdziesz na stronach internetowych uniwersytetów.

Poniżej możesz zobaczyć przykładowy wzór listu motywacyjnego na studia podyplomowe.

List motywacyjny na studia podyplomowe — wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko kandydata

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

Dyrektor szkoły doktorskiej/

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 

 List motywacyjny na studia podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W roku akademickim 2020/2021

 Nazwa wydziału lub jednostki 

Szanowny Panie/Pani

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na (nazwa uczelni).

Swoją prośbę motywuję tym, że ukończyłem zarządzanie na SGH i obroniłem pracę magisterską pt. „Micromanagment — wyzwanie każdego przedsiębiorcy”. Chciałbym rozwijać swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż pracuję w fundacji charytatywnej ProBono, gdzie kieruję 40-osobowym zespołem. 

Dzięki pozyskaniu nowych kompetencji z tej dziedziny będę mógł skuteczniej podejmować się zadań kierowniczych i rozwijać dalszą działalność fundacji i nieść pomoc coraz większej liczbie osób oraz, w tym celu, szkolić kolejnych managerów.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku

Twój podpis

Nie musisz niczego wymyślać. Kreator listu motywacyjnego LiveCareer sam podpowie Ci najlepszą treść listu motywacyjnego dzięki gotowym przykładom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz list motywacyjny terazkreator listu motywacyjnego

Stwórz list motywacyjny teraz

4. Jak napisać list motywacyjny na studia za granicą?

Na wiele uczelni zagranicznych, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, list motywacyjny jest wymagany przed podjęciem studiów licencjackich. Dokument ten nosi różne nazwy, np. personal statement, cover letter, motivation letter, admissions essay, application essay lub statement of purpose.

Uniwersytet Oksfordzki w Wielkiej Brytanii radzi swoim przyszłym studentom, żeby przed pisaniem listu zastanowili się, co powiedzieliby swoim przyjaciołom o wymarzonym kierunku studiów. To dlatego, że taki dokument nie ma na celu szczegółowego przedstawienia osiągnięć naukowych, a wykazanie swojej pasji i zaangażowania do nauki. Forma i sposób pisania takiego dokumentu może przypominać list motywacyjny na Erasmus.

Gotowy list motywacyjny na studia zagraniczne oczywiście służy zbadaniu kompetencji kandydatów, ale również ich osobistych predyspozycji do podjęcia nauki, np. zaangażowania i pasji do zdobywania wiedzy z interesującej cię dziedziny. Musisz jednak poprzeć to przykładami, dlatego warto napisać np. o zajęciach pozaszkolnych czy projektach, w które się angażowałeś. Możesz również napisać o swoich kompetencjach, w tym równiż umiejętnościach miękkich.

Taki list motywacyjny po angielsku powinien składać się z trzech części: wstępu, w którym wskażesz interesujący Cię kierunek studiów i krótko napiszesz, dlaczego chciałbyś go podjąć, rozwinięcia z dokładnym wyjaśnieniem twoich motywacji oraz osiągnięć, umiejętności i cech charakteru i odpowiedniego zakończenia listu motywacyjnego, gdzie podsumujesz swoje najważniejsze kompetencje. Pamiętaj, że nie jest to klasyczny Cover Letter i wymaga użycia innych zwrotów do listu motywacyjnego po angielsku.

Oto przykład:

List motywacyjny na studia za granicę — wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu

Adres e-mail

University of Edinburgh
School of Literatures, Languages and Cultures
English Literature Department


Dear Sir/Madam,

I would like to start English Literature Studies at the University of Edinburgh. Literature has been my passion since I was little and my mother read me Grimm’s fairytales. It wasn’t until recently when I realised why literature is so important not only for me but also for society.

I truly believe that literature is much more than entertainment. In my opinion it is a universal language that helps people understand the world better, communicate better and break walls between us. I believe it has transformative powers and yet it’s being undervalued in the modern society. As Oscar Wilde once said and I believe it’s true, „Life imitates art”. 

For me literature was a life saver. I was born in Babiki village, eastern Poland. Reading woke up a passion in me for gaining knowledge and seeing the world in all its magnificence. English literature has a special place in my heart — I loved Dickens so much I started learning English to be able to read his novels in the original language.

Pursuing my passion helped me become a laureate of the English Language Olimpics—a national Polish contest for high school students. I also took part at the Shakespeare Drama Class and organised the English poetry day at my school.

I would like to continue developing my passion for literature at the university level. I have chosen Edinburgh University because I would love to attend prof. Harley B. Clifford’s classes on the Shakespearean motifs in modern pop culture.

Thank you for considering my application.

Yours sincerely,

(Twój podpis)

5. O czym jeszcze warto pamiętać, pisząc list motywacyjny na studia?

W Polsce i w Unii Europejskiej Twój list motywacyjny na studia powinien zawierać, taką jak w CV, klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Umieść ją na dole dokumentu i Zobacz jej poprawną treść poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa uniwersytetu] w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie studia.

Natomiast w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, nie musisz jej włączać do dokumentu. Jeśli chcesz, przygotuj list motywacyjny w formacie .doc. Jednak pamiętaj, że lepiej wysłać go w PDF, bo to pomoże Ci uniknąć błędów z formatowaniem.

Kiedy skończysz pisać swój dokument, pamiętaj, żeby dokładnie go sprawdzić, zwłaszcza jeśli piszesz list motywacyjny na studia po angielsku. Wyeliminuj literówki i tak, jak w CV, unikaj błędów: list motywacyjny powinien być krótki i nie możesz w nim kłamać.

Przeczytaj też nasz poradnik: Nieukończone studia w CV - jak je wpisać? Dowiedz się także, jak napisać CV absolwenta liceum oraz list motywacyjny do promotora

Znalazłeś pracę? Zobacz, co to jest list intencyjny.

Chcesz szybko dodać klauzulę do CV? Stwórz CV w kreatorze. Narzędzie samo wstawi aktualną wersję formułki do Twojego CV i umieści ją we właściwym miejscu dokumentu.

List motywacyjny nie wystarczy — potrzebujesz też profesjonalnego CV. Wypróbuj nasz kreator i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów. Stwórz CV w kilka minut w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz profesjonalne CV teraz!

kreator cvNIE
kreator cvTAK

Stwórz CV teraz

Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące listu motywacyjnego na studia? Nie wahaj się zadać ich w komentarzu, a ja z przyjemnością Ci pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

List motywacyjny na studia

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
4  (8 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: