1. Jak zostać detektywem [prywatnym i w policji]? Porady

Jak zostać detektywem [prywatnym i w policji]? Porady

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Sherlock Holmes, Panna Marple czy Hercules Poirot — na pewno znasz te postaci ze słynnych powieści oraz adaptacji filmowych i serialowych. Praca detektywa na ekranie czy kartach książki z pewnością rozpala wyobraźnię wielu osób. Ale czy to, jak wygląda w rzeczywistości, jest bliskie kulturowym przedstawieniom?

Nie musisz się już nad tym zastanawiać. W tym artykule przeczytasz odpowiedź na pytanie, jak zostać detektywem. 

Dowiesz się również, jakie formalności musisz spełnić, aby pracować jako detektyw — czy to prywatny, czy w policji. Przeczytasz też, jakie cechy charakteru i umiejętności są niezbędne w tym zawodzie. 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Jak zostać detektywem w Polsce?

Na szczęście odpowiedź na pytanie, jak zostać detektywem, nie wymaga skomplikowanego dochodzenia. Aby móc pracować w tym zawodzie, musisz uzyskać licencję, co reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r.o usługach detektywistycznych.

Oczywiście, aby móc ją uzyskać, musisz spełnić szereg warunków:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (albo mieć prawo do zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce)
 • ukończyć 21 lat
 • posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowo: 

 • nie może toczyć się przeciwko Tobie postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nie zostałeś zwolniony dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu
 • posiadasz pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania
 • posiadasz zdolność psychiczną do wykonywania czynności stwierdzoną orzeczeniem lekarskim
 • legitymujesz się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Jak widzisz, zanim zaczniesz ubiegać się o licencję detektywistyczną, musisz odbyć odpowiednie szkolenie w placówce oświatowej i edukacyjnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa trwa ono 50 godzin i dotyczy następujących zagadnień:

 • ochrona danych osobowych
 • ochrona informacji niejawnych
 • przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa
 • przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Ponadto masz obowiązek pomyślnie przejść badania psychologiczne i lekarskie. 

Jak widzisz, lista wymagań, aby legalnie zostać detektywem, jest dość długa. Dlatego też, gdy będziesz ubiegać się o licencję, musisz w wojewódzkiej komendzie policji złożyć szereg dokumentów:

 • wniosek o wydanie licencji detektywa (przykładowy wzór znajdziesz pod tym linkiem)
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych
 • dokument potwierdzający prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli nie jest obywatelem Polski lub UE)
 • decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa (jeśli szkoliłeś się poza Polską)
 • dokument potwierdzający obywatelstwo
 • dokument potwierdzający średnie wykształcenie
 • dowód osobisty (lub kopię)
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji, iż nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji, iż nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub innego urzędu administracji publicznej w RP lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia — licencja detektywa (przykładowy wzór znajdziesz tutaj)
 • dwa zdjęcia.

Po złożeniu wszystkich dokumentów komendant wojewódzki policji musi zgłosić się do komendanta powiatowego lub miejskiego w Twoim miejscu zamieszkania w sprawie wydania opinii — ma na to 10 dni.

Decyzję o wydaniu licencji detektywa podejmuje wojewódzki komendant policji. Otrzymasz ją w ciągu miesiąca od złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Będziesz musiał również uiścić opłatę za wydanie licencji — obecnie wynosi ona 2465,80 zł (50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Na koniec procedury zostaniesz wpisany do rejestru detektywów.

Jak zostać prywatnym detektywem?

Każda osoba, która chce w Polsce pracować jako detektyw, musi mieć ważną licencję — nie ma znaczenia, czy zostanie zatrudniona w agencji detektywistycznej czy będzie prowadziła własną działalność gospodarczą. 

Jak zostać detektywem w policji?

W policji nie ma stanowiska detektywa — pracę tego typu wykonuje tzw. oficer śledczy. Drogi do tego zawodu są dwie. Możesz po prostu wstąpić do policji i po odpowiednim stażu służby i zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zostać mianowanym na takie stanowisko. Jak sama nazwa wskazuje, potrzeba do tego stopnia oficera.

Możesz również skończyć studia na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Po uzyskaniu dyplomu studiów licencjackich dostaniesz najniższy stopień oficerski — podkomisarza i będziesz mógł zostać oficerem śledczym.

Jak więc widzisz, aby zostać detektywem, trzeba dopełnić szeregu biurokratycznych procedur. Ale, jak w każdym innym zawodzie, potrzebne są też odpowiednie predyspozycje i umiejętności. 

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Jakie umiejętności i cechy warto mieć, aby zostać detektywem?

Chociaż wielu znanych z dzieł kultury detektywów to geniusze, nie musisz być drugim Sherlockiem Holmesem, aby dobrze wykonywać ten zawód. Nie zmienia to jednak faktu, że na pewno przydadzą Ci się odpowiednie kompetencje zawodowe

Umiejętności, które powinien mieć detektyw to:

 • wysoka sprawność fizyczna
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa programów komputerowych (do tworzenia dokumentacji, wyszukiwania informacji itp.)
 • obsługa sprzętu (np. kamer, dyktafonów, podsłuchów itp.)
 • wiedza na temat psychologii, kryminologii, prowadzenia dochodzeń
 • gromadzenie materiałów dowodowych.

Na pewno w tym zawodzie potrzebne będą również kompetencje miękkie i zdolności interpersonalne:

 • spostrzegawczość i przywiązywanie uwagi do szczegółów
 • wytrzymałość i odporność na stres
 • uważne słuchanie i wzbudzanie zaufania
 • analityczne i logiczne myślenie
 • wysoka kultura osobista i etyka pracy
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • zdolności komunikacyjne.

Jeśli masz te cechy charakteru i zdobędziesz licencję detektywistyczną, przyjdzie pora na szukanie zatrudnienia. A do tego potrzebujesz dobrego CV.

3. Jak napisać CV, żeby zostać detektywem?

Pisząc CV detektywa, skup się na kwalifikacjach zawodowych, które potrzebne są w tym zawodzie. W curriculum vitae powinieneś wpisać, że posiadasz licencję — zwłaszcza gdy w ogłoszeniu o pracę będzie takie wymaganie.

Na samej górze dokumentu, pod danymi osobowymi, umieść tzw. podsumowanie zawodowe, czyli krótkie streszczenie Twoich najważniejszych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Możesz wpisać w nim np. jakiego typu sprawy rozwiązywałeś do tej pory.

W sekcji z umiejętnościami w CV skup się na kluczowych kompetencjach, m.in. obsłudze sprzętu, który wykorzystuje się przy prowadzeniu dochodzeń, eksperckiej wiedzy czy zbieraniu dowodów. Nie zapomnij też wpisać swoich kompetencji miękkich — detektyw musi umieć skutecznie się komunikować, wzbudzać zaufanie i umieć szybko podejmować decyzje. 

W curriculum vitae powinieneś również wpisać swoje doświadczenie zawodowe. Starannie opisz, czym zajmowałeś się na poprzednich stanowiskach — wymień swoje najważniejsze obowiązki i osiągnięcia. 

Jeśli przygotowujesz CV bez doświadczenia, bo jesteś na początku drogi zawodowej, koniecznie podaj w dokumencie staże, praktyki i wolontariaty oraz ukończone kursy, szkolenia i certyfikaty

Jak już wiesz, do uzyskania licencji detektywa potrzebne jest wykształcenie średnie. Dlatego w dokumencie wystarczy, że podasz liceum, do którego chodziłeś. A jeśli skończyłeś studia, wpisz w życiorysie zawodowym kierunek, nazwę uczelni i stopień naukowy, który uzyskałeś. 

Pamiętaj również, aby w stopce CV umieść klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Bez tego nie będziesz mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Możesz również przygotować list motywacyjny. To dobra okazja, żeby szerzej opisać swoją drogę zawodową (np. jakąś sprawę, którą udało Ci się rozwiązać), zainteresowania czy plany zawodowe i przekonać pracodawcę, że to właśnie Ciebie powinien zatrudnić.

A jeśli chciałbyś zostać policjantem — oficerem śledczym — przygotuj podanie o przyjęcie do służby w policji. Sprawdź też, jak napisać list motywacyjny do służby więziennej.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Potrzebujesz więcej informacji, jak zostać detektywem? Koniecznie zostaw komentarz pod artykułem. Chętnie Ci pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową. Od 2019 r. napisała ponad 250 artykułów związanych z szukaniem pracy, tworzeniem skutecznych CV i listów motywacyjnych, przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych, prawem pracy i doradztwem zawodowym. Wszystkie powstały zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi LiveCareer.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Jak zostac detektywem

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5  (2 oceny)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: