1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [+ wzór]

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [+ wzór]

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to dokument, w którym pracownik i pracodawca wspólnie godzą się na zakończenie współpracy oraz sami ustalają, z jaką datą ono nastąpi. Jest to najprostszy i najszybszy sposób na zakończenie stosunku pracy.

W tym artykule pokażę Ci dwa wzory rozwiązań umowy o pracę za porozumieniem stron — przez pracodawcę i pracownika. Ponadto wyjaśnię Ci, jak je napisać oraz jakie są zależności między rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron a urlopem i zasiłkiem dla bezrobotnych.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron — wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracodawcy

Stanowisko pracodawcy

Nazwa firmy

Adres firmy

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownikaROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron zawartej w dn. .......................... (data podpisania umowy o pracę) w ……....…………………..……… (miejscowość, w której podpisano umowę) pomiędzy firmą …………………………………………………. (pełna nazwa pracodawcy) a …………………………………. (imię i nazwisko pracownika) na mocy porozumienia stron.

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę w dn. ................................... (data zakończenia stosunku pracy). Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy / będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy (niepotrzebne skreślić).

..……………………...……

(podpis pracodawcy) 

 

……….…………………… 

(podpis pracownika) 

Powyższe rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w PDF możesz pobrać pod tym linkiem. Przeczytaj też, jak napisać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Jesteś pracownikiem i chcesz napisać podanie o zwolnienie z pracy? Oto przykład takiego dokumentu:

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika — wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Numer telefonu

Adres e-mail

Imię i nazwisko przełożonego

Stanowisko przełożonego

Nazwa firmy

Adres firmyROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dn. ………………….…… (data podpisania umowy o pracę) w …………….…………………… (miejscowość, w której podpisano umowę) pomiędzy ………….…..…………...…………………………………………... (pełna nazwa pracodawcy) a …………………………..………... (Twoje imię i nazwisko) na mocy porozumienia stron. Jako datę zakończenia stosunku pracy proponuję …..……...………………………………..

Z poważaniem

……………………...……

(podpis pracownika) 

 

……….…………………… 

(podpis pracodawcy)

Ten wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w PDF możesz pobrać za darmo, klikając w ten link.

A jeśli masz już wystarczający staż pracy i osiągnąłeś wiek emerytalny, pobierz wzór pisma o przejście na emeryturę. Zobacz też więcej informacji na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika.

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron — co musisz wiedzieć?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Możesz je złożyć w każdej chwili — również wtedy, gdy pracujesz zdalnie, masz urlop albo jesteś na zwolnieniu lekarskim. W dokumencie nie musisz podawać powodu zakończenia współpracy. Jeśli pismo zostanie podpisane przez obie strony, to oznacza, że zgadzają się na proponowane warunki (w tym na datę rozwiązania stosunku pracy).

Co jeszcze na ten temat mówią przepisy?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron — podstawa prawna

Art. 30 § 1 Kodeksu pracy dopuszcza cztery sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 • na mocy porozumienia stron
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • po upływie czasu, na który umowa była zawarta. 

Przepisy stanowią, że porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę nie musi mieć formy pisemnej (chyba że stosunek pracy został zerwany bez okresu wypowiedzenia). Mimo to warto ją zachować — dzięki temu unikniesz problemów podczas ewentualnego sporu sądowego z pracodawcą lub pracownikiem.

Ponadto takie zakończenie stosunku pracy nie musi pokrywać się z okresem wypowiedzenia zawartym w umowie. Może więc nastąpić w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony umowy (np. za pół roku). Jeśli okres wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron obejmuje tydzień, miesiąc albo ich wielokrotność, to — zgodnie z art. 30 KP § 2 — kończy się on odpowiednio w sobotę lub ostatniego dnia miesiąca.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a urlop

Po rozwiązaniu umowę o pracę za porozumieniem stron, w trakcie okresu wypowiedzenia nie możesz wziąć urlopu np. w celu znalezienia innej pracy. Możesz za to złożyć wiosek o urlop wypoczynkowy i wykorzystać zaległe dni wolne. A jeśli pracodawca uzna, że Twoja obecność w pracy w tym czasie jest konieczna, powinien wypłacić Ci ekwiwalent pieniężny.

Warto również pamiętać, że podpisanie przez pracownika rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza świadomą rezygnację ze szczególnej ochrony — np. w trakcie potwierdzonej ciąży, urlopu macierzyńskiego lub okresu przedemerytalnego.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli nie masz w perspektywie zmiany pracy, podpisywanie rozwiązania umowy za porozumieniem stron może być ryzykowne.

Bo o ile utrata pracy przez zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę daje Ci możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych już po 7 dniach od rejestracji w urzędzie pracy, to porozumienie wydłuża ten okres aż do 90 dni — mówi o tym art. 75 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nastąpiło np. w wyniku likwidacji zakładu pracy albo redukcji etatów.

2. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron przez pracownika — jak napisać?

Zatem jak napisać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Takie pismo powinno zawierać:

 • miejscowość i datę złożenia dokumentu
 • Twoje dane osobowe i kontaktowe
 • imię, nazwisko i stanowisko przełożonego
 • pełną nazwę i adres firmy
 • informację o formie rozwiązania stosunku pracy
 • datę zawarcia umowy o pracę
 • proponowaną datę zakończenia współpracy
 • Twój czytelny podpis
 • miejsce na podpis pracodawcy.

Pamiętaj, by w rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron stosować zwroty grzecznościowe typowe dla formalnego listu. Dokument możesz zacząć od słów Zwracam się z prośbą…, a zakończyć zwrotem Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku.

Rozwiązanie umowy na okres próbny za porozumieniem stron powinno wyglądać podobnie. Dlatego wystarczy, że w nagłówku i treści dokumentu zamienisz umowę o pracę na umowę na okres próbny. Pamiętaj też o wpisaniu poprawnych dat. W takim wypadku okres wypowiedzenia wynosi bowiem:

 • 3 dni — przy umowie nieprzekraczającej 2 tygodni
 • tydzień — przy umowie na okres dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie — przy umowie zawartej na okres 3 miesięcy.

3. O czym jeszcze pamiętać, składając wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Przede wszystkim — nie zwlekaj. Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę powinieneś napisać i złożyć do pracodawcy jak najwcześniej, jeżeli zależy Ci na konkretnym terminie zakończenia współpracy. A przedtem warto osobiście poinformować szefa o swojej decyzji. Być może dzięki temu odwdzięczy Ci się pozytywną opinią na LinkedIn albo dobrymi referencjami, które potem będziesz mógł wpisać do CV.

Pamiętaj też, że jeśli jesteś specjalistą z bogatym doświadczeniem zawodowym i masz dobre relacje ze współpracownikami, być może otrzymasz od firmy ofertę dalszej współpracy. W 2018 roku aż 49% rekruterów przyznało, że usiłowało zatrzymać pracowników, którzy chcieli zrezygnować z pracy. Jeżeli więc istnieje argument, który mógłby przekonać Cię do zmiany decyzji, przygotuj się na negocjacje z przełożonym.

Zobacz też: Referencje - co to? oraz Wypowiedzenie umowy zlecenia (wzór).

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Piszesz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i masz więcej pytań? Zadaj mi je w pytaniu na forum poniżej.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: