1. Rozwiązanie umowy o pracę - wzór podania [Kodeks pracy]

Rozwiązanie umowy o pracę - wzór podania [Kodeks pracy]

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Rozwiązanie umowy o pracę to najczęstszy sposób zakończenia stosunku pracy. Może odbyć się zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez niego, za porozumieniem stron lub nie. 

Możliwości i różnych sytuacji związanych z rozwiązaniem umowy o pracę jest bardzo dużo i mogą wydawać Ci się skomplikowane, a sam proces trudny.

Dlatego w tym artykule przeczytasz wszystkie informacje o rozwiązaniu umowy o pracę oraz znajdziesz wzór, który pomoże Ci napisać poprawnie własny dokument.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Jak przebiega rozwiązanie umowy o pracę?

Według polskiego Kodeksu pracy, artykułu 30, rozwiązanie umowy o pracę odbywa się:

Oczywiście, tylko w ostatnim przypadku pracownik nie musi przygotowywać żadnych dokumentów. Umowa po prostu wygasa w dniu, do którego została zawarta. Pozostałe wymagają ustaleń pomiędzy pracodawcą i pracownikiem oraz przygotowania przez jedną ze stron wypowiedzenia umowy o pracę

Oto wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę:

Rozwiązanie umowy o pracę — wzór

19.02.2021, Warszawa

Krystian Dąbek

444565133

kdabek7@mail.com

Maria Antonowska

Senior HR Manager

Plumbex

Ul. Jana Pawła 7

00-178, Warszawa

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia 19.06.2019 r. w Warszawie pomiędzy spółką Plumbex a Krystianem Dąbkiem, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące.Z poważaniem

……………………….

(podpis pracownika)
Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia,

……………………………………………....

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Oczywiście dokument będzie się różnił w zależności od sposobu, w jaki zakończysz (lub pracodawca zakończy) wasz stosunek pracy. W dalszej części artykułu przeczytasz, z czym wiążą się poszczególne kryteria rozwiązania umowy o pracę.

Zobacz też, co to jest wypowiedzenie zmieniające i jak krok po kroku powinna wyglądać rezygnacja z pracy.

2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

To najkorzystniejszy zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika sposób zakończenia współpracy. Jeśli dojdziecie do porozumienia, nie trzeba podawać przyczyny rozwiązania umowy o pracę i można skrócić okres wypowiedzenia (lub w ogóle go nie stosować).

Rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron może i pracownik, i pracodawca. Mogą wspólnie przygotować dokument zakończenia stosunku pracy, może to też zrobić osobno każdy z nich. Przygotowane pismo z zaproponowanymi warunkami rozwiązania umowy druga strona może przyjąć lub nie. Nie ma tu znaczenia, czy wypowiedzenie dotyczy umowy o pracę na czas określony, czy nieokreślony.

Odrzucić porozumienie można w formie ustnej, a brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej oznacza niezgodę na zaproponowane warunki. 

Tak wygląda przykładowe podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron:

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron — wzór

19.02.2021, Warszawa

Krystian Dąbek

444565133

kdabek7@mail.com

Maria Antonowska

Senior HR Manager

Plumbex

Ul. Jana Pawła 7

00-178, WarszawaWYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON

Wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia 19.06.2019 r. w Warszawie pomiędzy spółką Plumbex a Krystianem Dąbkiem.

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem 15.03.2020 r. Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy.

Z poważaniem

……………………….

(podpis pracownika)
Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia,

……………………………………………....

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Takie wyjście jest możliwe w kilku specyficznych sytuacjach. Oczywiście pierwszą z nich jest naturalne wygaśnięcie umowy, o którym mówi Kodeks pracy.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca łamie prawa pracownicze np. (stosuje mobbing) lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków względem podwładnych (nie wypłaci na czas wynagrodzenia lub nie zapewni bezpiecznych warunków pracy).

W obu powyższych przypadkach możesz ubiegać się przed Sądem pracy o odszkodowanie (w wysokości wynagrodzenia, które powinieneś otrzymać za obowiązujący Cię okres wypowiedzenia).

Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia pracownik może również ze względów zdrowotnych — gdy stan zdrowia nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków służbowych, co musi potwierdzić orzeczenie od lekarza.

Natomiast, gdy pracodawca uzna rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika za bezzasadne, może się on ubiegać się o odszkodowanie.

Pracodawca również może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia — z winy pracownika. Potocznie nazywa się to zwolnieniem dyscyplinarnym i grozi w 3 przypadkach:

 • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeśli uznasz, że Twoja umowa została rozwiązana bez wypowiedzenia bezzasadnie, też możesz ubiegać się o odszkodowanie w sądzie pracy. Masz 21 dni na odwołanie się od decyzji pracodawcy i, oprócz odszkodowania, możesz żądać przywrócenia od pracy na dokładnie takich samych warunkach jak przed zwolnieniem z pracy.

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

4. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Przy tym sposobie rozwiązania umowy o pracę obowiązuje tzw. okres wypowiedzenia, czyli czas, który upływa od momentu złożenia wypowiedzenia do ostatecznego zakończenia trwania stosunku pracy.

Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy pracownika w danej firmie oraz typu umowy. Oto jak polskie prawo określa długość okresu wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę:

Przy rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni przy zatrudnieniu do 2 tygodni
 • 1 tydzień przy zatrudnieniu na co najmniej 2 tygodnie
 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu na 3 miesiące.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony okres wypowiedzenia to:

 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc przy zatrudnieniu na co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące przy zatrudnieniu na co najmniej 3 lata.

Przy rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony wygląda to dokładnie tak samo, czyli:

 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc przy zatrudnieniu na co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące przy zatrudnieniu na co najmniej 3 lata.

Jeśli będziesz przygotowywał pismo o rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, pamiętaj, żeby wpisać w nim, ile wynosi okres wypowiedzenia. Nie musisz podawać przyczyny swojej decyzji, natomiast powinien to zrobić pracodawca, gdy to on rozwiązuje umowę.

Jeśli nie chcesz czekać na zakończenie okresu wypowiedzenia, bo znalazłeś nowe zatrudnienie i chciałbyś zacząć jak najszybciej, ale obawiasz się konsekwencji porzucenia pracy, spróbuj zakończyć umowy o pracę za porozumieniem stron.

5. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Pora na podsumowanie informacji na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

Masz prawo zrobić to bez wypowiedzenia w dwóch przypadkach: gdy pracodawca łamie prawo pracownicze lub gdy na dalsze wypełnianie obowiązków zawodowych nie pozwala stan zdrowia.

Możesz również rozwiązać umowę o pracę (na czas określony i nieokreślony) na mocy porozumienia stron. Wtedy w wypowiedzeniu umowy musi zaproponować pracodawcy warunki zakończenia stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga zgody na warunki zaproponowane w wypowiedzeniu zarówno wyrażonej przez pracodawcę jak i i pracownika, i potwierdzonej podpisem jednego i drugiego.

Pracownik może również rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wtedy musi wypełniać swoje obowiązki do końca okresu wypowiedzenia. W tym czasie może wybrać zaległy urlop wypoczynkowy. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca musi zapłacić ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne

Nie masz obowiązku podawać przyczyny rozwiązania umowy za wypowiedzeniem i możesz zrobić to w każdej chwili trwania stosunku pracy. Musisz natomiast poinformować swojego pracodawcę pisemnie — osobiście lub listownie przekazać mu wypowiedzenie.

Zobacz również: Wypowiedzenie umowy zlecenia (wzór). Jak ją rozwiązać?, Rezygnacja z pracy a opieka nad rodzicem - jak wygląda? i Aneks do umowy o pracę — wzór. Zmiana wynagrodzenia i etatu.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące rozwiązania umowy o pracę? Koniecznie zostaw komentarz pod artykułem. Z przyjemnością Ci odpowiem i pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Rozwiazanie umowy o prace

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: