1. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — wzór i zasady

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — wzór i zasady

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem — w tym za porozumieniem stron — to popularny sposób zakończenia współpracy. Jednak by był skuteczny, musisz przestrzegać pewnych zasad.

Za chwilę zobaczysz dwa wzory rozwiązania umowy o pracę przez pracownika i dowiesz się, co powinien zawierać taki dokument. Poznasz też najważniejsze przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy. Dzięki temu łatwo rozwiążesz współpracę i unikniesz nieporozumień.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika — wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

Imię i nazwisko przełożonego

Stanowisko przełożonego

Nazwa firmy

Adres firmy

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego …………. (długość okresu wypowiedzenia).

Z poważaniem

………….………….………….

(podpis pracownika)

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

………….………….…………..

(data i podpis pracodawcy)

A oto wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika:

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika — wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

Imię i nazwisko przełożonego

Stanowisko przełożonego

Nazwa firmy

Adres firmy

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika).

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem …………. (ustalona data rozwiązania umowy). Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy.

Z poważaniem

………….………….………….

(podpis pracownika)

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

………….………….…………..

(data i podpis pracodawcy)

Zobacz też:

W dalszej części artykułu wyjaśnię Ci, jak powinno przebiegać rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika.

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

1. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — co musisz wiedzieć?

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika to bardzo częste zjawisko. Jego przyczyną najczęściej jest zmiana pracy, wypalenie zawodowe, niska pensja albo przebranżowienie i zmiana zawodu.

Podstawą prawną do zakończenia współpracy z firmą jest art. 30 Kodeksu pracy:

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 

1) na mocy porozumienia stron; 

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); 

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta.

Oczywiście — w tym ostatnim przypadku nie musisz przygotowywać żadnego dokumentu. Natomiast w innej sytuacji powinieneś złożyć do pracodawcy formalne wypowiedzenie umowy o pracę.

Najkorzystniejszym dla Ciebie rozwiązaniem będzie wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. W tym wypadku można bowiem skrócić zawarty w umowie okres wypowiedzenia (który może wynosić od 2 tygodni do nawet 3 miesięcy). Ale żeby było to możliwe, powinieneś porozmawiać z szefem jeszcze przed sporządzeniem dokumentu.

Pamiętaj, że jako pracownik nie musisz podawać przyczyny rozwiązania umowy. Taki obowiązek ma natomiast pracodawca, jeżeli sam zechce zakończyć współpracę.

Osiągnięcie wieku emerytalnego a rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że możesz tak po prostu zrezygnować z pracy. Żeby dostawać wszystkie należne Ci świadczenia, musisz przekazać pracodawcy wypełniony wzór pisma o przejście na emeryturę, a po odejściu z pracy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

Pamiętaj też, że pracodawca nie może rozwiązać z Tobą umowy, jeśli brakuje Ci nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a Twój staż pracy umożliwia Ci uzyskanie w tym czasie prawa do emerytury. Pracodawca może zakończyć z Tobą współpracę tylko na innej drodze prawnej niż zwykłe wypowiedzenie (np. przez zwolnienie dyscyplinarne albo gdy firma ogłosi upadłość lub likwidację).

List intencyjny a rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Wiele osób rozwiązuje umowę o pracę, aby zatrudnić się w innej firmie. Jednak zawsze istnieje obawa (szczególnie przy długim okresie wypowiedzenia), że przyszły pracodawca zmieni zdanie. Rozwiązaniem tego problemu jest tzw. list intencyjny. Co to takiego?

List intencyjny (lub memorandum of understanding, MoU) jest to pisemna przedwstępna deklaracja przyszłych działań prawnych, handlowych lub gospodarczych. Zawiera oświadczenie woli przynajmniej jednej ze stron. W przypadku relacji zawodowych list intencyjny może zawierać m.in. wolę zatrudnienia danej osoby przez przyszłego pracodawcę.

2. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — jak napisać?

Żeby rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika było skuteczne, powinno zawierać:

  • Twoje dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, adres)
  • imię, nazwisko i stanowisko pracodawcy
  • nazwę i adres firmy
  • datę zawarcia umowy o pracę
  • wskazanie terminu rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia lub datę ostatniego dnia pracy — w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron)
  • podpis pracownika
  • datę i podpis pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika należy wręczyć pracodawcy osobiście albo wysłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru). Dzięki temu Twój dokument pozostanie w mocy nawet wtedy, gdy pracodawca go nie podpisze.

Możliwe jest również rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia. Nie musisz składać żadnego dokumentu, jeśli:

  • umowa o pracę wygasła (np. była zawarta na czas określony)
  • stan zdrowia nie pozwala Ci na dalsze wykonywanie obowiązków służbowych, a lekarz potwierdził to odpowiednim orzeczeniem
  • pracodawca łamie Twoje prawa pracownicze — np. stosuje mobbing lub w inny sposób nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (w takiej sytuacji można zastosować rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym).

Co istotne — w tym ostatnim przypadku możesz dodatkowo ubiegać się przed sądem pracy o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, które przysługiwałoby Ci za obowiązujący Cię okres wypowiedzenia.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Piszesz rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika i masz więcej pytań? Zadaj mi je w komentarzu pod tym artykułem — chętnie na nie odpowiem.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Rozwiazanie umowy o prace przez pracownika

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: