1. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony — wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony — wzór

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Znalazłeś nową pracę, chcesz rzucić obecną i nie wiesz, jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony? Trafiłeś w odpowiednie miejsce. 

W tym artykule znajdziesz informacje na temat okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wzór pomoże Ci napisać poprawnie własny dokument. Będziesz wiedzieć, jak skutecznie i zgodnie z polskim prawem rozwiązać umowę.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracownika — wzór

27.03.2021, Warszawa

Irena Pyzik

454666535

i.pyzik72@mail.comAntoni Marek

Manager działu sprzedaży

Żuczek sp.zoo.

Ul. Krakowska 37

00-215, Warszawa

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Wypowiadam umowę o pracę zawartą 19.06.2016 r. w Warszawie pomiędzy spółką Żuczek a Ireną Pyzik, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące.

Z poważaniem

……………………….

(podpis pracownika)Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia,

……………………………………………....

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

1. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracownika

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy umowę o pracę na czas nieokreślony (oraz określony) można rozwiązać:

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • po upływie czasu, na który była zawarta.

Każdy z tych trybów wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony trochę się różni. Poniżej przeczytasz, jak wyglądają i co zrobić, żeby zrezygnować z pracy i poprawnie rozwiązać umowę z pracodawcą.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony za porozumieniem stron przez pracownika

To najkorzystniejszy sposób wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. W tym przypadku możesz np. skrócić okres wypowiedzenia i zdecydować, czy w trakcie jego trwania będziesz wypełniał swoje obowiązki zawodowe.

Przy takim wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony pracodawca i podwładny ustalają wspólnie warunki odejścia pracownika z firmy lub jedna ze stron proponuje rozwiązanie. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. 

Co ważne, w podaniu o rozwiązanie umowy w tym wypadku musisz napisać, kiedy chciałbyś zakończyć współpracę, tj. podać konkretną datę rozwiązania stosunku pracy. 

Wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony warto spróbować w sytuacji, gdy znalazłeś nową pracę i nie chcesz czekać na zakończenie okresu wypowiedzenia. Może uda Ci się ustalić z pracodawcą korzystne dla obu stron warunki i uniknąć porzucenia pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracownika

Artykuł 36. Kodeksu pracy dokładnie określa długość okresu wypowiedzenia (czyli czasu, który mija od złożenia wypowiedzenia do faktycznego rozwiązania umowy). Zależy on od stażu pracy w danej firmie. 

Przy umowie o pracę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc przy zatrudnieniu na co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące przy zatrudnieniu na co najmniej 3 lata.

To oznacza, że jeśli pracowałeś w danej firmie przez na przykład rok, od momentu złożenia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony będziesz musiał jeszcze przez miesiąc spełniać swoje obowiązki pracownicze.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

Według Kodeksu pracy, art. 55 możesz wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch sytuacjach:

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W powyższych sytuacjach rozwiązanie umowy o pracę ma natychmiastowy skutek. Nie musisz już więcej przychodzić do pracy. 

Możesz jeszcze zastanawiać się, czym jest ciężkie naruszenie obowiązków wobec pracownika z drugiego punktu. Chodzi o sytuacje, gdy pracodawca łamie prawa pracownicze, np. stosuje mobbing lub nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków do świadczenia pracy.

Warto przy okazji wiedzieć, że gdy pracodawca przekracza swoje uprawnienia albo nie wywiązuje się z obowiązków, możesz ubiegać się o odszkodowanie w sądzie pracy. Maksymalna możliwa kwota świadczenia wynosi tyle, co Twoja wypłata (również za okres wypowiedzenia).

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę

Oczywiście wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony może nie tylko pracownik, ale również pracodawca. Również ma prawo zakończyć współpracę na mocy porozumienia stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez.

Co istotne, pracodawca ma obowiązek powiadomić swojego podwładnego o rozwiązaniu umowy pisemnie. Polskie prawo dopuszcza formę ustną wypowiedzenia umowy — ale dotyczy to wyłącznie pracowników.

Jeśli pracodawca chce wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony za porozumieniem stron, musi zaproponować pracownikowi warunki rozwiązania współpracy, a ten, jeśli się na nie zgadza, powinien podpisać dokument.

W wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracodawcę musi znaleźć się przyczyna uzasadniająca zwolnienie, data zawarcia i rozwiązania umowy.

Gdy pracownikowi w momencie wypowiedzenia umowy został zaległy urlop (dotyczy to też urlopu na żądanie), może go wybrać. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent finansowy za pozostałe dni wolne.

Oto poprawny wzór wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony przez pracodawcę:

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę — wzór

27.03.2021, Warszawa

Antoni Marek

Manager działu sprzedaży

Żuczek sp.zoo.

Ul. Krakowska 37

00-215, Warszawa

Irena Pyzik

454666535

i.pyzik72@mail.com

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia 19.06.2016 r. w Warszawie pomiędzy Antonim Markiem a Ireną Pyzik z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Informuję jednocześnie, że okres wypowiedzenia upływa dnia 10.09.2021.

Przyczyną wypowiedzenia jest: likwidacja stanowiska pracy.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.Z poważaniem

……………………….

(podpis pracodawcy)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia,

……………………………………………....

(podpis pracownika)

Pracodawca ma oczywiście obowiązek przestrzegania okresu wypowiedzenia — chyba że ustali z pracownikiem inaczej albo rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. To może zrobić tylko w ściśle określonych prawnie sytuacjach.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Potocznie nazywa się zwolnieniem dyscyplinarnym i wiąże się z natychmiastowym zerwaniem stosunku pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia w 3 sytuacjach:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W tej sytuacji nie możesz odebrać zaległego urlopu, ale pracodawca musi wypłacić Ci ekwiwalent finansowy. Wypłatę dostaniesz tylko za przepracowane godziny — czyli do momentu otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeśli uznasz, że zwolnienie z pracy jest bezzasadne, możesz ubiegać się w sądzie pracy o odszkodowanie i przywrócenie na stanowisko — masz na to 21 dni od momentu rozwiązania umowy o pracę na bez wypowiedzenia.

3. Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Ponieważ wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony to oficjalny dokument (jak podanie o pracę albo podanie o przedłużenie umowy), musi być napisany formalnym językiem i zawierać następujące elementy:

 1. Miejsce i datę złożenia pisma (w prawym górnym rogu)
 2. Dane osobowe — takie jak w CV (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail)
 3. Dane osobowe pracodawcy (imię, nazwisko, stanowisko, nazwę i adres firmy)
 4. Nagłówek (np. Wypowiedzenie umowy o pracę)
 5. Dane dotyczące umowy (datę podpisania, termin wypowiedzenia i strony, które ją podpisały)
 6. Przy wypowiedzeniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia — jego długość
 7. Zwrot grzecznościowy (np. Z poważaniem lub z wyrazami szacunku)
 8. Odręczny podpis
 9. Miejsce na podpis pracodawcy.

Chociaż, jak już wcześniej pisałam, wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracownika nie musi być pisemne, zawsze warto uszanować pracodawcę i przygotować pismo. Przy okazji, w konfliktowej sytuacji, może posłużyć za dowód.

Przeczytaj również: Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia (zasady)Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [+ wzór], Wczasy pod gruszą — zasady, kwota, wniosek, ile dni i Wypowiedzenie umowy zlecenia (wzór). Jak ją rozwiązać?

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości, dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony? Koniecznie zostaw komentarz pod artykułem. Chętnie Ci odpowiem i pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Wypowiedzenie umowy o prace na czas nieokreslony

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: