1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: wzór, porady

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: wzór, porady

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Kodeks pracy dokładnie reguluje sposoby rozwiązania umowy o pracę. Najczęściej, żeby mogło dojść do zakończenia współpracy, potrzebne jest wypowiedzenie i zachowanie okresu wypowiedzenia przez obie strony — ale nie zawsze.

W tym artykule przeczytasz, w jakich sytuacjach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Znajdziesz również wzór pisma, które jest potrzebne, aby zgodnie z prawem rozwiązać umowę.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia — co mówi Kodeks pracy?

Polski Kodeks pracy podaje 4 sposoby rozwiązania umowy o pracę:

  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
  • z upływem czasu, na który była zawarta.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy, może dokonać się w kilku konkretnych sytuacjach. Dzieje się tak, ponieważ przy umowie o pracę okres wypowiedzenia jest prawem pracownika i pracodawcy. 

Przy kończeniu stosunku pracy, poza rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron, obie strony są zobowiązane do zachowania podanego w umowie okresu wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Kodeks pracy, a dokładniej artykuł 55, pozwala pracownikowi na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia gdy:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
  • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Drugi punkt jest dość ogólny i może być niejasny. Dlatego powinieneś znać prawa pracownicze i wiedzieć, jakie obowiązki ma względem swoich podwładnych pracodawca. Jeśli je łamie (np. stosuje mobbing, nie zapewnia pracownikom bezpiecznych warunków, nie wypłaca na czas wynagrodzenia), jest to jedna z przesłanek do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Żeby do tego doszło, pracownik musi przedstawić wypowiedzenie umowy na piśmie i podać przyczynę, dla której chce zerwać stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym. 

Natomiast, gdy pracodawca uzna takie wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia za bezzasadne, może podać Cię do sądu pracy, a ten — zasądzić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia.

Poniżej znajdziesz wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia — wzór

Warszawa, 20.02.2021 r.

Milena Matysiak

Stanowisko

Adres zamieszkania
Numer telefonu

Adres e-mail

Dariusz Kozłowski
Szef działu sprzedaży

Indiplex sp.z.o.o
Adres firmy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy rozwiązuje umowę o pracę zawartą dnia 17.06.2017 r. w Warszawie pomiędzy Indiplex sp.z.o.o., a Mileną Matysiak bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przyczyną rozwiązania umowy jest ciężkie naruszenie przez firmę Indiplex sp.z.o.o podstawowych praw pracownika.

Z poważaniem

 

Milena Matysiak

(odręczny podpis pracownika)

Niniejsze pismo otrzymałem

…………………………………

(podpis pracodawcy)

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Inaczej nazywa się je rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub, potocznie, zwolnieniem dyscyplinarnym. Polski Kodeks pracy dopuszcza je w 3 przypadkach:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Oto wzór wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika — wzór

Warszawa, 17.07.2021 r.

Milena Matysiak

Stanowisko

Adres zamieszkania
Numer telefonu

Adres e-mail

Dariusz Kozłowski
Szef działu sprzedaży

Indiplex sp.z.o.o
Adres firmy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pani Milena Matysiak

Z dniem 17.07.2021 r. rozwiązuję w trybie art. 52 § 1 k.p. bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą z Mileną Matysiak w dniu 17.06.2016 r. z powodu naruszenia przez pracownicę podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani prawo wniesienia żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania do Sądu Rejonowego.(potwierdzenie odbioru przez pracownika − data i podpis)

Dariusz Kozłowski

(odręczny podpis)

A teraz wyjaśnijmy, co dokładnie znaczy każdy z tych punktów. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wiąże się przede wszystkim z łamaniem zakładowego regulaminu pracy — chociaż oczywiście nie za każde przewinienie od razu dostaniesz wilczy bilet.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę dotyczy również: przychodzenia do pracy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających (lub spożywanie ich w trakcie wykonywania obowiązków), notorycznych spóźnień albo porzucenia pracy.

Druga przesłanka jest dość oczywista — pracodawca może zerwać stosunek pracy w trybie natychmiastowym z pracownikiem, który złamał prawo i w związku z tym nie może wykonywać swoich obowiązków. Trzeci punkt natomiast to np. zawodowy kierowca tracący prawo jazdy lub operator wózków widłowych, który stracił uprawnienia i w związku z tym niezdolny do wykonywania swojej pracy.

Ponadto, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika w następujących sytuacjach:

  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

We wszystkich powyższych sytuacjach pracodawca ma obowiązek przedłożyć wypowiedzenie umowy pisemnie i podać powód swojej decyzji. A jeśli w firmie istnieje związek pracy — musi się z nim wcześniej skonsultować. 

Pracownik, jeśli uzna zwolnienie z pracy w takim trybie za niezgodne z Kodeksem i zasadami wypowiadania umów, może zaskarżyć pracodawcę do sądu pracy — który jeśli pracodawca złamał Kodeks pracy, może orzec albo przywrócenie do pracy na takie samo stanowisko (i wynagrodzenie za okres na zwolnieniu), jak przed zwolnieniem albo odszkodowanie.

Zobacz też: PIT-2 — co to jest, jak wypełnić? Polski Ład 2022.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz jeszcze jakieś pytania o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia? Napisz komentarz pod artykułem. Chętnie Ci odpowiem i pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: