1. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [+ wzór]

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy [+ wzór]

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Wypowiedzenie zmieniające polega na wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków pracy i płacy przy jednoczesnym zaproponowaniu mu nowych warunków. Ta zmiana musi być jednak istotna, by konieczność sporządzenia i wręczenia pracownikowi takiego dokumentu w ogóle zaistniała.

W tym artykule wyjaśnię Ci, co to jest wypowiedzenie zmieniające, co musi zawierać i kiedy się je stosuje. Poznasz zależności między wypowiedzeniem zmieniającym a odprawą i dowiesz się, czy taki dokument można wręczyć pracownikowi w okresie ochronnym.

Ale najpierw pokażę Ci przykładowy wzór wypowiedzenia zmieniającego.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

Wypowiedzenie zmieniające — wzór

.....................................

(miejscowość i data)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

(dane i pieczątka firmy)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

(dane pracownika)

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ

Niniejszym wypowiadam Panu/Pani umowę o pracę zawartą w dniu ……………….…r., w części dotyczącej: ………………………………………………………………………………………… z zachowaniem ……………………. okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu ……………… r.

Przyczyną wypowiedzenia warunków pracy jest: 

………………................................................................................................................................

Po upływie okresu wypowiedzenia (tj. od dnia …………………. r.) w miejsce dotychczasowych warunków proponuję następujące nowe warunki umowy o pracę:

………………................................................................................................................................

………………................................................................................................................................

Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian.

Jednocześnie informuję, że jeśli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia (tj. do dnia …………………. r.) nie złoży Pan/Pani oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę tych warunków.

W przypadku odmowy przyjęcia proponowanych warunków, umowa rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia, tj. w dniu ………………… r. 

Informuję również, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego dokumentu.

...........................................

(data i podpis pracownika)

...........................................

(podpis pracodawcy)

Już wiesz, jak powinno wyglądać wypowiedzenie zmieniające. W dalszej części artykułu wyjaśnię Ci, co na ten temat mówią przepisy.

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

1. Co to jest wypowiedzenie zmieniające i kiedy się je stosuje?

Wypowiedzenie zmieniające jest to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy, którego celem jest zmiana warunków pracy i/lub płacy pracownika. Mimo to pracownik musi wyrazić pisemną zgodę na proponowane zmiany — w przeciwnym razie umowa o pracę zostanie zerwana.

Możesz więc odnieść wrażenie, że wypowiedzenie zmieniające to zwykły „szantaż” ze strony pracodawcy.

Jednak, w przeciwieństwie do zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę, celem wypowiedzenia zmieniającego jest przede wszystkim modyfikacja warunków umowy, a nie jej zerwanie. W niektórych przypadkach jest to po prostu konieczne — np. gdy pracodawca musi zlikwidować część stanowisk w firmie.

Żeby jednak taki dokument był skuteczny, musi zawierać:

  • dane pracodawcy i pracownika
  • wypowiedzenie starych warunków umowy oraz zaproponowanie nowych
  • uzasadnienie proponowanej zmiany
  • pouczenie o możliwości odwołania się do sądu
  • pouczenie o terminie złożenia oświadczenia i ewentualnej odmowie (opcjonalnie).

Kiedy stosuje się wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające stosuje się wobec pracowników posiadających umowę o pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki — np. takiego dokumentu nie można wręczyć osobom zatrudnionym na podstawie mianowania.

Pewnymi ograniczeniami objęci są również pracownicy służby cywilnej, zatrudnieni w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. — np. niektóre zmiany pracodawca musi najpierw skonsultować ze związkiem zawodowym.

Co można zmienić wypowiedzeniem zmieniającym?

Zgodnie z prawem, wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć istotnych warunków pracy i płacy. Najczęściej stosuje się je w przypadku zmiany zakresu obowiązków i wynagrodzenia pracownika, gdy nowe warunki są dla pracownika mniej korzystne (w pozostałych przypadkach wystarczy aneks do umowy o pracę).

W ten sposób nie można jednak zmienić samego rodzaju umowy — np. proponując umowę cywilnoprawną zamiast umowy pracę.

Co istotne, po nowelizacji kodeksu pracy z kwietnia 2023 roku raz w roku pracownik może sam wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia.

Wypowiedzenie zmieniające w okresie ochronnym

Przepisy stanowią, że pracodawca może wręczyć wypowiedzenie zmieniające pracownikowi objętemu 4-letnim okresem ochronnym przed osiągnięciem wieku emerytalnego wyłącznie na mocy porozumienia stron — chyba że:

  • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczy ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której należy pracownik objęty okresem ochronnym
  • pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy (co jest potwierdzone orzeczeniem lekarskim) albo — nie ze swojej winy — utracił uprawnienia konieczne do jej wykonywania
  • pracodawca wręczył wypowiedzenie zmieniające w przypadku zwolnień grupowych
  • zmienił się regulamin wynagradzania lub układu zbiorowego pracy, a nowe postanowienia są mniej korzystne dla pracownika.

Ochroną przed wypowiedzeniem zmieniającym objęte są również pracownice w ciąży oraz osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim lub urlopie

2. Czy muszę podpisać wypowiedzenie zmieniające?

Krótko mówiąc — nie.

Ale musisz liczyć się z tym, że Twój brak zgody będzie równoznaczny z rozwiązaniem umowy o pracę, a w konsekwencji — koniecznością znalezienia nowej pracy.

W takim przypadku powinieneś złożyć do pracodawcy stosowne oświadczenie, w którym oznajmisz, że nie zgadzasz się na opisane w wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy. Bo w tym wypadku przepisy stanowią, że milczenie oznacza zgodę — przeczytasz o tym w art. 42 Kodeksu pracy:

Art. 42. § 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Jak widzisz — nie musisz zgadzać się na nowe warunki pracy i płacy. Ale w takim wypadku musisz pisemnie powiadomić o tym pracodawcę i liczyć się ze zwolnieniem z pracy.

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa

Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i likwiduje stanowiska pracy, to — zgodnie z tzw. ustawą o zwolnieniach grupowych — musi wypłacić odprawę tym pracownikom, którym wręcza definitywne wypowiedzenie umowy o pracę.

Natomiast w przypadku wypowiedzenia zmieniającego, konieczność wypłacenia odprawy zależy od konkretnej sytuacji. Odprawa powinna zostać wypłacona w sytuacji, gdy odmowa przyjęcia nowych warunków przez pracownika była uzasadniona obiektywnymi przyczynami — np. gdy proponowana pensja jest dużo gorsza od aktualnej albo nowy zakres obowiązków nie odpowiada kwalifikacjom zawodowym pracownika.

Zobacz też: Outplacement — co to znaczy po polsku? Definicja i przykłady.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz więcej pytań na temat wypowiedzenia zmieniającego? Zadaj je na forum pod tym artykułem, a ja spróbuję Ci pomóc.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Wypowiedzenie zmieniajace

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: