1. Aneks do umowy o pracę: wzór. Zmiana wynagrodzenia / etatu

Aneks do umowy o pracę: wzór. Zmiana wynagrodzenia / etatu

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Gdy długo pracujesz w jednej firmie, warunki i postanowienia kontraktu, który podpisałeś przy zatrudnieniu, mogą się zmienić. W takiej sytuacji musisz podpisać aneks do umowy o pracę, który dostaniesz od swojego pracodawcy.

W tym artykule przeczytasz, jak wygląda aneks do umowy o pracę w przypadku m.in. zmiany wynagrodzenia lub etatu. Znajdziesz również przykładowy wzór takiego dokumentu i dowiesz się, co musi się w nim znaleźć. 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

Aneks do umowy o pracę — wzór

........................................................

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

.....................................

(miejscowość i data)

....................................

(numer REGON-EKD)

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Aneks nr (numer aneksu) do umowy o pracę zawartej w dniu (data podpisania umowy o pracę) r. między (imię i nazwisko pracodawcy) a (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania).

 1. Strony zgodnie postanawiają, że od dnia (data wejścia w życie postanowień aneksu) r. ulegają zmianie następujące warunki umowy o pracę: (nowe warunki umowy o pracę)

 2. Pozostałe warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.(data i podpis pracownika)

(podpis pracodawcy)

1. Co to jest aneks do umowy o pracę i kiedy się go podpisuje?

Podpisanie umowy o pracę jest wiążące zarówno dla Ciebie, jak i pracodawcy. Musicie spełniać jej postanowienia aż do momentu rozwiązania umowy. Nie znaczy to jednak, że taki kontrakt jest na mur-beton — gdy warunki pracy, również przy umowie na zastępstwo, mają ulec zmianie, powinien zostać zaktualizowany.

Niewygodnie byłoby przygotowywać nową umowę wraz z każdą podwyżką, zmianą stanowiska czy wymiaru czasu pracy. Dlatego też w takich sytuacjach najczęściej stosuje się aneks do umowy o pracę.

Z prawnego punktu widzenia kwestia ta uregulowana jest w art. 29 Kodeksu pracy. Co najważniejsze, aneks zwany również postanowieniem zmieniającym (to co innego niż wypowiedzenie zmieniające), musi być przedstawiony pracownikowi na piśmie. Dodatkowo obie strony stosunku pracy muszą zgodzić się na nowe warunki, aby legalnie weszły w życie.

Kodeks pracy nie precyzuje jednak, jak dokładnie ma wyglądać taki dokument — to zależy od ustaleń między pracodawcą i pracownikiem. Na mocy aneksu można zmienić wiele postanowień kontraktu. Warto w tym miejscu przypomnieć, jakie informacje powinna zawierać umowa o pracę:

 • rodzaj pracy
 • miejsce wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy.

Dlatego też w aneksie musi przede wszystkim znaleźć się informacja o tym, które warunki pracy się zmienią. Ponadto należy podać w nim:

 • datę podpisania umowy o pracę i jej oznaczenie
 • strony, które ją zawarły
 • miejscowość i datę podpisania porozumienia zmieniającego 
 • datę wejścia w życie postanowień aneksu 
 • zastrzeżenie, że pozostałe warunki umowy się nie zmieniają 
 • podpisy pracownika i pracodawcy.

Co ważne — jakkolwiek aneksem do umowy można zmienić wiele z jej postanowień — pracodawca nie ma prawa zmodyfikować kontraktu, tak aby nowe warunki łamały prawa pracownicze

Nie może więc np. obniżyć wynagrodzenia zasadniczego pracownika na mniejsze niż minimalna krajowa, skrócić okresu wypowiedzenia lub przedłużyć umowy zawartej na czas określony na kolejny okres, żeby uniknąć konieczności podpisania umowy na czas nieokreślony.

Z drugiej strony, pracodawca ma prawo sporządzić aneks, również gdy pracownik jest w tak zwanym okresie ochronnym (w ciąży, na zwolnieniu lekarskim lub gdy obowiązuje go okres przedemerytalny).

Kolejny aneks do umowy o pracę

Warunki umowy mogą zmienić się kilkakrotnie w okresie, w którym będziesz zatrudniony. To zupełnie normalne. Nie ma ograniczenia w liczbie aneksów — i pracownik i pracodawca ma prawo wielokrotnie próbować zmodyfikować postanowienia umowy. 

Nie istnieje natomiast aneks do aneksu. Postanowienia dokumentu tego typu, stają się wiążącym elementem kontraktu — a więc każda zmiana i kolejny aneks muszą dotyczyć treści umowy o pracę.

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Aneks do umowy o pracę — zmiana etatu

Przy zmianie wymiaru czasu pracy, np. z pół etatu na cały, nie musisz podpisywać nowej umowy — aneks wystarczy. Oczywiście i w tym przypadku zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą wyrazić zgodę i podpisać dokument.

Taki aneks do umowy o pracę będzie wyglądał tak, jak we wzorze, który znajdziesz na początku artykułu. Musi się w nim przede wszystkim znaleźć informacja o tym, na jaki wymiar zmieni się czas pracy pracownika. 

Jeśli aneks do umowy o pracę będzie dotyczył jedynie zmiany etatu, pod koniec dokumentu należy umieścić formułkę pozostałe warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.

3. Aneks do umowy o pracę — zmiana wynagrodzenia

Również przy podwyżce lub innej zmianie wynagrodzenia, wystarczy przygotować aneks do umowy o pracę. Pamiętaj jednak, że gdy nie zgodzisz się na nowe warunki zaproponowane przez pracodawcę, nie musisz podpisywać dokumentu.

Taki dokument może wyglądać następująco:

Aneks do umowy o pracę: zmiana wynagrodzenia — wzór

........................................................

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

.....................................

(miejscowość i data)

....................................

(numer REGON-EKD)

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Aneks nr (numer aneksu) do umowy o pracę zawartej w dniu (data podpisania umowy o pracę) r. między (imię i nazwisko pracodawcy) a (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania).

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących wysokości wynagrodzenia za pracę będą obowiązywały następujące warunki:

– wynagrodzenie brutto będzie wynosić …............................... zł.

Pozostałe warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.
(data i podpis pracownika)

(podpis pracodawcy)

Aneks do umowy o pracę — zmiana wynagrodzenia minimalnego 

Jeśli zarabiasz minimalną krajową, a w danym roku zmienia się ona, nie zawsze trzeba sporządzać aneks do umowy o pracę. Gdy w Twojej umowie widnieje konkretna kwota brutto, nie obędzie się bez tego typu dokumentu.

Natomiast, gdy zapis w umowie brzmi po prostu wynagrodzenie minimalne, nie ma potrzeby przygotowywać aneksu do umowy. 

4. Aneks do umowy o pracę — zmiana stanowiska

Przy awansie, przeniesieniu się do innego działu firmy lub zmianie zakresu obowiązków zawodowych, pracodawca również nie musi proponować Ci nowego kontraktu. I tę sytuację można rozwiązać za pomocą aneksu do umowy o pracę.

Oto druk aneksu przy zmianie stanowiska:

Aneks do umowy o pracę: zmiana stanowiska — wzór

........................................................

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

.....................................

(miejscowość i data)

....................................

(numer REGON-EKD)

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Aneks nr (numer aneksu) do umowy o pracę zawartej w dniu (data podpisania umowy o pracę) r. między (imię i nazwisko pracodawcy) a (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania).

Z dniem (data wejścia aneksu w życie) powierzam panu/pani (imię i nazwisko) pracownika stanowisko (nowe stanowisko).

Pozostałe warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.(data i podpis pracownika)

 

(podpis pracodawcy)

Oczywiście, jeśli wraz ze zmianą stanowiska lub zakresu obowiązków, zmieni się również Twoja pensja lub jakiekolwiek inne postanowienie umowy, ta informacja również musi znaleźć się w aneksie do umowy o pracę. 

Przeczytaj też: Promesa zatrudnienia — wzór PDF i Word. Co to jest?Premia uznaniowa w umowie o pracę. Ile wynosi podatek? i Relokacja pracownika: co to znaczy? Definicja, na czym polega.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące aneksu do umowy o pracę? Zostaw komentarz pod artykułem. Z pewnością Ci odpowiem i pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Aneks do umowy o prace

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: