1. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — wzór i zasady

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — wzór i zasady

Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem — w tym za porozumieniem stron — to popularny sposób zakończenia współpracy. Jednak by był skuteczny, musisz przestrzegać pewnych zasad.

 

Za chwilę zobaczysz dwa wzory rozwiązania umowy o pracę przez pracownika i dowiesz się, co powinien zawierać taki dokument. Poznasz też najważniejsze przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy. Dzięki temu łatwo rozwiążesz współpracę i unikniesz nieporozumień.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

rozwiązanie umowy o pracę przez pracownikaNIE
rozwiązanie umowy o pracę przez pracownikaTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika — wzór

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

 

Imię i nazwisko przełożonego

Stanowisko przełożonego

Nazwa firmy

Adres firmy

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego …………. (długość okresu wypowiedzenia).

 

Z poważaniem

………….………….………….

(podpis pracownika)

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

………….………….…………..

(data i podpis pracodawcy)

 

A oto wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika:

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika — wzór

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownika

 

Imię i nazwisko przełożonego

Stanowisko przełożonego

Nazwa firmy

Adres firmy

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika).

 

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem …………. (ustalona data rozwiązania umowy). Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy.

 

Z poważaniem

………….………….………….

(podpis pracownika)

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

………….………….…………..

(data i podpis pracodawcy)

 

Zobacz też:

 

 

W dalszej części artykułu wyjaśnię Ci, jak powinno przebiegać rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika.

 

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

 

Stwórz CV terazkreator cv

1. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — co musisz wiedzieć?

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika to bardzo częste zjawisko. Jego przyczyną najczęściej jest zmiana pracy, wypalenie zawodowe, niska pensja albo przebranżowienie i zmiana zawodu.

 

Podstawą prawną do zakończenia współpracy z firmą jest art. 30 Kodeksu pracy:

 

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 

 

1) na mocy porozumienia stron; 

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); 

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta.

 

Oczywiście — w tym ostatnim przypadku nie musisz przygotowywać żadnego dokumentu. Natomiast w innej sytuacji powinieneś złożyć do pracodawcy formalne wypowiedzenie umowy o pracę.

 

Najkorzystniejszym dla Ciebie rozwiązaniem będzie wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. W tym wypadku można bowiem skrócić zawarty w umowie okres wypowiedzenia (który może wynosić od 2 tygodni do nawet 3 miesięcy). Ale żeby było to możliwe, powinieneś porozmawiać z szefem jeszcze przed sporządzeniem dokumentu.

 

Pamiętaj, że jako pracownik nie musisz podawać przyczyny rozwiązania umowy. Taki obowiązek ma natomiast pracodawca, jeżeli sam zechce zakończyć współpracę.

 

Osiągnięcie wieku emerytalnego a rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

 

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że możesz tak po prostu zrezygnować z pracy. Żeby dostawać wszystkie należne Ci świadczenia, musisz przekazać pracodawcy wypełniony wzór pisma o przejście na emeryturę, a po odejściu z pracy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

 

Pamiętaj też, że pracodawca nie może rozwiązać z Tobą umowy, jeśli brakuje Ci nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a Twój staż pracy umożliwia Ci uzyskanie w tym czasie prawa do emerytury. Pracodawca może zakończyć z Tobą współpracę tylko na innej drodze prawnej niż zwykłe wypowiedzenie (np. przez zwolnienie dyscyplinarne albo gdy firma ogłosi upadłość lub likwidację).

 

2. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika — jak napisać?

 

Żeby rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika było skuteczne, powinno zawierać:

 

  • Twoje dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, adres)
  • imię, nazwisko i stanowisko pracodawcy
  • nazwę i adres firmy
  • datę zawarcia umowy o pracę
  • wskazanie terminu rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia lub datę ostatniego dnia pracy — w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron)
  • podpis pracownika
  • datę i podpis pracodawcy.

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika należy wręczyć pracodawcy osobiście albo wysłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru). Dzięki temu Twój dokument pozostanie w mocy nawet wtedy, gdy pracodawca go nie podpisze.

 

Możliwe jest również rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia. Nie musisz składać żadnego dokumentu, jeśli:

 

  • umowa o pracę wygasła (np. była zawarta na czas określony)
  • stan zdrowia nie pozwala Ci na dalsze wykonywanie obowiązków służbowych, a lekarz potwierdził to odpowiednim orzeczeniem
  • pracodawca łamie Twoje prawa pracownicze — np. stosuje mobbing lub w inny sposób nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (w takiej sytuacji można zastosować rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym).

 

Co istotne — w tym ostatnim przypadku możesz dodatkowo ubiegać się przed sądem pracy o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, które przysługiwałoby Ci za obowiązujący Cię okres wypowiedzenia.

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

 

Stwórz list motywacyjny teraz

 

kreator listu motywacyjnego

 

Piszesz rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika i masz więcej pytań? Zadaj mi je w komentarzu pod tym artykułem — chętnie na nie odpowiem.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Dziennikarka i redaktorka, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. Doradza m.in. w kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych. Jest przekonana, że profesjonalizmu można się nauczyć. Jej cel? Pomóc Ci znaleźć pracę, dzięki której osiągniesz spełnienie zawodowe.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Rozwiazanie umowy o prace przez pracownika

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5.00  (1 ocena)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: