1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — wzór

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — wzór

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić z inicjatywy pracownika lub pracodawcy — czyli jednej ze stron stosunku pracy. Ale jakich formalności należy w tym celu dopełnić?

 

Poniżej znajdziesz dwa profesjonalne wzory wypowiedzenia umowy o pracę: przez pracownika i pracodawcę. Ponadto dowiesz się, jak i kiedy rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w zależności od charakteru umowy.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

kreator cvNIE
kreator cvTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

Zobacz też:

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika — wzór

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownikaImię i nazwisko przełożonego

Stanowisko przełożonego

Nazwa firmy

Adres firmy

 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego …………. (długość okresu wypowiedzenia).

 

 

Z poważaniem

………….………….………….

(podpis pracownika)Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

………….………….…………..

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej i data otrzymania wypowiedzenia)

 

A oto dokument umożliwiający rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę:

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę — wzór

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko pracodawcy

Stanowisko pracodawcy

Nazwa firmy

Adres firmyImię i nazwisko pracownika

Stanowisko pracownika

Adres pracownika

 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego …………. (długość okresu wypowiedzenia). Jednocześnie informuję, że okres wypowiedzenia upływa z dniem ………………………………. (data ostatniego dnia pracy pracownika).

 

Przyczyną wypowiedzenia jest ……………………………….………………………………. (powód rozwiązania umowy).

 

Informuję również, że przysługuje Panu/Pani, w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego wypowiedzenia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy ………………………………. (nazwa Sądu Rejonowego – Sądu Pracy właściwego dla stosunku pracy).Z poważaniem

………….………….………….

(podpis pracodawcy)Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

………….………….…………..

(podpis pracownika i data otrzymania wypowiedzenia)

 

Zauważ, że wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę zawiera więcej elementów niż dokument składany przez pracownika. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

 

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

 

Stwórz CV terazkreator cv

1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — podstawa prawna

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to prawo zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Dopuszcza je Kodeks pracy w art. 32:

 

Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. 

 

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. 

 

Nie ma znaczenia, czy umowa o pracę, również umowa na zastępstwo, była zawarta na czas określony czy nieokreślony — każda z nich nakłada na strony obowiązek zachowania podobnego okresu wypowiedzenia (czyli długości czasu pracy po formalnym rozwiązaniu umowy):

 

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

 

Oczywiście, formalne wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony należy przygotować tylko wtedy, gdy któraś ze stron chce ją rozwiązać przed planowanym terminem. W przeciwnym wypadku umowa po prostu wygasa w dniu, do którego była zawarta.

 

Warto również pamiętać, że zgodnie z prawem pracodawca nie może zwolnić z pracy osoby, która:

 

 • jest w ciąży
 • przebywa na urlopie macierzyńskim
 • przebywa na urlopie wychowawczym
 • przebywa na zwolnieniu lekarskim
 • przebywa na urlopie
 • ma nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (jeżeli okres zatrudnienia u danego pracodawcy umożliwia jej uzyskanie prawa do emerytury z tego tytułu)
 • jest działaczem związkowym.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ogłosiła upadłość lub likwidację albo gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje z winy pracownika (np. w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego).

 

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — co zawrzeć w dokumencie?

 

Aby rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika nabrało mocy prawnej, powinno zawierać:

 

 • dane osobowe i kontaktowe pracownika (imię i nazwisko, adres)
 • imię, nazwisko i stanowisko pracodawcy
 • pełną nazwę i adres firmy
 • datę zawarcia umowy o pracę
 • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem z określeniem terminu jego upływu
 • podpis pracownika
 • podpis pracodawcy.

 

Ale nawet jeśli pracodawca nie zechce podpisać takiego dokumentu, pozostanie on w mocy — pod warunkiem, że będziesz miał pewność, iż został on poprawnie dostarczony do pracodawcy (dlatego najlepiej zrobić to osobiście albo wysłać go listem poleconym, czyli za potwierdzeniem odbioru).

 

Natomiast rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę powinno dodatkowo zawierać:

 

 • przyczynę rozwiązania umowy o pracę (zaróno jeżeli umowa była zawarta na czas określony, jak i nieokreślony)
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, na które pracownik ma 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia (co jednak nie zmienia faktu, że samo rozwiązanie umowy o pracę pozostaje w mocy).

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

 

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

 

Masz więcej pytań na temat rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem? Napisz je w komentarzu, a ja spróbuję Ci pomóc.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Dziennikarka i redaktorka, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. Doradza m.in. w kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych. Jest przekonana, że profesjonalizmu można się nauczyć. Jej cel? Pomóc Ci znaleźć pracę, dzięki której osiągniesz spełnienie zawodowe.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5.00  (3 oceny)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: