1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — wzór

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — wzór

Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić z inicjatywy pracownika lub pracodawcy — czyli jednej ze stron stosunku pracy. Ale jakich formalności należy w tym celu dopełnić?

 

Poniżej znajdziesz dwa profesjonalne wzory wypowiedzenia umowy o pracę: przez pracownika i pracodawcę. Ponadto dowiesz się, jak i kiedy rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w zależności od charakteru umowy.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

kreator cvNIE
kreator cvTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

Zobacz też:

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika — wzór

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko pracownika

Adres pracownikaImię i nazwisko przełożonego

Stanowisko przełożonego

Nazwa firmy

Adres firmy

 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego …………. (długość okresu wypowiedzenia).

 

 

Z poważaniem

………….………….………….

(podpis pracownika)Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

………….………….…………..

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej i data otrzymania wypowiedzenia)

 

A oto dokument umożliwiający rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę:

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę — wzór

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko pracodawcy

Stanowisko pracodawcy

Nazwa firmy

Adres firmyImię i nazwisko pracownika

Stanowisko pracownika

Adres pracownika

 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego …………. (długość okresu wypowiedzenia). Jednocześnie informuję, że okres wypowiedzenia upływa z dniem ………………………………. (data ostatniego dnia pracy pracownika).

 

Przyczyną wypowiedzenia jest ……………………………….………………………………. (powód rozwiązania umowy).

 

Informuję również, że przysługuje Panu/Pani, w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego wypowiedzenia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy ………………………………. (nazwa Sądu Rejonowego – Sądu Pracy właściwego dla stosunku pracy).Z poważaniem

………….………….………….

(podpis pracodawcy)Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.

………….………….…………..

(podpis pracownika i data otrzymania wypowiedzenia)

 

Zauważ, że wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę zawiera więcej elementów niż dokument składany przez pracownika. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

 

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

 

Stwórz CV terazkreator cv

1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — podstawa prawna

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to prawo zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Dopuszcza je Kodeks pracy w art. 32:

 

Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. 

 

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. 

 

Nie ma znaczenia, czy umowa o pracę, również umowa na zastępstwo, była zawarta na czas określony czy nieokreślony — każda z nich nakłada na strony obowiązek zachowania podobnego okresu wypowiedzenia (czyli długości czasu pracy po formalnym rozwiązaniu umowy):

 

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

 

Oczywiście, formalne wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony należy przygotować tylko wtedy, gdy któraś ze stron chce ją rozwiązać przed planowanym terminem. W przeciwnym wypadku umowa po prostu wygasa w dniu, do którego była zawarta.

 

Warto również pamiętać, że zgodnie z prawem pracodawca nie może zwolnić z pracy osoby, która:

 

 • jest w ciąży
 • przebywa na urlopie macierzyńskim
 • przebywa na urlopie wychowawczym
 • przebywa na zwolnieniu lekarskim
 • przebywa na urlopie
 • ma nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (jeżeli okres zatrudnienia u danego pracodawcy umożliwia jej uzyskanie prawa do emerytury z tego tytułu)
 • jest działaczem związkowym.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ogłosiła upadłość lub likwidację albo gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje z winy pracownika (np. w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego).

 

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem — co zawrzeć w dokumencie?

 

Aby rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika nabrało mocy prawnej, powinno zawierać:

 

 • dane osobowe i kontaktowe pracownika (imię i nazwisko, adres)
 • imię, nazwisko i stanowisko pracodawcy
 • pełną nazwę i adres firmy
 • datę zawarcia umowy o pracę
 • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem z określeniem terminu jego upływu
 • podpis pracownika
 • podpis pracodawcy.

 

Ale nawet jeśli pracodawca nie zechce podpisać takiego dokumentu, pozostanie on w mocy — pod warunkiem, że będziesz miał pewność, iż został on poprawnie dostarczony do pracodawcy (dlatego najlepiej zrobić to osobiście albo wysłać go listem poleconym, czyli za potwierdzeniem odbioru).

 

Natomiast rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę powinno dodatkowo zawierać:

 

 • przyczynę rozwiązania umowy o pracę (jeżeli umowa była zawarta na czas nieokreślony)
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, na które pracownik ma 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia (co jednak nie zmienia faktu, że samo rozwiązanie umowy o pracę pozostaje w mocy).

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

 

Stwórz list motywacyjny teraz

 

kreator listu motywacyjnego

 

Masz więcej pytań na temat rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem? Napisz je w komentarzu, a ja spróbuję Ci pomóc.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Dziennikarka i redaktorka, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. Doradza m.in. w kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych. Jest przekonana, że profesjonalizmu można się nauczyć. Jej cel? Pomóc Ci znaleźć pracę, dzięki której osiągniesz spełnienie zawodowe.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5.00  (2 oceny)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: