1. Becikowe 2024 - jak złożyć wniosek online? Jakie dokumenty?

Becikowe 2024 - jak złożyć wniosek online? Jakie dokumenty?

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Spodziewasz się dziecka i chcesz otrzymać becikowe, czyli jednorazową zapomogę z okazji narodzin w wysokości 1000 zł. Sprawa jednak nie jest taka prosta. Ten rodzaj państwowej pomocy nie przysługuje wszystkim świeżo upieczonym rodzicom, a jedynie osobom o niskich dochodach. 

Wiemy, że okres ciąży i oczekiwania na malucha jest trudny i pełen przygotowań, a każde dodatkowe zobowiązanie to spore obciążenie. W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o becikowym — jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty złożyć oraz komu przysługuje to świadczenie.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Komu i na jakich zasadach przysługuje becikowe w 2024 r.?

Zanim zabierzesz się za wypełnianie wniosku, musisz wiedzieć, czym jest oraz komu przysługuje becikowe — warunki otrzymania świadczenia określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Becikowe to jednorazowa zapomoga od państwa dla rodziców noworodków, opiekunów prawnych i opiekunów faktycznych dziecka. Wynosi 1000 zł i dotyczy jedynie najuboższych rodziców i opiekunów. 

Warto wiedzieć, że becikowe przysługuje, gdy matka pozostawała pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – specjalnie zaświadczenie wydaje lekarz lub położna. Oczywiście, wymóg ten nie dotyczy prawnych i faktycznych opiekunów dziecka i osób przysposabiających je. 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych, becikowe nie przysługuje gdy: 

 1. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 2. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

Żeby dostać świadczenie, trzeba mieć polskie obywatelstwo. Cudzoziemcy, mieszkający w Polsce dostaną becikowe gdy:

 • są obywatelami innego państwa Unii Europejskiej (UE)
 • są obywatelami państwa spoza UE, ale ich państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do becikowego w Polsce 
 • mają zezwolenie na pobyt stały
 • mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • mają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji
 • mają zezwolenie na pobyt czasowy oraz zamierzają w Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe
 • mają statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • mają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. 

Do 2012 r. becikowe przysługiwało wszystkim rodzicom. Od tego czasu jednak zaszła zmiana i zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł (mniej niż najniższa krajowa).

Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz ubiegać się o becikowe. Żeby otrzymać świadczenie, musisz wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek.

2. Jak wypełnić i złożyć wniosek o becikowe online i w urzędzie? 

Wniosek o becikowe możesz pobrać z rządowej strony. Jest bardzo prosty do wypełnienia — wystarczy, że podasz nazwę i adres urzędu, do którego chcesz złożyć dokument, a następnie swoje dane osobowe i kontaktowe, oraz dane wszystkich członków Twojej rodziny.

Następnie musisz wybrać organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie i członków Twojej rodziny (lub zaznaczyć pole „brak”, jeśli nie płacisz składek) i wypełnić informacje na temat dochodów swoich i członków Twojej rodziny, a na samym końcu podać swój numer konta.

Gotowy wniosek możesz zanieść do odpowiedniego urzędu (miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej) albo wysłać pocztą.

Możesz również zrobić to nie wychodząc z domu. Wniosek o becikowe przez internet złożysz przez rządowy portal Emp@tia. Jeśli nie masz konta w serwisie, musisz się zalogować przez profil zaufany (założysz go w większości banków lub przez platformę ePUAP), a następnie podać swoje dane osobowe i urząd miasta lub gminy, którego petentem jesteś.

Gdy już będziesz mieć konto w serwisie, bez problemu złożysz wniosek o becikowe online — pamiętaj jednak, żeby wraz z dokumentem wysłać niezbędne do otrzymania zapomogi dokumenty.

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

Jakie przygotować dokumenty do becikowego w 2024?

Składając wniosek o becikowe przez internet albo w urzędzie, musisz dołączyć kilka dokumentów. Bez nich nie dostaniesz zapomogi. Oto co musisz jeszcze przygotować:

 • ksero dokumentów tożsamości obojga rodziców (dowodów osobistych lub paszportów)
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 • dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu 
 • oświadczenie, że wcześniej nie pobieraliście becikowego
 • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

Dokumenty, związane z dochodem na członka rodziny, zależą od Twojej sytuacji materialnej. Przed złożeniem wniosku o becikowe, najlepiej dowiedzieć się w urzędzie, w którym będziesz załatwiał formalności związane ze świadczeniem, co konkretnie powinieneś przygotować.

Wniosek o becikowe i pozostałe dokumenty musisz złożyć w urzędzie w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka — gdy jesteś biologicznym rodzicem. Opiekunowie prawni i faktyczni mają również 12 miesięcy, ale od momentu objęcia opieki, jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 18. roku życia. 

2. Co jeszcze musisz wiedzieć o becikowym w 2024 r.?

Już wiesz, jakie warunki musisz spełnić, żeby otrzymać becikowe. Pozostało jeszcze kilka kwestii, które warto wiedzieć, zanim zaczniesz ubiegać się o zapomogę.

Ile wynosi becikowe? 1000 zł. Kwota zapomogi jest stała i niezmienna. Jedynym wyjątkiem jest urodzenie więcej niż jednego dziecka podczas jednej ciąży, np. bliźniaków — wtedy na każde z dzieci możesz otrzymać becikowe w wysokości właśnie 1000 zł.

Ile się czeka na becikowe? To zależy od urzędu. Jednak każda z placówek ma obowiązek rozpatrzyć Twój wniosek nie później niż przez miesiąc od dnia złożenia dokumentów. W przypadku skomplikowanych spraw czas ten może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Pieniądze za becikowe, które powinieneś otrzymać po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dostaniesz przelewem na konto bankowe, przekazem pocztowym lub odbierzesz w kasie urzędu — to również zależy od instytucji, w której ubiegasz się o świadczenie.

Jeśli Twój wniosek o becikowe zostanie odrzucony, możesz odwołać się od tej decyzji urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie musisz złożyć w tej instytucji, która wcześniej odmówiła Ci wypłaty świadczenia.

Becikowe — dochód

Jak już wiesz, w przypadku becikowego obowiązuje kryterium dochodowe. Aby otrzymać zapomogę, musisz złożyć dokumenty, w których poświadczysz o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny — czyli zarobionych pieniędzy po odliczeniu podatków i składek.

Do dochodu wliczają się:

 • zarobki z umów o pracę i umów-zleceń
 • stypendia
 • dochody z działalności gospodarczej
 • dochody z działalności rolniczej
 • dochody z wynajmu.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy mieścisz się w progu dochodowym do becikowego, musisz dodać dochód wszystkich członków rodziny i otrzymaną kwotę podzielić przez liczbę członków rodziny. Jeśli nie przekracza ona 1922 zł, możesz ubiegać się o becikowe.

Zobacz również artykuł: Kosiniakowe: wniosek. Dla kogo świadczenie rodzicielskie?, Ubezpieczenie zdrowotne bez pracy i bez rejestracji w UP i Zasiłek rodzinny: jak złożyć wniosek online, ile wynosi.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące becikowego? Zostaw komentarz pod artykułem. Chętnie Ci odpowiem i pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Becikowe

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: