1. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy: wzór i przepisy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy: wzór i przepisy

Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy to jedno z uprawnień pracodawcy. Aby uniknąć wątpliwości i niedomówień, warto poinformować pracownika o tej decyzji na piśmie.

 

W tym artykule pokażę Ci wzór zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, który będziesz mógł za darmo pobrać na swój komputer. Wyjaśnię Ci również, co na ten temat mówią przepisy.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

zwolnienie z obowiązku świadczenia pracyNIE
zwolnienie z obowiązku świadczenia pracyTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy — wzór

 

…………………………………

(miejscowość, data)

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pracownika)

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(imię i nazwisko pracodawcy, stanowisko pracodawcy oraz nazwa i adres firmy)

 

 

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

 

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w dniu ………….., na podstawie art. 36 2; Kodeksu pracy zwalniam Pana/Panią* z obowiązku świadczenia pracy w okresie od ………….. do ………….. .

 

…………………………………………….

Podpis i pieczątka pracodawcy

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

Powyższy wzór zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy możesz pobrać w PDF, klikając w ten link. W dalszej części artykułu wyjaśnię Ci, kiedy i jak możesz go zastosować.

 

1. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

 

Zacznijmy od początku, czyli — co oznacza zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

 

W życiu zawodowym zdarzają się sytuacje, gdy dalsze wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika staje się trudne, a nawet niemożliwe. Przyczyną tego stanu rzeczy mogą być m.in.: 

 

  • niemożność zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków do pracy
  • utrata przez pracownika zdolności do wykonywania pracy (np. na skutek choroby)
  • poważny konflikt z przełożonym
  • obawa, że zwolniony pracownik nie będzie miał motywacji do pracy albo zacznie działać na szkodę firmy.

 

Dlatego po wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, który — w zależności od stażu pracy w danej firmie i rodzaju umowy — może wynosić od 3 dni do nawet 3 miesięcy. Tę kwestię reguluje art. 362 Kodeksu pracy:

 

Art. 36 2. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Przepisy nie regulują, czy zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Ale warto to zrobić w ten właśnie sposób — chociażby po to, by później uniknąć niedomówień.

 

Jedynym formalnym warunkiem zwolnienia jest konieczność wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. W takim wypadku nie ma znaczenia:

 

  • czas, na jaki zawarto umowę (może to być umowa na okres próbny, czas określony lub nieokreślony)
  • charakter świadczonej pracy
  • jak długo dana osoba była zatrudniona w firmie
  • która ze stron wypowiedziała umowę: pracownik czy pracodawca.

 

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie pracownika z obowiązków służbowych to jedynie uprawnienie, a nie obowiązek pracodawcy — nie jest on więc zobligowany, by z tego prawa korzystać.

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia

 

Obecne przepisy nie pozwalają pracodawcy bezpiecznie (bez ryzyka sporu) zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy bez związku z formalnym wypowiedzeniem umowy.

 

Jednak na życzenie pracodawcy już z chwilą otrzymania dokumentu — nie czekając, aż oficjalnie rozpocznie się okres wypowiedzenia (czyli do pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, który nastąpi po wręczeniu wypowiedzenia) — pracownik może zaprzestać wykonywania obowiązków zawodowych, jeżeli pracodawca mu na to pozwoli.

 

Czy pracownik może poprosić o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

 

Uregulowane w Kodeksie pracy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ma charakter jednostronny, czyli opiera się wyłącznie na decyzji pracodawcy. Oczywiście, pracownik może o nie poprosić, jednak to do pracodawcy należy ostateczna decyzja o zwolnieniu pracownika z obowiązków służbowych.

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a świadectwo pracy

 

Zgodnie z prawem pracodawca nie może umieszczać informacji o zwolnieniu pracownika z obowiązków w jego świadectwie pracy. Jest to bowiem uznawane za usprawiedliwioną i płatną nieobecność w pracy.

 

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

 

Stwórz CV terazkreator cv

 

2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie

 

Przepisy stanowią, że przez cały okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy zachowuje on prawo do wynagrodzenia.

 

W takim wypadku jego pensja powinna zostać wyliczona tak samo jak za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że na wysokość wypłaty w okresie zwolnienia wpłynie nie tylko wynagrodzenie zasadnicze pracownika, ale również: 

 

 

Przy obliczaniu dodatkowych składników wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązków zawodowych należy wziąć pod uwagę okres 3 miesięcy, które poprzedzały miesiąc wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a odprawa

 

Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 roku. W takim wypadku nie ma znaczenia, czy pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, czy też nie — jeżeli zgodnie z prawem przysługuje mu odprawa, powinna zostać wypłacona.

 

3. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop i zwolnienie lekarskie

 

Zgodnie z prawem pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu w okresie zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy. Ponadto jeśli pracownik nie wykorzystał przysługujących mu dni wolnych, to przed jego odejściem z pracy pracodawca powinien wypłacić mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

 

Dlatego przed rozwiązaniem umowy o pracę warto rozważyć, czy zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy rzeczywiście się opłaca — być może lepiej wysłać go na zaległy urlop wypoczynkowy.

 

Natomiast w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą (i potwierdzoną zwolnieniem lekarskim) pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

 

A jeśli L4 w czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy uniemożliwiło pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego, zachowuje on prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

 

Stwórz list motywacyjny teraz

 

kreator listu motywacyjnego

 

Czy otrzymałeś kiedyś zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy? A może sam wręczyłeś je swojemu pracownikowi? Zostaw komentarz pod tym artykułem.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Dziennikarka i redaktorka, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. Doradza m.in. w kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych. Jest przekonana, że profesjonalizmu można się nauczyć. Jej cel? Pomóc Ci znaleźć pracę, dzięki której osiągniesz spełnienie zawodowe.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Zwolnienie z obowiazku swiadczenia pracy

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
4.00  (3 oceny)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: