1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop z 2024 r. - jak obliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop z 2024 r. - jak obliczyć?

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy to pieniężna rekompensata dla osób, których umowa o pracę już się kończy, ale nie skorzystały z przysługujących im wakacji. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu urlopowego jest wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.

Ile wynosi ekwiwalent za urlop w 2024 roku i jak dokładnie się go wylicza? Do kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym artykule.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Ekwiwalent za urlop — komu przysługuje?

Na początku musisz wiedzieć, że prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z podstawowych praw pracownikawspomniane m.in. w konstytucji w art. 66 — którego nie można się zrzec. Przysługuje ono wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Jeśli więc pracownik ma zaległy urlop, a stosunek pracy nadal trwa, to taki urlop powinien być wykorzystany w naturze — najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu urlopowego w zamian za to, że pracownik nie pójdzie na urlop — byłoby to łamanie prawa pracy.

Dlatego ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje wyłącznie tym pracownikom, którzy kończą już współpracę z daną firmą. Kodeks pracy stwierdza wyraźnie:

Art. 171. § 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

§ 2. (uchylony) 

§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Pamiętaj, że ekwiwalent pieniężny przysługuje Ci zarówno w przypadku niewykorzystanego urlopu z bieżącego roku, jak i z poprzednich lat.

Co istotne — prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie może być Ci zabrane tylko dlatego, że pracodawca odmówił Ci udzielenia urlopu w okresie wypowiedzenia. Skoro teoretycznie przysługiwały Ci dni wolne, to pracodawca powinien Ci je „zwrócić” w formie finansowej.

Ekwiwalent za urlop nauczyciela

Obliczenie ekwiwalentu za urlop dla nauczyciela jest nieco trudniejsze. W trakcie rachunków należy bowiem uwzględnić szereg dodatków do nauczycielskiej pensji. Są to m.in.:

  • dodatek motywacyjny, za wysługę lat, za warunki pracy i za uciążliwości pracy — w całości wliczają się do ekwiwalentu
  • dodatek uzupełniający — wlicza się do ekwiwalentu w wysokości 1/12 dodatku wypłaconego za poprzedni rok
  • dodatek funkcyjny — jest wliczany lub uśredniany do ekwiwalentu
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw — uśrednia się je z okresu roku szkolnego, który poprzedza miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

Do tego dochodzi jeszcze wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, za pracę w święto oraz za pracę w porze nocnej, które dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego.

Obliczanie ekwiwalentu urlopowego dla nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w policji

Podobnie jak nauczyciele, także policjanci mogą mieć niemały problem z obliczeniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dlaczego?

Służba w policji również oznacza dodatki do wynagrodzenia, więc wyliczenie należności odbywa się na nieco innych zasadach. 

Poza tym zmieniła się wysokość samego ekwiwalentu. Do niedawna rekompensata za jeden dzień urlopu wynosiła 1/30 miesięcznego uposażenia policjanta — zgodnie z ustawą o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 r. Jednak 30 października 2018 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że taki zapis jest sprzeczny z konstytucją, ponieważ traktuje funkcjonariuszy inaczej niż przedstawicieli innych służb.

Dlatego obecnie ekwiwalent za niewykorzystany urlop w policji wynosi 1/21 części miesięcznego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, które należą się funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Ekwiwalent za urlop a składki ZUS

Kwota ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest opodatkowana tak samo, jak Twoje wynagrodzenie. A to oznacza, że pracodawca musi odprowadzić od niej wszystkie składki ZUS.

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? 

No dobrze — ale jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Według przepisów do obliczenia ekwiwalentu za urlop potrzebny Ci będzie tzw. współczynnik urlopowy. Aby go obliczyć, od liczby dni w danym roku kalendarzowym musisz odjąć sumę sobót, niedziel, świąt i innych dni wolnych od pracy, a następnie podzielić uzyskany wynik przez 12 miesięcy.

Przykład:

Rok 2022 liczy 365 dni. Na cały ten rok przypadają 53 soboty, 52 niedziele oraz 9 dni świątecznych. Zatem współczynnik urlopowy na 2022 rok wynosi 20,92: [365 – (53 + 52 + 9)] : 12 = 20,92.

Co istotne, współczynnik urlopowy zawsze oblicza się na podstawie danych z bieżącego roku — czyli tego, w którym ekwiwalent będzie wypłacony — nawet jeśli dotyczy on niewykorzystanego urlopu z poprzednich lat.

Teraz — skoro znasz już obowiązujący współczynnik urlopowy — możesz obliczyć swój ekwiwalent za urlop:

  1. Swoje miesięczne wynagrodzenie (składniki stałe i zmienne) podziel przez współczynnik ekwiwalentu — w ten sposób otrzymasz ekwiwalent za jeden dzień urlopu.
  2. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu pomnóż przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Przykład:

Agnieszka pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie i zarabia 4000 zł brutto miesięcznie. Ma jeszcze 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jej umowa o pracę kończy się w 2022 roku, dlatego jej ekwiwalent za jeden dzień urlopu wynosi 191,20 zł brutto (4000 : 20,92 = 191,20). To oznacza, że za 5 niewykorzystanych dni urlopu przysługuje jej ekwiwalent pieniężny w wysokości 956 zł brutto (190,48 × 5 = 956).

Ekwiwalent za urlop 2024 — kalkulatory

Nie chcesz dokonywać skomplikowanych obliczeń? Możesz skorzystać z gotowego kalkulatora ekwiwalentu za urlop. Oto kilka darmowych narzędzi godnych polecenia:

Ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca

Ekwiwalent urlopowy dla osób, które pracują w niepełnym wymiarze czasu, oblicza tak samo jak w przypadku innych pracowników. Jednak współczynnik urlopowy jest obniżony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Oto wyliczenia współczynnika urlopowego w 2024 roku dla niepełnoetatowców:

  • na 3/4 etatu wynosi: 20,83 x 3/4 = 15,62
  • na 1/2 etatu wynosi: 20,83 x 1/2 = 10,42
  • na 1/3 etatu wynosi: 20,83 x 1/3 = 6,94
  • na 1/4 etatu wynosi: 20,83 x 1/4 = 5,21.

3. Ekwiwalent za urlop — kiedy wypłacić?

Przepisy nie precyzują, do kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W Kodeksie pracy nie ma takiego zapisu.

Jednak przyjmuje się, że rekompensatę należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika. To dlatego, że przed rozwiązaniem umowy teoretycznie wciąż ma on możliwość skorzystania z urlopu.

Przeczytaj też: PIT-2 — co to jest, jak wypełnić? Polski Ład 2022.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Wciąż masz pytania na temat ekwiwalentu za urlop? Zadaj mi je w komentarzu, a ja spróbuję Ci pomóc.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Ekwiwalent za urlop

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: