1. Jak zostać psychologiem? Studia i ścieżki kariery + porady

Jak zostać psychologiem? Studia i ścieżki kariery + porady

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Siedzisz w białym fartuchu w niewielkim gabinecie. Otacza Cię światło świec i zapach kadzideł, w tle cicho gra muzyka. A na kozetce przed Tobą leży pacjent, który skarży się na kłopoty w pracy i opowiada, co mu się wczoraj przyśniło. 

Wiele osób to właśnie w ten sposób wyobraża sobie pracę psychologa — nawet jeśli ma on niewiele wspólnego z rzeczywistością. Myślałeś podobnie? Na szczęście trafiłeś na tę stronę.

Z tego artykułu dowiesz się, jak zostać psychologiem różnych nurtów — m.in. dziecięcym, klinicznym lub sądowym. Podpowiem Ci, ile trwają studia psychologiczne, jakimi obszarami będziesz mógł zajmować się po studiach, jakie cechy i umiejętności będą Ci potrzebne w tym zawodzie oraz co zrobić, by dostać pracę jako psycholog.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Jak zostać psychologiem krok po kroku — wymagania formalne

Od 2022 roku psycholodzy i psychoterapeuci to zawody deficytowe — a to oznacza, że właśnie teraz jest idealny moment na zostanie psychologiem. 

Eksperci szacują, że brak specjalistów jest spowodowany m.in. chorobami cywilizacyjnymi, szerszą obecnością tematu zdrowia psychicznego i zaburzeń osobowości w debacie publicznej oraz większą świadomością i potrzebą dbania o zdrowie psychiczne. Według Barometru zawodów szczególne zapotrzebowanie widać na specjalistów zajmujących się terapią dzieci i młodzieży.

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, czym tak naprawdę zajmuje się psycholog. Tę kwestię reguluje bowiem ustawa z dn. 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów:

Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na: 

1) diagnozie psychologicznej; 

2) opiniowaniu; 

3) orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią; 

4) psychoterapii; 

5) udzielaniu pomocy psychologicznej. 

 1. Za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także prowadzenie przez psychologa badań naukowych w dziedzinie psychologii lub działalność dydaktyczną w tym zakresie. 
 1. Usługi psychologiczne świadczyć można na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Przy czym warto zdawać sobie sprawę, że realia pracy psychologa mają niewiele wspólnego z tym, co pokazuje Hollywood albo jak swoją praktykę zawodową realizował Zygmunt Freud.

A jak zostać psychologiem krok po kroku?

Po pierwsze i najważniejsze — musisz ukończyć odpowiedni kierunek studiów. Zgodnie z polskim prawem psychologiem może zostać wyłącznie osoba, która odbyła 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Absolwent studiów psychologicznych może również ukończyć kilkuletnią specjalizację podyplomową z wybranego nurtu psychologii. Do wyboru są m.in.:

 • psychologia kliniczna
 • neuropsychologia
 • psychologia sądowa
 • psychologia reklamy
 • psychologia pracy
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia dziecięca
 • psychologia biznesu
 • psychologia społeczna
 • psychologia sportu
 • psychologia zdrowia
 • psychoonkologia.

Z czasem wielu psychologów nabywa również uprawnienia psychoterapeuty potwierdzone

certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Jednak spektrum możliwości zawodowych po psychologii jest naprawdę szerokie. Możesz pracować m.in. w szpitalu lub własnym gabinecie, korporacjach, szkołach, ośrodkach terapeutycznych i domach dziecka, a nawet w wojsku, policji lub więzieniu. Wiedza zdobyta na studiach przyda Ci się też m.in. w branży HR, biznesie, marketingu, reklamie i public relations, w zawodzie nauczyciela, a nawet w pracy policjanta, naukowca, pisarza, dziennikarza lub publicysty.

Zatem czy warto studiować psychologię?

Warto po prostu próbować, ryzykować i, wbrew pozorom, popełniać jak najwięcej błędów. W wieku, w którym zwykle idzie się na studia, nie da się przewidzieć własnej kariery zawodowej. Od wyboru kierunku studiów nie zależy ani nasze życie, ani rozwój kariery, ani też wybór późniejszej pracy. Studia zawsze można też zmienić, a jeśli przyniosą rozczarowanie, tym lepiej — radzenie sobie z takimi emocjami jest bowiem jedną z ważniejszych umiejętności dojrzałej osobowości. Z drugiej strony oczekiwanie, że swoją karierę w zawodzie psychologa (lub każdym innym) da się przewidzieć, będzie sporym utrudnieniem w naszym późniejszym życiu zawodowym.
Igor Rotbergpsycholog, psychoterapeuta i trener, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

A jak w praktyce wygląda studiowanie psychologii?

 

 

 

Oczywiście — same studia i ukończenie specjalizacji nie wystarczą, żeby zostać psychologiem. W tym celu powinieneś jeszcze:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu
 • zaliczyć podyplomowy staż zawodowy pod nadzorem doświadczonego psychologa.

Jak zostać psychologiem dziecięcym?

Żeby zostać psychologiem dziecięcym i móc pracować z młodzieżą, to — poza ukończeniem 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologianależy też mieć formalne przygotowanie pedagogiczne. Warto również ukończyć dodatkowe szkolenia związane z niesieniem pomocy dzieciom.

Jak zostać psychologiem klinicznym?

Aby zostać psychologiem klinicznym, to po ukończeniu studiów należy jeszcze odbyć 5-letnią specjalizację dyplomową na kierunku psychologia kliniczna. Taka specjalizacja składa się z dwóch następujących po sobie części, przy czym każda z nich zawiera staże specjalistyczne (trwające kolejno 15 i 12 miesięcy).

Jak zostać psychologiem bez studiów?

Obecnie nie ma takiej możliwości. Żeby móc nazywać się psychologiem, należy ukończyć studia psychologiczne, a w wielu przypadkach również specjalizację zawodową. Sam okres trwania studiów może jednak zostać skrócony dla osób, które posiadają już tytuł magistra innego kierunku (o szczegóły zapytaj w dziekanacie).

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Jak zostać psychologiem? Cechy charakteru przydatne w pracy psychologa

W roku akademickim 2021/2022 psychologia była drugim najczęściej wybieranym przez kandydatów kierunkiem studiów — próbowało się na nią dostać aż 35 264 osób (wyżej była już tylko informatyka).

Jednak psycholog to zawód zaufania społecznego i wymaga szczególnych predyspozycji. Toteż nie każdy może i powinien zostać psychologiem. Dlaczego?

Praca psychologa jest pełna wyzwań i skomplikowanych problemów, którym trzeba sprostać. Jest także nastawiona na kontakt z drugim człowiekiem oraz mierzenie się z często intymnymi oraz trudnymi emocjonalnie problemami — takimi jak m.in. przemoc, molestowanie, uzależnienia czy depresja i inne zaburzenia psychiczne.

Już samo studiowanie psychologii potrafi być zresztą obciążające. Znaną przypadłością wśród studentów tego kierunku jest doszukiwanie się u siebie licznych zaburzeń, które poznało się w trakcie nauki. Trzeba być też przygotowanym na naukę skomplikowanych zagadnień z zakresu biologii (np. budowa i funkcjonowanie mózgu oraz narządów zmysłów), matematyki (statystyka) i logiki.

Dobry psycholog powinien więc być odporny psychicznie i przygotowany na ewentualne trudności, a przy tym skrupulatnie przestrzegać zasad etyki zawodowej — w przeciwnym razie mógłby spowodować więcej szkód niż pożytku.

Oto cechy charakteru i osobowości oraz kompetencje miękkie niezbędne w pracy psychologa:

 • empatia i umiejętność jej okazywania
 • otwartość
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • umiejętność wzbudzenia zaufania
 • wiarygodność
 • cierpliwość i opanowanie
 • dyskrecja
 • szacunek wobec pacjentów
 • wrażliwość na drugiego człowieka
 • uważność i koncentracja
 • umiejętność wytyczania i zachowania granic
 • dobra organizacja pracy
 • chęć ciągłego rozwijania własnych kompetencji
 • zdolność do zdystansowania się od problemów pacjenta.

Oczywiście, każda specjalizacja zawodowa będzie wymagała też innych, dodatkowych cech i kompetencji. 

Na przykład psycholog dziecięcy powinien być szczególnie otwarty i empatyczny, by nawiązać swobodną relację z dzieckiem. Z kolei psycholog sądowy musi mieć analityczny umysł, zdolności detektywistyczne i umiejętność porównywania informacji z wielu źródeł, zaś psycholog sportowy — rozumieć specyfikę sportu i umieć współpracować w zespole specjalistów różnych dziedzin (trenerów, fizjoterapeutów).

3. Jak dostać pracę psychologa? Wskazówki do napisania CV i list motywacyjnego

Wygląd i treść CV psychologa będą zależały od Twojej specjalizacji oraz treści ogłoszenia o pracę — bo to właśnie do niego powinieneś nawiązać w dokumentach aplikacyjnych.

Pisząc CV, skup się przede wszystkim na swoich kwalifikacjach zawodowych — studiach, specjalizacji oraz dodatkowych szkoleniach i kursach. Poza tym dobrze przemyśl i opisz w CV swój cel zawodowy (np. w rubryce CV O mnie). To wszystko będzie świadczyć o tym, że chcesz się rozwijać, a to bardzo cenna cecha w zawodzie psychologa.

W sekcji CV z doświadczeniem koniecznie opisz swoje praktyki w trakcie studiów — zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz karierę i piszesz CV bez doświadczenia. W tym miejscu wymień nie tylko dotychczasowe obowiązki, ale też swoje sukcesy zawodowe, dzięki czemu rekruter chętniej zwróci na Ciebie uwagę (może to być np. pochwała od przełożonego lub zrealizowanie autorskiego projektu).

Jeśli dodatkowo zdecydujesz się napisać list motywacyjny psychologa, bądź ostrożny. Większość wzorów listów motywacyjnych w internecie jest zbyt „przegadana” i tylko powiela treść CV — a taki dokument nie ma dla rekrutera żadnej wartości. Jeśli chcesz się wyróżnić, to w tym miejscu przedstaw potencjalne korzyści wynikające z Twojej pracy — np. wyjaśnij, w jaki sposób Twoje cechy i umiejętności przełożą się na sukces firmy albo zaznacz, że podzielasz firmowe wartości (o ile jest to prawda).

Poza tym w każdym innym zawodzie ukończenie studiów psychologicznych będzie Twoim dodatkowym atutem w CV, dlatego dobrze jest ten fakt podkreślić — szczególnie jeśli chcesz pracować z ludźmi (np. w HR, marketingu, urzędzie lub sprzedaży).

Zobacz też: Jak zostać psychoterapeutą w Polsce? Porady i Jak zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej?.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Zastanawiasz się, jak zostać psychologiem konkretnej specjalizacji? A może pierwsze kroki w pracy psychologa masz już za sobą? Zostaw komentarz pod tym artykułem.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Jak zostac psychologiem

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
4.63  (8 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: