1. Motywacja do pracy: czynniki, które działają [10 przykładów]

Motywacja do pracy: czynniki, które działają [10 przykładów]

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Motywacja do pracy wpływa na to, w jaki sposób pracownik wykonuje swoje obowiązki. Jednak oskarżanie mniej wydajnych osób o lenistwo nie zawsze jest słuszne — bo czasami wystarczy zastosować skuteczne narzędzia motywacyjne, żeby wyeliminować problem niechęci do pracy.

Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega motywowanie pracowników. Zobaczysz też listę 15 skutecznych czynników motywacyjnych wraz z omówieniem. Dzięki temu łatwiej będzie Ci wzbudzić motywację do pracy w zespole i tym samym poprawić jego efektywność.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Motywacja do pracy — od czego zależy?

Motywacja do pracy to wewnętrzny stan gotowości do podjęcia i wykonywania obowiązków służbowych. Jest efektem wielu różnych czynników — zarówno wewnętrznych (wiek, poczucie własnej wartości, zadowolenie z życia, doświadczenie pracownika), jak i zewnętrznych (warunki pracy w firmie).

Na przykład badania wskazują, że młodzi pracownicy na ogół wykazują mniejsze zaangażowanie w pracę niż osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem. Z drugiej strony, takie osoby są zwykle bardziej otwarte na naukę i mają niższe oczekiwania finansowe.

Jako menedżer nie masz wpływu na wiek, przeszłość i przekonania swoich współpracowników. Ale możesz zastosować motywatory zewnętrzne i dopasować je do potrzeb konkretnych osób w taki sposób, by skutecznie zwiększyć ich motywację do pracy.

Według badaczy skuteczne motywowanie pracowników powinno wykazywać następujące cechy:

 • indywidualizacja — oznacza, że pracodawca bierze pod uwagę kwalifikacje zawodowe, zakres obowiązków i predyspozycje konkretnego pracownika, okazując mu uznanie za właściwe wykonanie zadań
 • konkretność — kryteria oceny w firmie powinny być jednolite i jasno sprecyzowane dla wszystkich pracowników, a nagrody i kary adekwatne do czynów
 • systematyczność — polega na stałym zauważaniu i odnoszeniu się do dokonań pracownika poprzez korygowanie lub wzmacnianie jego zachowań
 • kompleksowość — wymusza stosowanie szerokiej gamy niejednorodnych i stopniowalnych bodźców, które oddziałują na sferę psychiczną i materialną pracowników
 • naukowość — narzędzia motywowania do pracy powinny być ciągle udoskonalane poprzez pogłębianie wiedzy menedżerów w zakresie psychologii i socjologii kierowania.

W dalszej części artykułu wymienię konkretne czynniki i propozycje zmian, dzięki którym podniesiesz motywację do pracy w swoim zespole.

Przeczytaj też nasz artykuł: Cytaty motywacyjne — 30+ pozytywnych haseł motywujących.

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Motywacja do pracy a czynniki motywacyjne — przykłady

Oto lista najważniejszych czynników, które wpływają na motywację do pracy w firmie. Musisz jednak pamiętać, że według badań ich ważność zmienia się w czasie, dlatego co jakiś czas warto ponownie je zweryfikować.

1. Pieniądze

O tym, jak ważne jest wynagrodzenie pracownika, nikogo nie trzeba przekonywać. Często to właśnie wyższa pensja daje motywację do zmiany pracy. A premie i dodatki to dla pracownika jasny sygnał, że jego osiągnięcia i zaangażowanie mogą skutkować wyższym standardem życia.

Rewizja systemu wynagrodzeń w całej firmie i związane z nią podwyżki ogólnofirmowe powinny odbywać się przynajmniej raz w roku, z inicjatywy pracodawcy. Ogólna zasada odnosząca się do procesów podwyżkowych mówi, że podwyżki nie powinny być przyznawane automatycznie bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Warto wziąć pod uwagę kilka najważniejszych elementów i od nich uzależnić wysokość podwyżek: wyniki i zaangażowanie pracownika, jego obecne wynagrodzenie, wynagrodzenie osób na podobnym stanowisku w innych firmach, sytuację makroekonomiczną oraz przede wszystkim możliwości finansowe firmy. Obecnie główną przesłanką, którą kierują się pracodawcy przy przyznaniu podwyżek, jest wysoka inflacja. Jednak naszym zdaniem nie powinna ona stanowić głównej przesłanki wpływającą na decyzję o przyznaniu i wysokości podwyżek.

2. Prestiż

Nasze badanie o pracy w korporacji wykazało, że aż 24% Polaków ceni prestiż wynikający z zatrudnienia w dużej i znanej i firmie. Nic dziwnego — zajmowanie wysokiego stanowiska albo praca dla znanej marki często sama w sobie jest już nagrodą, ponieważ przekłada się na wyższy status społeczny i szacunek otoczenia.

Istnieje wiele sposób na podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. profesjonalizm, promowanie innowacyjnych rozwiązań, zdobywanie certyfikatów, wspieranie akcji charytatywnych oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy w internecie (np. na LinkedIn). Natomiast prestiż stanowiska buduje się m.in. przez nazewnictwo, wyższe wynagrodzenie oraz większą odpowiedzialność.

 3. Rozwój zawodowy

Motywacja do pracy często wynika z chęci nauki nowych umiejętności — szczególnie wśród przedstawicieli generacji Z i milenialsów. Wyższe kompetencje pracownika przekładają się bowiem na ich wartość w oczach kolejnych pracodawców i tym samym lepsze warunki zatrudnienia.

Żeby zadbać o rozwój zawodowy członków zespołu, warto inwestować w szkolenia, profesjonalne programy komputerowe, fachowe podręczniki (np. rozdane w formie prezentu), poszerzanie zakresu obowiązków oraz zlecanie coraz ambitniejszych zadań.

4. Osiąganie celów

Wyznaczanie i realizacja celów to bardzo skuteczne narzędzie motywacyjne. Pracownik, który wie, co konkretnie chce osiągnąć i rozumie sens swoich działań, a w zamian może liczyć na awans lub podwyżkę, będzie bardziej zaangażowany w swoje obowiązki i mniej skłonny do zmiany pracy.

Skutecznym sposobem na podtrzymanie motywacji pracowników jest wyznaczanie celów miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. Służy do tego m.in. popularna metoda OKR (z ang. Objective and Key Result), która pozwala określić cele pracownika i obiektywne miary jego efektywności (np. liczbowe).

5. Autonomia

Niektórzy pracownicy są bardziej zmotywowani, gdy mają pewien zakres autonomii. Również z naszego badania o lojalności w pracy wynika, że dla 13% Polaków mniejsza kontrola ze strony szefa może przełożyć się na ich większe zaangażowanie w sprawy firmy.

Żeby taki efekt osiągnąć, zaangażuj pracownika w proces planowania pracy i wyznaczaj mu bardziej odpowiedzialne zadania. Bierz pod uwagę jego potrzeby, predyspozycje i uwagi na temat funkcjonowania firmy. A gdy to możliwe, wyznaczaj mu cele długoterminowe (np. tygodniowe lub miesięczne) — tak, by mógł samodzielnie zorganizować swoją pracę.

6. Wygoda i bezpieczeństwo

Poczucie bezpieczeństwa to ważny czynnik motywujący do pracy. Można je uzyskać m.in. poprzez stabilne zatrudnienie, zawieranie umów o pracę, jasne zasady współpracy, nowoczesny i sprawny sprzęt oraz wygodne biuro lub miejsce do coworkingu z przestrzenią socjalną (stołówka, szafka z kawą i herbatą). Istotne jest również dbanie o prawa pracowników — w tym przeciwdziałanie mobbingowi.

7. Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym

Dbanie o prawidłowy work-life balance członków zespołu przeciwdziała pracoholizmowi i pozwala uniknąć wypalenia zawodowego. Pracownik, który ma czas dla siebie i swoich bliskich, jest bardziej wypoczęty, szczęśliwszy i zdrowszy, co naturalnie skutkuje większą motywacją do pracy.

W zachowaniu równowagi między pracą a życiem osobistym pomaga m.in. elastyczny czas pracy, zdrowe odżywianie, uprawianie sportu, zorganizowane życie rodzinne i wypoczynek. W tym celu możesz zaoferować pracownikom m.in. pakiet socjalny, bilety do kina i kartę sportową. Poza tym nie przypominaj im o pracy, gdy przebywają na urlopach wypoczynkowych

8. Benefity pracownicze

Dobrze opracowany system benefitów potrafi skutecznie zmotywować do pracy lub zatrudnienia się w danej firmie. Do najpopularniejszych „dodatków” należą prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, sprzęt służbowy do prywatnego użytku, bony zakupowe, posiłki pracownicze oraz dofinansowanie szkoleń i nauki języków obcych. W ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje też poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne na koszt firmy oraz możliwość pracy z innego kraju (tzw. workation). 

9. Uznanie i szacunek

Osoba doceniana za swoją pracę chętniej wykonuje obowiązki niż ta, której osiągnięć nikt nie zauważa. Dlatego warto nie szczędzić pracownikom szczerych pochwał (również na forum publicznym) — szczególnie gdy efekt ich pracy przerośnie Twoje oczekiwania.

10. Pozytywna atmosfera

Dobre relacje w pracy to podstawa — jeśli lubimy swoich współpracowników, chętniej przychodzimy do pracy i angażujemy się w zadania zespołowe. W stworzeniu pozytywnej atmosfery pomaga organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych, powierzanie wysokich stanowisk dobrym i kompetentnym liderom oraz sprawiedliwy system wynagradzania pracowników.

Co jednak istotne — każdy pomysł na zwiększenie motywacji do pracy warto wcześniej skonsultować z pracownikami. Możesz to zrobić w trakcie luźnej rozmowy albo ankiety wysłanej do członków zespołu. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedział, które z powyższych rozwiązań sprawdzą się w Twojej firmie.

 

3. Motywacja do pracy — co napisać w CV i liście motywacyjnym?

Już wiesz, jakie są najbardziej skuteczne czynniki motywacyjne. Jednak sam przyznasz, że argumentowanie swojej aplikacji chęcią zarobienia pieniędzy, poczucia uznania i szacunku albo licznymi benefitami nie brzmi zbyt korzystnie, prawda?

Dlatego w CV i liście motywacyjnym warto napisać tylko o takiej motywacji, która przedstawi Cię w korzystnym świetle jako pracownika. Musisz pokazać pracodawcy, że zatrudnienie Cię mu się opłaci i nie zrezygnujesz z posady tuż po okresie próbnym. Oczywiście, musi to być zgodnie z prawdą.

Oto dobre źródła motywacji do pracy, o których warto wspomnieć w dokumentach aplikacyjnych:

 • pasja do pracy
 • prestiż marki lub tej konkretnej firmy
 • pomysł na produkt lub usprawnienia, który możesz wdrożyć w danej firmie
 • podzielanie wartości firmowych
 • udane produkty i kampanie reklamowe firmy, które zrobiły na Tobie wrażenie
 • podziw dla kultury organizacyjnej firmy
 • chęć poznania branży od najlepszych ekspertów
 • chęć nauki i rozwoju pod okiem wykfalifikowanych specjalistów.

Zwróć też uwagę, co napisano w ofercie pracy. Być może pracodawca wspomniał między wierszami, jakiej motywacji do pracy oczekuje. Wykorzystaj to!

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

A czy Ty odczuwasz motywację do pracy? Co sądzisz o naszych propozycjach zmian w zarządzaniu firmą? Podziel się swoją opinią na forum poniżej.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Motywacja do pracy

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5  (1 ocena)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: