1. Jak zostać żołnierzem zawodowym w 2024? Porady ekspertów

Jak zostać żołnierzem zawodowym w 2024? Porady ekspertów

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

W 2010 roku zniesiono przymusową służbę wojskową dla mężczyzn. Od tej pory żołnierzem zawodowym może zostać każdy, kto spełnia ustalone wymagania i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji. A jak to wygląda w praktyce?

W tym artykule wyjaśnię Ci, jak zostać żołnierzem zawodowym, rezerwy, GROM, WOT lub innym. Dowiesz się, jakie są wymagania do pracy w wojsku, jakie predyspozycje będą Ci w tym zawodzie potrzebne oraz jak krok po kroku wygląda rekrutacja do Narodowych Sił Zbrojnych.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Jak zostać żołnierzem zawodowym RP — wymagania formalne

Obecnie Wojsko Polskie liczy ponad 111 tys. żołnierzy zawodowych oraz 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednak rząd chce, by do 2024 roku polska armia liczyła aż 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy WOT.

Co więcej — ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. zakłada modernizację i dofinansowanie armii (w tym uposażenia dla studentów studiów wojskowych tożsame z uposażeniami zawodowych żołnierzy) oraz znacznie upraszcza proces rekrutacji. Dzięki temu o pracę w wojsku jest dziś łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Zatem jak zostać żołnierzem RP? Przede wszystkim musisz:

 • być pełnoletni
 • mieć polskie obywatelstwo
 • cieszyć się dobrym stanem zdrowia (fizycznym i psychicznym)
 • mieć nieposzlakowaną opinię
 • nie być karanym za umyślnie spowodowane przestępstwo.

To jednak dopiero pierwszy krok do zostania żołnierzem. Dalsza ścieżka do pracy w wojsku zależy bowiem od tego, gdzie i na jaki stopień chcesz aplikować.

Zacznijmy od rodzaju służby. Jako żołnierz Sił Zbrojnych RP możesz zasilić szeregi:

 • Wojsk Lądowych
 • Sił Powietrznych
 • Marynarki Wojennej
 • Wojsk Specjalnych (w tym GROM)
 • Wojsk Obrony Terytorialnej.

Każdy rodzaj wojsk ma własnych żołnierzy i uzbrojenie oraz inny zakres działania.

Kolejną sprawą jest Twoja edukacja. Żeby zostać żołnierzem szeregowym, musisz miećwykształcenie co najmniej podstawowe. Ale kandydaci na podoficerów muszą ukończyć przynajmniej szkołę średnią, a przyszli oficerowie — posiadać tytuł magistra lub równorzędny.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by z czasem awansować. Twoja kariera w armii będzie zależała nie tylko od poziomu wykształcenia, ale też od Twoich indywidualnych umiejętności i zasług (m.in. ukończonych kursów i szkoleń) — a im więcej osiągniesz, tym dalej możesz zajść w wojskowej hierarchii.

Poza tym masz trzy ścieżki, żeby dostać się do wojska. Są to:

1.  Służba przygotowawcza — jest przeznaczona dla ochotników, którzy jeszcze nigdy nie pełnili służby wojskowej. W ten sposób możesz zostać żołnierzem szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy, a następnie ubiegać się o zostanie żołnierzem zawodowym.

2. Służba kandydacka — czyli ukończenie szkoły podoficerskiej albo studiów wojskowych, po których można zostać podoficerem lub oficerem. Oto lista uczelni, na których możesz kształcić się w tym kierunku:

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Natomiast szkolenie na kaprala możesz przejść w jednej ze szkół podoficerskich:

 • Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Marynarki Wojennej w Ustce 
 • „Sonda” w Zegrzu.

A jeśli uczysz się na cywilnym kierunku studiów zapewniającym kwalifikacje przydatne w wojsku, możesz przejść specjalne szkolenie w Legii Akademickiej, a nawet starać się o stypendium z MON.

Wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT na co dzień pracują w swoich zawodach, a służbę wojskową pełnią w miejscu zamieszkania. Nie rezygnują ze swoich codziennych zajęć, ale pozostają w gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i co najmniej raz w miesiącu przez 2 dni pracują w jednostce wojskowej.

Szczegółowe wymagania, które musisz spełnić, by zostać żołnierzem RP konkretnego stopnia, znajdziesz w informatorach Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zobacz też, jak zostać pilotem wojskowym.

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Jakie musisz mieć predyspozycje, żeby zostać żołnierzem?

Na pewno jesteś tego świadomy, ale powiedzmy to wyraźnie — nie każdy może i powinien zostać żołnierzem. Dlaczego?

Zawód żołnierza jest bardzo wymagający fizycznie i psychicznie. W czasie pokoju wojskowi pomagają cywilom — np. podczas klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych i innych katastrof. Natomiast w trakcie wojny narażają oni swoje życie i zdrowie, broniąc granic państwa lub uczestnicząc w misjach zagranicznych.

Na jeszcze większe ryzyko narażeni są żołnierze Wojsk Specjalnych — GROM, Formoza, Agat, Nil i komandosi — którzy pracują w warunkach najwyższego ryzyka. Takim żołnierzem zostać jest jeszcze trudniej, a sama służba też nie należy do najprostszych.

 

Jak widzisz — żeby sprostać zadaniom, kandydat na żołnierza musi być zdrowy i mieć świetną kondycję fizyczną.

Dlatego poza egzaminem sprawnościowym czekają Cię szczegółowe badania lekarskie i badania psychologiczne. Ze służby w wojsku wykluczają m.in. choroby przewlekłe (np. cukrzyca, choroby serca i niedoczynność nadnerczy), urazy czaszki i mózgu, poważne wady wzroku, problemy ze słuchem oraz choroby psychiczne.

A oto list cech i umiejętności miękkich niezbędnych w pracy żołnierza zawodowego:

 • wysoka sprawność fizyczna i refleks
 • wysoka odporność na stres
 • umiejętność efektywnego działania w warunkach stresowych
 • stabilność psychiczna i emocjonalna
 • wysoka zdolność adaptacji
 • gotowość do pracy w niekomfortowych warunkach (takich jak głód i zmęczenie)
 • zdolność koncentracji
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • zdolność do podejmowania ryzyka
 • chęć przekraczania własnych granic i zaangażowanie
 • gotowość do wykonywania rozkazów
 • dyspozycyjność
 • myślenie analityczne
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • umiejętność zachowania porządku
 • ofiarność
 • zdolność do zachowania tajemnicy służbowej.

Natomiast specjalistyczne kompetencje zawodowe są bezpośrednio związane ze stopniem wojskowym i stanowiskiem, które zamierzasz objąć. I tak kandydat na pilota F-16 będzie miał inne umiejętności niż komandos czy żołnierz Marynarki Wojennej.

3. Jak wygląda rekrutacja do pracy w wojsku w 2024 roku?

Dróg do pracy w wojsku jest kilka. A to, którą z nich pójdziesz, zależy od Twojego wykształcenia i faktu, czy masz już za sobą jakiś rodzaj służby i czy składałeś przysięgę wojskową.

Ponadto od 23 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy system rekrutacji dla wszystkich,którzy chcą zasilić szeregi Wojska Polskiego. Część spraw można załatwić przez internet albo spotkać się z ekspertami w nowo powołanych Wojskowych Centrach Rekrutacji (które zastąpiły dawne Wojewódzkie Sztaby Wojskowe i Wojskowe Komendy Uzupełnień).

Zatem jak zostać żołnierzem zawodowym krok po kroku?

1. Złóż wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Możesz to zrobić osobiście w siedzibie WCR właściwej dla Twojego miejsca zameldowania, na ePUAP albo przez portal Zostań żołnierzem. Jeżeli nigdy nie byłeś w wojsku, to maksymalnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku powinieneś zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

2. Skompletuj wymagane dokumenty. Na spotkanie z komisją musisz wziąć ze sobą:

 • książeczkę wojskową
 • dokumenty, które potwierdzają Twoje kwalifikacje oraz wykształcenie (np. świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów).

Natomiast po rozmowie kwalifikacyjnej będziesz musiał dodatkowo przygotować:

 • wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej
 • życiorys do wojska
 • zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej
 • potwierdzoną kopię dowodu osobistego
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • odpis lub potwierdzone kopie dokumentów zaświadczających o Twoim wykształceniu
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie później niż 30 dni przed złożeniem wniosku).

3. Udaj się na rozmowę kwalifikacyjną do WCR. W jej trakcie komisja zapyta Cię m.in. o Twoją motywację do pracy w wojsku, umiejętności i dotychczasowe wykształcenie.

4. Idź na egzamin z wychowania fizycznego. Test sprawnościowy do wojska obejmuje m.in. marszobieg, podciąganie się na drążku lub uginanie i prostowanie ramion w podporze, a także bieg wahadłowy lub bieg zygzakiem (tzw. kopertę). Szczegółowy opis wymagań znajdziesz w tym dokumencie.

 1. Przejdź badania lekarskie i psychologiczne. W trakcie rekrutacji do wojska otrzymasz skierowanie na badania do Wojskowej Komisji Lekarskiej. Otrzymasz kartę obiegową do uzupełnienia, a na jej podstawie — orzeczenie o Twoim stanie zdrowia.

Jeżeli przejdziesz wszystkie powyższe kroki, Twoje dokumenty zostaną przesłane do dowódcy wybranej jednostki wojskowej. A jeśli decyzja będzie pozytywna — otrzymasz powołanie do wybranego korpusu i podpiszesz kontrakt.

Co istotne — o przyjęcie do armii lub na studia wojskowe nie może starać się osoba bez przeszkolenia wojskowego, która ma tylko podstawowe wykształcenie. W takim wypadku najpierw trzeba zostać żołnierzem rezerwy, czyli wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych.

Nieco inne procedury dotyczą też osób, które chcą zostać żołnierzami WOT, czyli tzw. terytorialsami. W takim wypadku należy złożyć do WCR wniosek o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz załączyć do niego:

 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie
 • inne przydatne dokumenty (np. świadectwo ukończenia klasy mundurowej, certyfikat językowy, certyfikaty potwierdzające Twoje umiejętności specjalistyczne lub referencje od wybranego członka organizacji proobronnej, o ile do takiej należysz).

Od wiosny 2022 roku nowością jest też dobrowolna zasadnicza służba wojskowa podzielona na dwa etapy. Kurs podstawowy trwa do 28 dni, zaś specjalistyczny — do 11 miesięcy. Jeśli zdecydujesz się na taką formę współpracy z armią, otrzymasz wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby w wojsku oraz pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej.

Zatem jak widzisz — żeby zostać żołnierzem zawodowym, nie musisz pisać CV i listu motywacyjnego. Takie dokumenty będą Ci jednak potrzebne, jeśli chcesz dostać pracę w wojsku jako cywil — np. w Ministerstwie Obrony Narodowej lub Agencji Mienia Wojskowego.

Zobacz również: Jak zostać strażakiem OSP i PSP? Procedury i porady.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Szukasz informacji, jak zostać żołnierzem i masz więcej pytań? Zadaj mi je w komentarzu pod tym artykułem, a ja spróbuję Ci pomóc.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Jak zostac zolnierzem

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
3.03  (131 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: