1. Wymiar urlopu 2024. Ile dni urlopu Ci przysługuje: 26 czy 20?

Wymiar urlopu 2024. Ile dni urlopu Ci przysługuje: 26 czy 20?

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Powinien on być coroczny, nieprzerwany i płatny. Ale wymiar urlopu zależy od wielu czynników, dlatego jego wyliczenie nie zawsze jest proste.

W tym artykule znajdziesz kalkulatory urlopu i dowiesz się, na jaką liczbę dni urlopu możesz liczyć. Ponadto zobaczysz, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Ci w pierwszej pracy oraz na ile dni urlopu możesz liczyć, jeśli jesteś nauczycielem, pracownikiem socjalnym albo osobą z niepełnosprawnością.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Wymiar urlopu wypoczynkowego — od kiedy 26 dni urlopu?

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z najważniejszych praw pracowniczych. Mówi o nim zarówno Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku (w art. 24), jak i drugi rozdział Konstytucji RP (w art. 66 ust. 2).

Szczegółowy wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce określa zaś Kodeks pracy:

Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi: 

1) 20 dni — jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 

2) 26 dni — jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Zauważ, że zgodnie z tym zapisem wymiar urlopu dla niepełnoetatowca zostanie proporcjonalnie obniżony — np. jeśli pracujesz na pół etatu, to masz prawo do 10 lub 13 dni płatnego urlopu (w zależności od Twojego stażu pracy).

Ponadto niektórym pracownikom przysługuje wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego. Do tej grupy zaliczają się m.in.:

  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności — dodatkowe 10 dni urlopu co roku
  • inwalidzi wojenni i kombatanci — dodatkowe 10 dni urlopu co roku
  • nauczyciele — dodatkowe dni wolne w okresie wakacji i ferii
  • pracownicy socjalni — po 5 latach stażu w zawodzie dodatkowe 10 dni urlopu raz na 2 lata 
  • sędziowie i prokuratorzy — dodatkowe 6 dni urlopu rocznie po 10 latach pracy oraz 12 dni urlopu rocznie po 15 latach pracy.

W przepisach podkreśla się, że urlop wypoczynkowy służy regeneracji sił pracownika, dlatego powinien być wykorzystany w naturze. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, które określa art. 171 Kodeksu pracy, dopuszcza się zamianę dni wolnych na ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

2. Jak sprawdzić, ile dni urlopu mi przysługuje? [+ Kalkulator urlopu]

No dobrze — a więc masz prawo do co najmniej 20 albo 26 dni urlopu w roku. Jest jednak pewne „ale”.

Okres zatrudnienia, o którym mówi art. 154 Kodeksu pracy, tak naprawdę zależy od stażu pracy, na który składają się również lata nauki. Dlatego w praktyce prawo do 26 dni urlopu możesz nabyć wcześniej niż po 10 latach zatrudnienia.

Reguluje to art. 155 Kodeksu pracy:

Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej — przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, 

2) średniej szkoły zawodowej — przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, 

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych — 5 lat, 

4) średniej szkoły ogólnokształcącej — 4 lata, 

5) szkoły policealnej — 6 lat, 

6) szkoły wyższej — 8 lat. 

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.

Jak widzisz, w przypadku szkoły wyższej nie bierze się pod uwagę liczby studiowanych kierunków ani faktu, czy były to studia I, czy też II stopnia. Poza tym do lat zatrudnienia, które wpływają na wymiar urlopu, wlicza się tylko jeden okres nauki — ten, któremu odpowiada najdłuższy staż pracy.

Jeśli więc ukończyłeś zarówno liceum (4 lata stażu pracy), jak i studia magisterskie (8 lat stażu pracy), to Twój okres zatrudnienia nadal wynosi 8 lat. A to oznacza, że dopiero po 2 latach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zyskasz prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Istnieje też coś takiego jak urlop uzupełniający, o którym mówi art. 158 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym zapisem pracownik, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie w ciągu tego roku uzyskał prawo do urlopu w wyższym wymiarze, otrzyma dodatkową liczbę dni wolnych.

Ile dni urlopu? Kalkulator urlopowy

Wciąż nie wiesz, jaki wymiar urlopu Ci przysługuje? Na szczęście dla Ciebie — nie musisz silić się na skomplikowane obliczenia. Wystarczy, że użyjesz wybranego kalkulatora urlopu i wprowadzisz dane, a system sam Ci pokaże, jaki masz wymiar urlopu:

3. Wymiar urlopu w pierwszym roku pracy i na okresie próbnym

Jeśli dopiero piszesz swoje pierwsze CV, masz umowę o pracę na okres próbny albo przez jakiś czas nie byłeś związany stosunkiem pracy — np. prowadziłeś własną firmę, byłeś bezrobotny albo pracowałeś na podstawie umowy cywilnoprawnej — to Twój wymiar urlopu wypoczynkowego będzie odpowiednio niższy.

W trakcie trwania umowy na okres próbny oraz w pierwszym roku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w każdym kolejnym miesiącu przysługuje Ci 1/12 podstawowego wymiaru urlopu (czyli z 20 lub 26 dni). To oznacza, że liczba dni urlopu rośnie proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy

Wyjaśnię Ci to na przykładzie:

Przykład 1.

W trakcie studiów Martyna dorabiała sobie, pracując na umowach zlecenie. Z początkiem stycznia dołączyła do firmy, która podpisała z nią umowę o pracę. Pula urlopu, która jej przysługuje, to 20 dni. Ale aż do końca roku każdego miesiąca Martyna będzie mogła wykorzystać tylko 1.67 dni wolnych (20 : 12 = 1.67). Na dłuższe, 5-dniowe wakacje będzie mogła sobie pozwolić dopiero od kwietnia, czyli po upływie 3 pełnych miesięcy pracy (20 : 12 × 3 = 5). Natomiast od stycznia kolejnego roku Martyna od razu będzie miała do dyspozycji 20 dni urlopu.

W ten sam sposób liczy się wymiar urlopu wypoczynkowego dla osób, które przez przynajmniej rok były już związane stosunkiem pracy, ale dołączyły do nowej firmy w trakcie trwania roku kalendarzowego. Po okresie próbnym taki pracownik od razu będzie miał do dyspozycji pulę urlopu proporcjonalnie pomniejszoną o te miesiące, gdy nie był związany żadną umową:

Przykład 2.

Jarek, absolwent studiów magisterskich, przez 5 lat pracował w różnych firmach na podstawie umów o pracę. Tym samym ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Jednak pewnego dnia postanowił się przebranżowić i przez kilka miesięcy był bezrobotny. Kolejną pracę rozpoczął od lutego, co oznacza, że jego roczna pula dni wolnych zmniejszyła się do 24 (26 × 11/12 = 23.83). Przez pierwsze 3 miesiące w nowej pracy Jarek był na okresie próbnym, co każdego miesiąca dawało mu prawo do kolejnych 2.17 dni wolnych (26 : 12 = 2.17). Jarek ich nie wykorzystał i w maju podpisał umowę o pracę na czas określony. Od tej chwili — a więc od maja — ma do dyspozycji pełną pulę 24 urlopu.

Jak widzisz, liczba dni urlopu, która Ci przysługuje, zależy nie tylko od Twojego stażu pracy, ale i od czasu, w którym zawarłeś nową umowę o pracę.

Co prawda, nowelizacja Kodeksu pracy z 2023 roku wprowadziła dodatkowe 7 dni urlopu: opiekuńczy (5 dni) i z powodu siły wyższej (2 dni). Niestety, te zmiany nie obejmują wymiaru urlopu wypoczynkowego. A jeśli ich nie wykorzystasz, to każdy z nowych urlopów przepadnie wraz z końcem roku kalendarzowego.

Sprawdź też inny nasz poradnik: Bon turystyczny: wniosek ZUS, jak pobrać, do kiedy, Sabbatical leave — co to znaczy po polsku? Urlop sabatowy i Wniosek o urlop okolicznościowy [ślub, śmierć] — wzór.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz dodatkowe pytania o wymiar urlopu wypoczynkowego w 2024 roku? Co sądzisz o obecnym wymiarze urlopu? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Wymiar urlopu

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: