1. Wniosek o urlop wychowawczy 2024: wzór PDF do pobrania

Wniosek o urlop wychowawczy 2024: wzór PDF do pobrania

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicowi, który jest zatrudniony na umowie o pracę i ma co najmniej półroczny staż pracy. Można go wykorzystać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 lat. W tym celu wystarczy złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek w firmie pisemnej lub elektronicznej.

W tym artykule wyjaśnię Ci, jak i kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Pokażę Ci również wzór wniosku o urlop wychowawczy do pobrania za darmo w PDF i DOC oraz podpowiem, jak go wypełnić, by Twój przełożony go zaakceptował.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

Wniosek o urlop wychowawczy [PDF, DOC] — wzór

............................................................

(miejscowość, data)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

(dane pracownika)

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(nazwa i adres pracodawcy)

WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZYZwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem ........................................................................ (imię i nazwisko dziecka), ur. .................................... (data urodzenia dziecka), w wymiarze ………………………………. (liczba dni/tygodni/miesięcy), począwszy od ……………………….…. (data rozpoczęcia urlopu) do …………………………………. (data ostatniego dnia urlopu).

Jednocześnie informuję, że dotychczas nie korzystałam(em) / korzystałam(em)* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez ..................................................................

(liczba dni/tygodni/miesięcy).

Załączam stosowne oświadczenie ojca/matki* dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w niniejszym wniosku.

..................................................

(podpis pracownika)

* Niepotrzebne skreślić.

Powyższy wniosek o urlop wychowawczy możesz pobrać za darmo tutaj (w formacie PDF) i tutaj (w formacie DOC).

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

Stwórz CV terazkreator cv

1. Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy ma charakter inicjatywy pracowniczej, a więc jest wydawany na prośbę pracownika. Aby go otrzymać, wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć co najmniej 21 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

Pamiętaj, że podanie o urlop wychowawczy możesz złożyć w każdym momencie aż do końca roku kalendarzowego, w którym Twoje dziecko ukończy 6 lat (jeśli natomiast jest niepełnosprawne, ten okres wydłuża się 18. roku życia dziecka).

Maksymalny wymiar urlopu dla obojga rodziców wynosi 36 miesięcy, a w normalnych okolicznościach pracodawca nie może Ci go odmówić — ale musisz mieć umowę o pracę i co najmniej półroczny staż pracy. Reguluje to Kodeks pracy w art. 186:

Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. 

§ 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. 

§ 3. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

§ 31Urlopy w wymiarach, o których mowa w § 2 i 3, przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. 

Co istotne, wniosek o urlop wypoczynkowy możesz składać aż 5 razy — bo na tyle części możesz rozłożyć sobie przysługujące Ci dni wolne. Dlatego nie musisz składać go od razu po urlopie rodzicielskim. Podanie powinieneś przekazać pracodawcy bezpośrednio lub przez dział HR firmy, w której pracujesz.

Ale podczas ustalania terminów pamiętaj, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, co odpowiednio obniża wymiar urlopu dla drugiego rodzica lub opiekuna.

2. Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy?

Treść wniosku o urlop wychowawczy reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. 

Zgodnie z przepisami, wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać:

  • Twoje imię i nazwisko
  • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część
  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Nie ma znaczenia, czy jest to Twój pierwszy, czy może piąty wniosek o urlop wychowawczy. A jeśli jeszcze z niego nie korzystałeś, po prostu napisz o tym treści podania. Dział kadr będzie musiał bowiem skrupulatnie przeliczyć wszystkie wykorzystane przez Ciebie dni urlopowe.

Do wniosku powinieneś również załączyć:

  • swoje oświadczenie dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego (albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego), w którym wskażesz liczbę części urlopu wykorzystanych w taki sposób
  • oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Ponadto — w zależności od Twojej sytuacji — wraz z podaniem o urlop wychowawczy możesz złożyć m.in. kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu lub ograniczeniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej.

Przeczytaj również: Zasiłek wychowawczy — ile wynosi, dokumenty, wniosek.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Piszesz wniosek o urlop wychowawczy i masz więcej pytań? Zadaj mi je w komentarzu pod tym artykułem.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Wniosek o urlop wychowawczy

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: