1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: wzór, porady

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: wzór, porady

Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Kodeks pracy dokładnie reguluje sposoby rozwiązania umowy o pracę. Najczęściej, żeby mogło dojść do zakończenia współpracy, potrzebne jest wypowiedzenie i zachowanie okresu wypowiedzenia przez obie strony — ale nie zawsze.

 

W tym artykule przeczytasz, w jakich sytuacjach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Znajdziesz również wzór pisma, które jest potrzebne, aby zgodnie z prawem rozwiązać umowę.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

kreator cvNIE
kreator cvTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia — co mówi Kodeks pracy?

 

Polski Kodeks pracy podaje 4 sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 

  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
  • z upływem czasu, na który była zawarta.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy, może dokonać się w kilku konkretnych sytuacjach. Dzieje się tak, ponieważ przy umowie o pracę okres wypowiedzenia jest prawem pracownika i pracodawcy. 

 

Przy kończeniu stosunku pracy, poza rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron, obie strony są zobowiązane do zachowania podanego w umowie okresu wypowiedzenia.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

 

Kodeks pracy, a dokładniej artykuł 55, pozwala pracownikowi na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia gdy:

 

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe

 

  • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Drugi punkt jest dość ogólny i może być niejasny. Dlatego powinieneś znać prawa pracownicze i wiedzieć, jakie obowiązki ma względem swoich podwładnych pracodawca. Jeśli je łamie (np. stosuje mobbing, nie zapewnia pracownikom bezpiecznych warunków, nie wypłaca na czas wynagrodzenia), jest to jedna z przesłanek do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

 

Żeby do tego doszło, pracownik musi przedstawić wypowiedzenie umowy na piśmie i podać przyczynę, dla której chce zerwać stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Natomiast, gdy pracodawca uzna takie wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia za bezzasadne, może podać Cię do sądu pracy, a ten — zasądzić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia.

 

Poniżej znajdziesz wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy:

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia — wzór

 

Warszawa, 20.02.2021 r.

 

Milena Matysiak

Stanowisko

Adres zamieszkania
Numer telefonu

Adres e-mail

 

Dariusz Kozłowski
Szef działu sprzedaży

Indiplex sp.z.o.o
Adres firmy

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy rozwiązuje umowę o pracę zawartą dnia 17.06.2017 r. w Warszawie pomiędzy Indiplex sp.z.o.o., a Mileną Matysiak bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Przyczyną rozwiązania umowy jest ciężkie naruszenie przez firmę Indiplex sp.z.o.o podstawowych praw pracownika.

 

Z poważaniem

 

Milena Matysiak

(odręczny podpis pracownika)

Niniejsze pismo otrzymałem

 

…………………………………

(podpis pracodawcy)

 

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

 

Stwórz CV terazkreator cv

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

 

Inaczej nazywa się je rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub, potocznie, zwolnieniem dyscyplinarnym. Polski Kodeks pracy dopuszcza je w 3 przypadkach:

 

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Oto wzór wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika:

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika — wzór

 

Warszawa, 17.07.2021 r.

 

Milena Matysiak

Stanowisko

Adres zamieszkania
Numer telefonu

Adres e-mail

 

Dariusz Kozłowski
Szef działu sprzedaży

Indiplex sp.z.o.o
Adres firmy

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

Pani Milena Matysiak

 

Z dniem 17.07.2021 r. rozwiązuję w trybie art. 52 § 1 k.p. bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą z Mileną Matysiak w dniu 17.06.2016 r. z powodu naruszenia przez pracownicę podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani prawo wniesienia żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania do Sądu Rejonowego.(potwierdzenie odbioru przez pracownika − data i podpis)

 

Dariusz Kozłowski

(odręczny podpis)

 

A teraz wyjaśnijmy, co dokładnie znaczy każdy z tych punktów. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wiąże się przede wszystkim z łamaniem zakładowego regulaminu pracy — chociaż oczywiście nie za każde przewinienie od razu dostaniesz wilczy bilet.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę dotyczy również: przychodzenia do pracy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających (lub spożywanie ich w trakcie wykonywania obowiązków), notorycznych spóźnień albo porzucenia pracy.

 

Druga przesłanka jest dość oczywista — pracodawca może zerwać stosunek pracy w trybie natychmiastowym z pracownikiem, który złamał prawo i w związku z tym nie może wykonywać swoich obowiązków. Trzeci punkt natomiast to np. zawodowy kierowca tracący prawo jazdy lub operator wózków widłowych, który stracił uprawnienia i w związku z tym niezdolny do wykonywania swojej pracy.

 

Ponadto, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika w następujących sytuacjach:

 

  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

 

We wszystkich powyższych sytuacjach pracodawca ma obowiązek przedłożyć wypowiedzenie umowy pisemnie i podać powód swojej decyzji. A jeśli w firmie istnieje związek pracy — musi się z nim wcześniej skonsultować. 

 

Pracownik, jeśli uzna zwolnienie z pracy w takim trybie za niezgodne z Kodeksem i zasadami wypowiadania umów, może zaskarżyć pracodawcę do sądu pracy — który jeśli pracodawca złamał Kodeks pracy, może orzec albo przywrócenie do pracy na takie samo stanowisko (i wynagrodzenie za okres na zwolnieniu), jak przed zwolnieniem albo odszkodowanie.

 

Zobacz też: PIT-2 — co to jest, jak wypełnić? Polski Ład 2022.

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

 

Stwórz list motywacyjny teraz

 

kreator listu motywacyjnego

 

Masz jeszcze jakieś pytania o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia? Napisz komentarz pod artykułem. Chętnie Ci odpowiem i pomogę.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Ekspertka ds. kariery portalu LiveCareer. W swoich artykułach porusza tematy związane z szukaniem pracy, tworzeniem skutecznych CV i listów motywacyjnych oraz przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc Ci znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5.00  (7 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: