1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2024: co to jest?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2024: co to jest?

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to inaczej środki finansowe, które pracodawca gromadzi na osobnym rachunku bankowym w celu zapewnienia wsparcia socjalnego uprawnionym do tego pracownikom. Jednak zasady działania funduszu nie są takie proste.

Dlatego w tym artykule wyjaśnię Ci przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dowiesz się, kto ma obowiązek prowadzić ZFŚS i jak z niego skorzystać w 2024 roku. Wyjaśnię Ci również, na co dokładnie możesz przeznaczyć środki z funduszu socjalnego.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Jak działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Wysokość i działanie funduszu socjalnego reguluje ustawa z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z tym dokumentem, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, który nalicza się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Co istotne, wysokość odpisu na jednego pracownika zmienia się co roku — wynosi bowiem 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (tzw. średniej krajowej) w poprzednim roku lub w jego drugim półroczu. Najnowsze ustalenia dotyczą roku 2021:

Art. 5j. W 2021 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za drugie półrocze 2018 roku wynosiło 4134,02 zł. A to oznacza, że odpis na jednego pracownika w 2021 roku wynosi 1550,26 zł (ustalenia na 2022 rok pojawią się po opublikowaniu przez GUS wysokości średniej krajowej za rok 2021).

Ale są wyjątki od tej reguły. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmienia się bowiem w przypadku pracowników:

 • młodocianych (w pierwszym roku nauki 5%, w drugim 6%, a w trzecim 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)
 • wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)
 • posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wysokość odpisu może być zwiększona o dodatkowe 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Nieco inne zasady dotyczą także tych przedsiębiorców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy albo sprawują opiekę socjalną nad emerytami i rencistami (więcej informacji znajdziesz na tej stronie).

Jednak szczegółowe zasady działania zakładowego funduszu socjalnego każdy zakład pracy określa sam w specjalnym regulaminie.

Czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest obowiązkowy?

Tak — ale tylko dla pracodawców jednostek budżetowych i samorządowych oraz pozostałych, którzy na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego:

 • zatrudniają co najmniej 50 pracowników
 • zatrudniają od 20 do 49 pracowników, o ile zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o utworzenie funduszu.

Za utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpowiada pracodawca. Zaniechanie tego obowiązku — podobnie jak niewłaściwe gospodarowanie środkami z funduszu socjalnego — jest wykroczeniem i może skutkować karą grzywny.

Natomiast pozostali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej osób, nie mają takiego obowiązku. Mogą więc sami zadecydować, czy utworzyć ZFŚS albo wypłacać pracownikom dodatkowe świadczenia urlopowe.

Art. 8. 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 

1a. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Dlatego — mimo że pracodawca od każdego pracownika wpłaca na fundusz z góry określoną kwotę — to nie każdy zatrudniony otrzyma wsparcie o tej samej wysokości. Jednym słowem, w im lepszej sytuacji jesteś, tym mniejsze świadczenia Ci przysługują.

Ale nie martw się — jako pracownik nie ponosisz żadnych związanych z tym kosztów. Odpis na ZFŚS to po prostu dodatkowy koszt pracodawcy, który nie pomniejsza Twojego wynagrodzenia brutto.

3. Na co można przeznaczyć środki z funduszu socjalnego?

W ustawie o ZFŚS nie ma konkretnej listy rzeczy i aktywności, na które można przeznaczyć środki z funduszu socjalnego.

Jednak w praktyce te pieniądze najczęściej przeznacza się na:

 • dofinansowanie wypoczynku pracownika (tzw. wczasy pod gruszą) lub jego dzieci
 • zakup paczek żywnościowych dla rodzin pracowników oraz paczek z okazji świąt
 • zapomogi dla pracowników dotkniętych przewlekłą chorobą lub poważnym zdarzeniem losowym
 • zapomogi dla pracowników, którzy muszą zaopiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, samotnie wychowują dzieci albo mają rodzinę wielodzietną
 • dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym
 • dofinansowanie lub tworzenie przyzakładowych żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych lub innych form wychowania przedszkolnego.

Środków z funduszu nie można natomiast przeznaczyć na:

 • premie i nagrody pracowników
 • szkolenia firmowe
 • imprezy pracownicze
 • stołówkę firmową
 • dofinansowanie dojazdów do pracy
 • prywatną opiekę medyczną
 • zakup środków trwałych
 • wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz socjalny.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Chcesz wiedzieć więcej o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych? Zadaj mi pytanie w komentarzu, a ja spróbuję Ci pomóc.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Żaneta Spadło jest ekspertką ds. kariery i pisarką, cytowaną m.in. przez Forbes Woman Polska, Rzeczpospolitą, PulsHR, Polską Agencję Prasową, Polskę Press, Dzień Dobry TVN i Puls Biznesu. Jako absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od ponad 10 lat działa w marketingu i mediach. Od 2019 roku Żaneta pisze oparte na eksperckiej wiedzy, badaniach i własnym doświadczeniu artykuły poradnikowe z zakresu szukania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, prawa pracy i autoprezentacji, zgodne z oficjalnymi wytycznymi LiveCareer. W 2021 roku napisała kompleksowy e-book dla czytelników LiveCareer, zatytułowany „Jak napisać świetne CV i dostać pracę”.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: