1. Wniosek o urlop wychowawczy 2023: wzór PDF do pobrania

Wniosek o urlop wychowawczy 2023: wzór PDF do pobrania

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicowi, który jest zatrudniony na umowie o pracę i ma co najmniej półroczny staż pracy. Można go wykorzystać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 lat. W tym celu wystarczy złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek w firmie pisemnej lub elektronicznej.

 

W tym artykule wyjaśnię Ci, jak i kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Pokażę Ci również wzór wniosku o urlop wychowawczy do pobrania za darmo w PDF i DOC oraz podpowiem, jak go wypełnić, by Twój przełożony go zaakceptował.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

kreator cvNIE
kreator cvTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

Wniosek o urlop wychowawczy [PDF, DOC] — wzór

 

............................................................

(miejscowość, data)

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

(dane pracownika)

 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(nazwa i adres pracodawcy)

 

WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZYZwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem ........................................................................ (imię i nazwisko dziecka), ur. .................................... (data urodzenia dziecka), w wymiarze ………………………………. (liczba dni/tygodni/miesięcy), począwszy od ……………………….…. (data rozpoczęcia urlopu) do …………………………………. (data ostatniego dnia urlopu).

 

Jednocześnie informuję, że dotychczas nie korzystałam(em) / korzystałam(em)* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez ..................................................................

(liczba dni/tygodni/miesięcy).

 

Załączam stosowne oświadczenie ojca/matki* dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w niniejszym wniosku.

 

..................................................

(podpis pracownika)

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

Powyższy wniosek o urlop wychowawczy możesz pobrać za darmo tutaj (w formacie PDF) i tutaj (w formacie DOC).

 

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

 

Stwórz CV terazkreator cv

1. Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

 

Urlop wychowawczy ma charakter inicjatywy pracowniczej, a więc jest wydawany na prośbę pracownika. Aby go otrzymać, wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć co najmniej 21 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

 

Pamiętaj, że podanie o urlop wychowawczy możesz złożyć w każdym momencie aż do końca roku kalendarzowego, w którym Twoje dziecko ukończy 6 lat (jeśli natomiast jest niepełnosprawne, ten okres wydłuża się 18. roku życia dziecka).

 

Maksymalny wymiar urlopu dla obojga rodziców wynosi 36 miesięcy, a w normalnych okolicznościach pracodawca nie może Ci go odmówić — ale musisz mieć umowę o pracę i co najmniej półroczny staż pracy. Reguluje to Kodeks pracy w art. 186:

 

Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. 

 

§ 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. 

 

§ 3. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 

§ 31Urlopy w wymiarach, o których mowa w § 2 i 3, przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. 

 

Co istotne, wniosek o urlop wypoczynkowy możesz składać aż 5 razy — bo na tyle części możesz rozłożyć sobie przysługujące Ci dni wolne. Dlatego nie musisz składać go od razu po urlopie rodzicielskim. Podanie powinieneś przekazać pracodawcy bezpośrednio lub przez dział HR firmy, w której pracujesz.

 

Ale podczas ustalania terminów pamiętaj, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, co odpowiednio obniża wymiar urlopu dla drugiego rodzica lub opiekuna.

 

2. Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy?

 

Treść wniosku o urlop wychowawczy reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. 

 

Zgodnie z przepisami, wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać:

 

  • Twoje imię i nazwisko
  • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część
  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

 

Nie ma znaczenia, czy jest to Twój pierwszy, czy może piąty wniosek o urlop wychowawczy. A jeśli jeszcze z niego nie korzystałeś, po prostu napisz o tym treści podania. Dział kadr będzie musiał bowiem skrupulatnie przeliczyć wszystkie wykorzystane przez Ciebie dni urlopowe.

 

Do wniosku powinieneś również załączyć:

 

  • swoje oświadczenie dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego (albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego), w którym wskażesz liczbę części urlopu wykorzystanych w taki sposób

 

  • oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

 

Ponadto — w zależności od Twojej sytuacji — wraz z podaniem o urlop wychowawczy możesz złożyć m.in. kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu lub ograniczeniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej.

 

Przeczytaj również: Zasiłek wychowawczy — ile wynosi, dokumenty, wniosek.

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

 

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

 

Piszesz wniosek o urlop wychowawczy i masz więcej pytań? Zadaj mi je w komentarzu pod tym artykułem.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Dziennikarka i redaktorka, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. Doradza m.in. w kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych. Jest przekonana, że profesjonalizmu można się nauczyć. Jej cel? Pomóc Ci znaleźć pracę, dzięki której osiągniesz spełnienie zawodowe.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Wniosek o urlop wychowawczy

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
4.63  (8 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: