1. Jak zostać notariuszem w Polsce w 2022 [też bez aplikacji]?

Jak zostać notariuszem w Polsce w 2022 [też bez aplikacji]?

Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Myślisz o studiach prawniczych, pociąga Cię wizja wysokich zarobków i chcesz samodzielnie ustalać swoje godziny pracy? Lubisz pracować z dokumentami i można Ci zaufać? Jeśli tak, to zawód notariusza powinien Ci się spodobać.

 

W tym artykule wyjaśnię Ci, jak zostać notariuszem w Polsce krok po kroku. Dowiesz się, jak wygląda droga do zawodu notariusza oraz jakie cechy i umiejętności będą Ci potrzebne do pracy w kancelarii.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

jak zostać notariuszemNIE
jak zostać notariuszemTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

1. Jak zostać notariuszem krok po kroku? Wymagania formalne

 

Zacznijmy od początku — czyli czym dokładnie zajmuje się notariusz?

 

Obowiązki notariusza reguluje art. 79 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Zgodnie z prawem, do czynności notarialnych należą m.in.:

 

 • sporządzanie aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów 
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • sporządzanie poświadczeń
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • spisywanie protokołów
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z innymi wymaganymi dokumentami
 • prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych i podejmuje czynności z tym związanych.

 

Według raportu Krajowej Rady Notarialnej, w 2021 roku w Polsce było 3806 notariuszy i 3106 kancelarii notarialnych. Około 80% z nich to kancelarie jednoosobowe, a ponad 16% — dwuosobowe. To dobrze pokazuje, że notariusze zwykle nie piszą CV i listów motywacyjnych, tylko zakładają jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Zatem jak zostać notariuszem w Polsce? Przede wszystkim musisz:

 

 • ukończyć 26 lat
 • mieć polskie obywatelstwo lub być obywatelem innego kraju, o ile daje Ci to prawo do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w Polsce
 • korzystać w pełni z praw publicznych
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • mieć nieskazitelny charakteru i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza
 • ukończyć studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytuł magistra prawa (możesz też uczyć się za granicą, o ile Twój kierunek studiów zostanie uznany w Polsce)
 • pójść na aplikację notarialną i zdać egzamin notarialny
 • przez co najmniej 2 lata pracować jako asesor notarialny.

 

Dopiero gdy spełniasz wszystkie te wymagania, zostaniesz mianowany na notariusza przez Ministra Sprawiedliwości. Następnie będziesz musiał złożyć przed nim ślubowanie o następującej treści:

 

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

 

Notariusze zazwyczaj pracują w kancelariach notarialnych. Nieco rzadziej — w siedzibach firm lub prywatnych domach klientów, jeśli wymaga tego sytuacja.

 

Jak zostać notariuszem bez aplikacji?

 

Droga do zawodu notariusza jest długa i wymagająca. Na szczęście prawo dopuszcza możliwość zostania notariuszem bez aplikacji i egzaminu notarialnego. Możesz to zrobić, jeśli:

 

 • masz tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
 • pracowałeś jako sędzia lub prokurator
 • przez co najmniej 3 lata wykonywałeś zawód adwokata lub radcy prawnego
 • przez co najmniej 3 lata byłeś radcą lub starszym radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

 

Ponadto masz szansę przystąpić do egzaminu bez odbywania aplikacji notarialnej, jeżeli:

 

 • masz stopień naukowy doktora nauk prawnych

 

 • przez co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracowałeś jako referendarz sądowy, starszy referendarz sądowy, asystent prokuratora lub asystent sędziego (albo w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym wykonywałeś czynności typowe dla asystenta sędziego)

 

 • jesteś magistrem prawa i przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracowałeś w kancelarii notarialnej i wykonywałeś typowe dla notariusza czynności

 

 • jesteś magistrem prawa i przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracowałeś w urzędach organów władzy publicznej i wykonywałeś czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem na ich rzecz pomocy prawnej

 

 • ukończyłeś aplikację legislacyjną i przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracowałeś w urzędach organów władzy publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywałeś zadania bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego

 

 • byłeś radcą lub starszym radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 

 • zdałeś egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy

 

 • przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracowałeś w międzynarodowym organie sądowym i wykonywałeś zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.

 

Jak zostać notariuszem bez studiów?

 

Obecnie nie ma takiej możliwości — żeby zostać notariuszem w Polsce, trzeba ukończyć studia prawnicze i otrzymać tytuł magistra prawa, a potem zdać egzamin notarialny (na ogół po wcześniejszym odbyciu aplikacji).

 

Przeczytaj też: Jak zostać rzeczoznawcą [majątkowym, samochodowym]?

 

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

 

Stwórz CV terazkreator cv

 

2. Jakie musisz mieć predyspozycje, żeby zostać notariuszem?

 

Notariusz to zawód zaufania społecznego. Dlatego nie każdy może i powinien zostać notariuszem.

 

Przede wszystkim warto pamiętać, że podczas swojej pracy notariusz powinien czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, których mogą dotknąć konsekwencje prawne danego działania. A to bardzo poważne sprawy.

 

Ponadto akty notarialne powinny być przejrzyste i sporządzone w taki sposób, żeby osoba, która nie studiowała prawa, mogła je zrozumieć. Notariusz ma również obowiązek udzielić stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności.

 

Oto cechy charakteru i kompetencje miękkie niezbędne, by zostać notariuszem i właściwie wykonywać swoje obowiązki:

 

 • uczciwość
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • wyrozumiałość
 • otwartość
 • odpowiedzialność
 • zdolność do jasnego tłumaczenia zawiłych kwestii
 • cierpliwość
 • spokój i opanowanie
 • zwracanie uwagi na detale
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność zachowania porządku
 • dystans do problemów klientów
 • profesjonalizm w pracy.

 

A jeśli rozważasz też inne ścieżki kariery niż notariusz, przeczytaj te artykuły: Jak zostać prokuratorem? Państwowe wymaganiaJak zostać sędzią w Polsce [też bez aplikacji]?, Jak zostać adwokatem krok po kroku? Wymagania i porady oraz Jak zostać doradcą podatkowym? Wymagania i porady.

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

 

Stwórz list motywacyjny teraz

 

kreator listu motywacyjnego

 

Chcesz zostać notariuszem i masz więcej pytań? Zadaj mi je w komentarzu pod tym artykułem.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Dziennikarka i redaktorka, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. Doradza m.in. w kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych. Jest przekonana, że profesjonalizmu można się nauczyć. Jej cel? Pomóc Ci znaleźć pracę, dzięki której osiągniesz spełnienie zawodowe.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Jak zostac notariuszem

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
1.8  (5 oceny)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: