1. Jak zostać komornikiem sądowym? Wymagania i porady ekspertów

Jak zostać komornikiem sądowym? Wymagania i porady ekspertów

Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Komornik to zawód niewdzięczny, choć bez wątpienia potrzebny. Osoba na tym stanowisku odpowiada za ściąganie wierzytelności od dłużnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zamian może liczyć na satysfakcję, elastyczny czas pracy i dobre wynagrodzenie. 

 

Jednak droga do pracy komornika trwa wiele lat i nie jest usłana różami. Właśnie dlatego powstał ten artykuł.

 

Za chwilę dowiesz się, jak krok po kroku zostać komornikiem w Polsce. Wyjaśnię Ci, jakie wymagania musisz spełnić, które cechy i umiejętności będą Ci w tym zawodzie potrzebne oraz co zrobić, by dostać pracę jako komornik.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

jak zostać komornikiemNIE
jak zostać komornikiemTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

1. Jak zostać komornikiem krok po kroku? Wymagania formalne

 

Według danych z czerwca 2022 roku w Polsce działa zaledwie 2198 komorników sądowych, wspieranych przez 1290 asesorów komorniczych oraz 304 aplikantów komorniczych.

 

Jednak Barometr zawodów wskazuje, że liczba prawników — w tym komorników sądowych —  znajduje się w równowadze we wszystkich województwach. Dlatego szansę na zostanie komornikiem mają tylko ci kandydaci, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią i spełniają wszystkie kryteria formalne. O jakie wymagania chodzi?

 

Zawód komornika regulują obecnie dwie ustawy: o komornikach sądowych (z 22 marca 2018 r.) oraz o kosztach komorniczych (z 28 lutego 2018 r.). W myśl przepisów, aby zostać komornikiem, musisz:

 

 • mieć polskie obywatelstwo
 • mieć co najmniej 28 lat
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • być nieskazitelnego charakteru 
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie być podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • posiadać zdolność psychiczną i fizyczną do pracy jako komornik
 • ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej (lub studia zagraniczne uznane w kraju)
 • posiadać tytuł magistra prawa
 • odbyć aplikację komorniczą
 • zdać egzamin komorniczy
 • przez co najmniej 2 lata pracować jako asesor komorniczy.

 

Nabór na aplikację komorniczą odbywa się co 2 lata. Aby do niej przystąpić, w pierwszej kolejności należy zdać egzamin konkursowy, który odbywa się co roku. Jego termin wyznacza Minister Sprawiedliwości. 

 

Egzamin na aplikację komorniczą ma formę testu i składa się ze 150 pytań. Żeby uzyskać pozytywny wynik, trzeba poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 90 z nich. Pytania dotyczą różnych dziedzin prawa oraz ustroju sądów i samorządu komorniczego.

 

Od dnia ogłoszenia wyników będziesz miał 2 lata, aby ubiegać się o wpis na listę aplikantów komorniczych w Radzie Izby Komorniczej. Aplikacja komornicza również trwa 2 lata i należy ją odbyć u wybranego komornika-patrona. W tym czasie nabędziesz wiedzę i umiejętności, dzięki którym będziesz mógł zostać komornikiem i prowadzić własną kancelarię.

 

Po zakończeniu aplikacji można przystąpić do egzaminu komorniczego. Składa się on z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 6 godzin i polega na opracowaniu tematów z zakresu czynności egzekucyjnych. Część ustna sprawdza wiedzę kandydatów z zakresu prawa, ustroju sądów powszechnych, przepisów egzekucji sądowej oraz wykonywania czynności komorniczych. Przykładowe zadania egzaminacyjne znajdziesz pod tym linkiem.

 

Jednak samo zdanie egzaminu nie wystarczy, by zostać komornikiem. W tym celu najpierw trzeba przepracować przynajmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego. Dopiero wówczas można starać się o zatrudnienie jako samodzielny komornik.

 

Jak zostać komornikiem po administracji?

 

Niestety — według przepisów sam tytuł magistra administracji nie daje Ci prawa do wykonywania zawodu komornika. W tym celu powinieneś najpierw uzyskać tytuł magistra prawa.

 

Jak zostać komornikiem bez studiów?

 

Obecnie jest to niemożliwe. Żeby zostać komornikiem w Polsce, trzeba ukończyć studia prawnicze i otrzymać tytuł magistra prawa, a potem odbyć aplikację, zdać egzamin komorniczy i odbyć co najmniej 2-letni staż na stanowisku asesora komorniczego.

 

Jak zostać komornikiem bez aplikacji?

 

Komornikami mogą zostać m.in. osoby, które ukończyły aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną oraz zdały egzamin w tym zakresie, a także osoby, które były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Tacy kandydaci nie muszą odbywać aplikacji komorniczej.

 

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

 

Stwórz CV terazkreator cv

 

2. Jakie trzeba mieć umiejętności, aby zostać komornikiem?

 

Zawód komornika nie należy do łatwych. Żeby zostać komornikiem sądowym i czerpać przyjemność z tej pracy, należy posiadać szczególne cechy charakteru i umiejętności interpersonalne. Dlaczego?

 

Komornicy na ogół nie cieszą się w społeczeństwie dużą sympatią. Dłużnicy często odreagowują na nich swoją złość i frustrację, postrzegają ich jako osoby bezduszne i pozbawione uczuć. Niekiedy próbują wywrzeć na komornikach presję emocjonalną, a nawet im grozić.

 

Dlatego komornik powinien zawsze pamiętać, że po drugiej stronie konfliktu jest wierzyciel, który czeka na swoje pieniądze. I nie zawsze jest on w obiektywnie lepszej sytuacji finansowej niż dłużnik — może to być np. pracownik, który nie otrzymał pensji albo samotna matka czekająca na alimenty.

 

Oto cechy i kompetencje miękkie, które będą Ci potrzebne, żeby zostać komornikiem:

 

 • wysoka odporność na stres
 • samodzielność i niezależność
 • umiejętność podejmowania trafnych i szybkich decyzji
 • odporność i stabilność emocjonalna
 • odporność na krytykę
 • stawianie prawa i dobra wierzyciela ponad własne uczucia i emocje
 • myślenie logiczne i analityczne
 • dobra organizacja pracy
 • stanowczość
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • wysoka kultura osobista.

 

Zobacz, jak w praktyce wygląda praca komornika.

 

 

Z kolejnego rozdziału dowiesz się, co zrobić, by dostać pracę jako komornik.

 

3. Jak zostać komornikiem w Polsce?

 

Żeby zostać komornikiem, nie musisz pisać CV i listu motywacyjnego. Komornicy są bowiem powoływani przez Ministra Sprawiedliwości, który w tym celu zasięga opinii rady właściwej izby komorniczej.

 

Ogłoszenie o wakacie pojawi się w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z rewirem, imieniem i nazwiskiem, numerem porządkowym oraz siedzibą i adresem kancelarii dotychczasowego komornika. Żeby zostać komornikiem, należy złożyć do Ministerstwa wniosek o powołanie na zwolnione stanowisko w terminie miesiąca od dnia wskazanego w ogłoszeniu.

 

Co ciekawe — Minister Sprawiedliwości może odmówić powołania na stanowisko komornika, jeżeli utworzenie nowej kancelarii w danym rewirze nie jest celowe lub liczba komorników na danym terenie jest wystarczająca.

 

Oceny dokonuje się m.in. na podstawie stanu zaległości i liczby nowych spraw w danym rewirze. Nie zostaniesz komornikiem, jeśli na skutek powołania średnia liczba spraw na jednego komornika w rejonie byłaby mniejsza niż 1000.

 

Przeczytaj też inne nasze artykuły: Jak zostać prokuratorem? Państwowe wymagania, Jak zostać doradcą podatkowym w Polsce? Wymagania i porady, Jak zostać sędzią w Polsce [też bez aplikacji]? Porady oraz Jak zostać notariuszem w Polsce w 2023 r.

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

 

Stwórz list motywacyjny teraz

 

kreator listu motywacyjnego

 

Szukasz informacji, jak zostać komornikiem i masz więcej pytań? A może pierwsze kroki w tym zawodzie masz już za sobą? Podziel się opinią w komentarzu.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Dziennikarka i redaktorka, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. Doradza m.in. w kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych. Jest przekonana, że profesjonalizmu można się nauczyć. Jej cel? Pomóc Ci znaleźć pracę, dzięki której osiągniesz spełnienie zawodowe.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Jak zostac komornikiem

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5.00  (1 ocena)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: