1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop z 2023 r. - jak obliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop z 2023 r. - jak obliczyć?

Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy to pieniężna rekompensata dla osób, których umowa o pracę już się kończy, ale nie skorzystały z przysługujących im wakacji. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu urlopowego jest wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.

 

Ile wynosi ekwiwalent za urlop w 2023 roku i jak dokładnie się go wylicza? Do kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym artykule.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

kreator cvNIE
kreator cvTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

1. Ekwiwalent za urlop — komu przysługuje?

 

Na początku musisz wiedzieć, że prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z podstawowych praw pracownikawspomniane m.in. w konstytucji w art. 66 — którego nie można się zrzec. Przysługuje ono wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 

Jeśli więc pracownik ma zaległy urlop, a stosunek pracy nadal trwa, to taki urlop powinien być wykorzystany w naturze — najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu urlopowego w zamian za to, że pracownik nie pójdzie na urlop — byłoby to łamanie prawa pracy.

 

Dlatego ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje wyłącznie tym pracownikom, którzy kończą już współpracę z daną firmą. Kodeks pracy stwierdza wyraźnie:

 

Art. 171. § 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 2. (uchylony) 

 

§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Pamiętaj, że ekwiwalent pieniężny przysługuje Ci zarówno w przypadku niewykorzystanego urlopu z bieżącego roku, jak i z poprzednich lat.

 

Co istotne — prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie może być Ci zabrane tylko dlatego, że pracodawca odmówił Ci udzielenia urlopu w okresie wypowiedzenia. Skoro teoretycznie przysługiwały Ci dni wolne, to pracodawca powinien Ci je „zwrócić” w formie finansowej.

 

Ekwiwalent za urlop nauczyciela

 

Obliczenie ekwiwalentu za urlop dla nauczyciela jest nieco trudniejsze. W trakcie rachunków należy bowiem uwzględnić szereg dodatków do nauczycielskiej pensji. Są to m.in.:

 

  • dodatek motywacyjny, za wysługę lat, za warunki pracy i za uciążliwości pracy — w całości wliczają się do ekwiwalentu
  • dodatek uzupełniający — wlicza się do ekwiwalentu w wysokości 1/12 dodatku wypłaconego za poprzedni rok
  • dodatek funkcyjny — jest wliczany lub uśredniany do ekwiwalentu
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw — uśrednia się je z okresu roku szkolnego, który poprzedza miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

 

Do tego dochodzi jeszcze wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, za pracę w święto oraz za pracę w porze nocnej, które dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego.

 

Obliczanie ekwiwalentu urlopowego dla nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w policji

 

Podobnie jak nauczyciele, także policjanci mogą mieć niemały problem z obliczeniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dlaczego?

 

Służba w policji również oznacza dodatki do wynagrodzenia, więc wyliczenie należności odbywa się na nieco innych zasadach. 

 

Poza tym zmieniła się wysokość samego ekwiwalentu. Do niedawna rekompensata za jeden dzień urlopu wynosiła 1/30 miesięcznego uposażenia policjanta — zgodnie z ustawą o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 r. Jednak 30 października 2018 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że taki zapis jest sprzeczny z konstytucją, ponieważ traktuje funkcjonariuszy inaczej niż przedstawicieli innych służb.

 

Dlatego obecnie ekwiwalent za niewykorzystany urlop w policji wynosi 1/21 części miesięcznego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, które należą się funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku.

 

Ekwiwalent za urlop a składki ZUS

 

Kwota ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest opodatkowana tak samo, jak Twoje wynagrodzenie. A to oznacza, że pracodawca musi odprowadzić od niej wszystkie składki ZUS.

 

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

 

Stwórz CV terazkreator cv

2. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? 

 

No dobrze — ale jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

 

Tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Według przepisów do obliczenia ekwiwalentu za urlop potrzebny Ci będzie tzw. współczynnik urlopowy. Aby go obliczyć, od liczby dni w danym roku kalendarzowym musisz odjąć sumę sobót, niedziel, świąt i innych dni wolnych od pracy, a następnie podzielić uzyskany wynik przez 12 miesięcy.

 

Przykład:

 

Rok 2022 liczy 365 dni. Na cały ten rok przypadają 53 soboty, 52 niedziele oraz 9 dni świątecznych. Zatem współczynnik urlopowy na 2022 rok wynosi 20,92: [365 – (53 + 52 + 9)] : 12 = 20,92.

 

Co istotne, współczynnik urlopowy zawsze oblicza się na podstawie danych z bieżącego roku — czyli tego, w którym ekwiwalent będzie wypłacony — nawet jeśli dotyczy on niewykorzystanego urlopu z poprzednich lat.

 

Teraz — skoro znasz już obowiązujący współczynnik urlopowy — możesz obliczyć swój ekwiwalent za urlop:

 

  1. Swoje miesięczne wynagrodzenie (składniki stałe i zmienne) podziel przez współczynnik ekwiwalentu — w ten sposób otrzymasz ekwiwalent za jeden dzień urlopu.
  2. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu pomnóż przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

 

Przykład:

 

Agnieszka pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie i zarabia 4000 zł brutto miesięcznie. Ma jeszcze 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jej umowa o pracę kończy się w 2022 roku, dlatego jej ekwiwalent za jeden dzień urlopu wynosi 191,20 zł brutto (4000 : 20,92 = 191,20). To oznacza, że za 5 niewykorzystanych dni urlopu przysługuje jej ekwiwalent pieniężny w wysokości 956 zł brutto (190,48 × 5 = 956).

 

Ekwiwalent za urlop 2023 — kalkulatory

 

Nie chcesz dokonywać skomplikowanych obliczeń? Możesz skorzystać z gotowego kalkulatora ekwiwalentu za urlop. Oto kilka darmowych narzędzi godnych polecenia:

 

 

Ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca

 

Ekwiwalent urlopowy dla osób, które pracują w niepełnym wymiarze czasu, oblicza tak samo jak w przypadku innych pracowników. Jednak współczynnik urlopowy jest obniżony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Oto wyliczenia współczynnika urlopowego w 2023 roku dla niepełnoetatowców:

 

  • na 3/4 etatu wynosi: 20,83 x 3/4 = 15,62
  • na 1/2 etatu wynosi: 20,83 x 1/2 = 10,42
  • na 1/3 etatu wynosi: 20,83 x 1/3 = 6,94
  • na 1/4 etatu wynosi: 20,83 x 1/4 = 5,21.

 

3. Ekwiwalent za urlop — kiedy wypłacić?

 

Przepisy nie precyzują, do kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W Kodeksie pracy nie ma takiego zapisu.

 

Jednak przyjmuje się, że rekompensatę należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika. To dlatego, że przed rozwiązaniem umowy teoretycznie wciąż ma on możliwość skorzystania z urlopu.

 

Przeczytaj też: PIT-2 — co to jest, jak wypełnić? Polski Ład 2022.

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

 

Stwórz list motywacyjny teraz

 

kreator listu motywacyjnego

 

Wciąż masz pytania na temat ekwiwalentu za urlop? Zadaj mi je w komentarzu, a ja spróbuję Ci pomóc.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Dziennikarka i redaktorka, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. Doradza m.in. w kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych. Jest przekonana, że profesjonalizmu można się nauczyć. Jej cel? Pomóc Ci znaleźć pracę, dzięki której osiągniesz spełnienie zawodowe.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Ekwiwalent za urlop

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
4.53  (15 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: