Zgodność z RODO

Prawa podmiotu danych

FAQ / odpowiedzi zespołu obsługi klienta dot. prywatności danych / RODO

1. Co to jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) to nowy zestaw parametrów prywatności danych dla firm. RODO zapewnia również wszystkich europejskim klientom prawa ustanowione przez Parlament Europejski. RODO wejdzie w życie i stanie się egzekwowalne od 25 maja 2018 r.

2. Czy rozporządzenie RODO dotyczy również firmy BOLD?

Tak. Zgodnie z RODO, firma BOLD musi przestrzegać wszystkich jego przepisów dotyczących prywatności danych w stosunku do swoich klientów, którzy są tzw. obywatelami UE, których dotyczą dane.

3. Czy firma BOLD jest zgodna z wymaganiami RODO?

Tak. W pełni się do nich odnieśliśmy i stworzyliśmy różne procedury wewnętrzne, aby zapewnić całkowitą zgodność z RODO. Nasze zasady polityki prywatności, a także nasze polityki dotyczące plików cookie i technologii śledzenia zawierają niezbędne informacje i ujawnienia dla naszych użytkowników.

4. Jakie dane zbieracie od użytkowników?

Po utworzeniu konta zbieramy następujące informacje od naszych użytkowników: dane kontaktowe, profil użytkownika, treść użytkownika, dane behawioralne, historia zakupów internetowych, anonimizowane treści, e-mail. Definiujemy te kategorie w następujący sposób:

Informacje kontaktowe

Dane kontaktowe obejmują wszystko, co przekazano nam w ramach informacji o koncie i co pozwala nam kontaktować się z Tobą, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres fizyczny itp.

Profil użytkownika

Profil użytkownika zawiera przekazane nam przez Ciebie informacje, które umożliwiają nam świadczenie naszych usług. Obejmuje to odpowiedzi ankietowe, informacje o testach zawodowych lub klasyfikacje zawodowe (np. poziom wykształcenia, „jaki opis najlepiej do Ciebie pasuje”, branża główna, branża podrzędna itp.).

Treści użytkownika

Treści użytkownika to dokumenty, które przechowujemy w formie życiorysów, listów motywacyjnych i innych plików, które stworzono i/lub przesłano do nas.

Dane behawioralne

Dane behawioralne obejmują interakcje z naszymi usługami, takie jak data utworzenia konta, statusy produktów, dzienniki aktywności w sieci, wyszukiwania pracy itp.

Historia zakupów internetowych

Historia zakupów internetowych jest zapisem transakcji i zakupów naszej usługi i obejmuje takie elementy, jak subskrypcje, płatności, kredyty i zwroty.

Anonimizowane treści

Anonimizowana treść zawiera zarejestrowane fragmenty i próbki z życiorysów i innych dokumentów, które możemy gromadzić, anonimizować i przetwarzać.

Historia poczty e-mail

Historia poczty e-mail jest zapisem naszej wspólnej komunikacji i obejmuje takie elementy, jak wiadomości związane z pracą i interakcje z obsługą klienta.

Więcej informacji można znaleźć w zasadach polityki prywatności

5. Czy wyraziłem zgodę lub autoryzowałem waszą stronę do zbierania moich danych osobowych?

Tak. Po utworzeniu konta na stronie wyrażasz zgodę na nasze Warunki korzystania, Zasady polityki prywatności oraz Politykę dotyczącą plików cookie i technologii śledzenia. W każdej chwili może zmienić te ustawienia po kliknięciu w niniejsze łącza. Zasady polityki prywatności, Warunki korzystania

6. Jakie prawa do prywatności danych gwarantuje mi RODO?

Rozporządzenie RODO tworzy następujące prawa do prywatności danych dla wszystkich obywateli UE, których dotyczą dane: (i) prawo do poprawiania niedokładnych danych; (ii) prawo do wymazania (usunięcia danych osobowych); (iii) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (iv) prawo do przenoszenia danych; oraz (v) prawo do sprzeciwu.

7. Czym jest prawo do poprawiania niedokładnych danych?

W ramach RODO obywatele UE, których dotyczą dane, mają prawo żądać od nas poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących ich konta na naszej stronie, bez zbędnej zwłoki. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownicy mają prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.

8. Co oznacza prawo do wymazania danych?

W ramach RODO obywatele UE, których dotyczą dane, mają prawo żądać wymazania lub usunięcia swoich danych osobowych zebranych przez Dostawcę w związku z kontem na stronie, bez zbędnej zwłoki. Jest to również nazywane prawem do bycia zapomnianym.

9. Czym jest prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych?

W ramach RODO obywatele UE, których dotyczą dane, mają prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli: (i) ścisłość danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych, na czas pozwalający Dostawcy na sprawdzenie dokładności danych, co powinno być wykonanie za zgodą użytkownika; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i podmiot danych sprzeciwia się ich usunięciu, wnioskując w zamian o ograniczenie ich wykorzystywania; (iii) Dostawca nie potrzebuje już danych osobowych do wykonania swojego zadania, ale są one wymagane przez podmiot danych do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub bronienia ich; (iv) podmiot danych zgłosił sprzeciw przetwarzaniu zgodnie z art. 1 ust. 21, oczekując na rozstrzygnięcie, czy przesłanki Dostawcy zastępują decyzje podmiotu danych. Pamiętaj, że będziemy mogli zaprzestać dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w przyszłości, jednak po przetworzeniu danych osobowych nie będziemy w stanie cofnąć przetwarzania danych już przetworzonych.

10. Co oznacza prawo do przenoszenia danych?

W ramach RODO obywatele UE, których dotyczą dane, uzyskują prawo do otrzymywania danych osobowych przekazanych nam przez stronę w powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie – jeśli zostały zebrane w sposób zautomatyzowany. Użytkownicy mogą również przekazywać swoje informacje innemu dostawcy lub kontrolerowi danych.

11. Co to jest prawo do sprzeciwu?

W ramach RODO obywatele UE, których dotyczą dane, mają prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych. W przypadku wyrażenia takiego sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać ich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, lub gdy jest to niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, będziesz mieć prawo nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do takich celów marketingowych.
Pamiętaj, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie, możemy przestać przetwarzać Twoje dane osobowe w przyszłości, jednak po przetworzeniu danych osobowych nie jesteśmy w stanie cofnąć przetwarzania danych już przetworzonych.

12. Czy mogę zyskać dostęp do moich danych osobowych zebranych na waszej stronie?

Tak. Na swoim koncie w naszej witrynie możesz uzyskać dostęp do niektórych swoich danych osobowych, takich jak dane kontaktowe, profil użytkownika i treść użytkownika. Aby uzyskać dostęp do innych danych, niedostępnych przez witrynę, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, określając swoją potrzebę, lub użyj tego łącza: RODO

13. Czy można wprowadzać korektę danych osobowych?

Tak. Nasi użytkownicy mają możliwość modyfikowania lub poprawiania swoich danych osobowych zebranych w ramach subskrypcji naszych usług. Na swoim koncie w naszej witrynie możesz wprowadzić korektę do niektórych elementów swoich danych osobowych, takich jak dane kontaktowe, profil użytkownika i treść użytkownika. Zawartości pewnych dokumentów, jak Twój życiorys, możesz edytować bezpośrednio w produkcie. Możesz kliknąć tutaj, aby zmienić swoje dane osobowe w sekcji „Moje ustawienia” swojego konta. Pamiętaj, że dane behawioralne, historia zakupów internetowych oraz e-mail są oparte na zdarzeniach i nie podlegają korekcie. Aby uzyskać dostęp do innych danych, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, określając swoją potrzebę.

14. Czy mogę wycofać swoją zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez waszą stronę?

Tak, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem 0808 189 0354, gdzie możesz przesłać swoje zapytanie i zainicjować odpowiednie procedury. Pamiętaj, że jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie, będziemy mogli zaprzestać dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w przyszłości, jednak po przetworzeniu danych osobowych nie będziemy w stanie cofnąć przetwarzania danych już przetworzonych.

15. Czy mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z waszej witryny?

Tak. Wszyscy nasi klienci będący obywatelami UE, których dotyczą dane, mogą zażądać od naszego zespołu obsługi klienta wymazania określonych danych osobowych lub usunięcia ich konta pod następującym adresem: RODO. Ta funkcja pozwoli ci tylko usunąć wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe. Jeśli chcesz usunąć tylko część swoich danych, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta pod adresem 0808 189 0354. Ponadto, po usunięciu konta, dane osobowe przestaną być przez nas przetwarzane i udostępniane stronom trzecim. Pamiętaj, że niektóre informacje z Twojego profilu, w tym historia zakupów internetowych i adres e-mail, są oparte na zdarzeniach i mogą być przechowywane w formie archiwalnej na potrzeby dokumentacji biznesowej. Usunięcie konta następuje natychmiast i jest nieodwracalne. W przypadku bardziej sprecyzowanych wniosków o usunięcie, rozpatrzymy Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale jesteśmy zobowiązani przez prawo do udzielenia odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca.

16. Czy mogę was powstrzymać przed przetwarzaniem moich danych osobowych?

Tak. W przypadku, gdy chcesz poprawić swoje dane osobowe, możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania do czasu ich skorygowania. Pamiętaj, że będziemy mogli zaprzestać dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w przyszłości, jednak po przetworzeniu danych osobowych nie będziemy w stanie cofnąć przetwarzania danych już przetworzonych.

17. Czy mogę uzyskać kopię udostępnionych wam i zebranych przez was danych osobowych?

Tak. Nasi klienci będący obywatelami UE, których dane dotyczą, mogą poprosić o kopię (nieodpłatnie) ich danych osobowych, przesyłaną za pośrednictwem „powszechnie używanego i możliwego do odczytu maszynowego formatu” na stronie. Później mogą one zostać udostępnione innemu kontrolerowi danych. Na swoim koncie w naszej witrynie możesz pobrać niektóre elementy swoich danych osobowych, takie jak dane kontaktowe, profil użytkownika i treść użytkownika. Możesz zażądać od nas możliwości pobrania innych danych osobowych, w tym danych behawioralnych czy historii zakupów internetowych. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem 0808 189 0354 lub użyj następującego łącza RODO. W zależności od złożoności żądania, w odpowiednim czasie odnosimy się do próśb o przeniesienie danych, ale jesteśmy zobowiązani przez prawo do udzielenia odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca.

18. Czy przekazujecie komuś moje dane osobowe udostępnione przez stronę

Dane osobowe naszych użytkowników możemy udostępniać: (i) naszej Korporacji; (ii) naszym dostawcom usług; (iii) innym podmiotom, takim jak witryny z ofertami pracy lub potencjalni pracodawcy, za Twoją zgodą; (iv) w celu egzekwowania prawa i ścigania; (v) sieciom reklamowym; (vi) w przypadku zmiany własności – nowemu właścicielowi firmy; (vii) firmom z branży aplikacji mobilnych; oraz (viii) sieciom społecznościowym.

19. Jak długo przechowujecie dane osobowe?

Dopóki twoje konto będzie obecne w witrynie, zachowamy dane osobowe jego użytkowników. Jeśli zdecydujesz się anulować lub usunąć swoje konto, Twoje dane osobowe nie będą przechowywane. Pamiętaj, że niektóre informacje z Twojego profilu, w tym historia zakupów internetowych i adres e-mail, są oparte na zdarzeniach i mogą być przechowywane w formie archiwalnej na potrzeby dokumentacji biznesowej.

20. Czy korzystacie z plików cookie lub innych technologii śledzenia?

Tak. Używamy plików cookie lub technologii śledzenia w celu dostarczania na naszej stronie treści, takich jak reklamy, dostosowanych do Twoich zainteresowań, a także do analityki i usług badania wydajności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie i technologii śledzenia.

21. Kim są wasi przetwarzający i podprzetwarzający?

Nasi przetwarzający i podprzetwarzający: Segment; Mixpanel; Iterable; Google Analytics; Freshdesk; NewRelic; Optimizely; Inspectlet; Akamai; Nanorep; Branch; Piwik; Stackify; Seq Server; BlueShift; SmartLook; Full Story; Sendgrid; SparkPost; MailGun; Qualaroo; Woopra; HPCI; Verifi Order Insights; Ethoca; HPCI Account Updater; Mandrill; Amazon SES (Iterable); Azure CDN; Cloudflare; Kickbox.io; Survey Monkey; Wirecard; Vantiv; Dynamics; Payvision; Worldpay.

22. Czy udostępniacie pliki cookie stronom trzecim?

Możemy udostępniać dane stronom trzecim za pomocą plików cookie i technologii śledzenia w celach analitycznych i wydajnościowych. Strony te zostały ogólnie zidentyfikowane jako: AddThis; Bing Ads; DoubleClick; Facebook Connect; Facebook Social Plugins; Google AdWords Conversion and Google Dynamic Remarketing; Google Analytics, Google +1, and Google Tag Manager; Inspectlet; Optimizely; Pingdom oraz Segment.
Więcej informacji na temat ich praktyk i zasad można uzyskać, odwiedzając sekcję 3 naszej polityki dotyczącej plików cookie i technologii śledzenia.

23. Czy mogę ograniczyć lub odmówić akceptowania plików cookie tworzonych przez waszą lub jakąkolwiek inną witrynę?

Tak, w ustawieniach dostępu do Internetu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat ograniczania, usuwania lub odrzucania plików cookie znajdziesz na stronach (i) wwww.aboutcookies.org oraz (ii) www.allaboutcookies.org.

24. Co się stanie w przypadku wprowadzenia zmian w waszych politykach?

W porę powiadomimy wszystkich naszych użytkowników o wszelkich zmianach mających wpływ na gromadzenie i/lub przekazywanie Twoich danych osobowych.

25. Can you file a complaint under data privacy grounds?

Yes. GDPR requires all of the EU States to provide one or more authorities to supervise data privacy compliance.

26. Gdzie znajdę więcej informacji na temat moich praw do prywatności danych?

Skontaktuj się z 0808 189 0354, aby uzyskać więcej informacji dotyczących Twojego prawa do prywatności danych w ramach RODO.

Pobierz