1. Zasiłek / świadczenie przedemerytalne 2022: ile wynosi

Zasiłek / świadczenie przedemerytalne 2022: ile wynosi

Małgorzata Sury
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Jesteś bezrobotny, masz problem ze znalezieniem pracy, a niedługo osiągniesz wiek emerytalny? Możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Oczywiście, żeby je dostać, musisz spełnić kilka warunków i złożyć odpowiednie dokumenty. 

W tym artykule przeczytasz, co to jest świadczenie emerytalne, ile wynosi oraz kto i na jakich zasadach może je otrzymać w 2022 r. Dowiesz się również, czym różni się od zasiłku przedemerytalnego.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Co to jest świadczenie przedemerytalne i kto może je otrzymać?

Świadczenie przedemerytalne to forma materialnej pomocy, przyznawana starszym osobom, które przed osiągnięciem wieku emerytalnego, z różnych przyczyn niezależnych od siebie, straciły pracę i mają problem ze znalezieniem zatrudnienia.

Kwestię tę reguluje ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. W niej znajdziemy informacje, komu przysługuje taka pomoc:

 • osobie, która przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych i nadal jest zarejestrowana w Urzędzie pracy
 • osobie, która w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie przedemerytalne — warunki

Ponadto, żeby móc otrzymać świadczenie przedemerytalne, musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony lub pozostawałeś w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, mieć ukończone co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) i posiadać staż pracy uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym byłeś zatrudniony przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz posiadać staż pracy uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn
 • do dnia ogłoszenia upadłości prowadziłeś nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i za ten okres opłaciłeś składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości miałeś ukończone co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) i posiadasz okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • zarejestrowałeś się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, masz ukończone co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i osiągnąłeś staż pracy uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • zarejestrowałeś się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, i do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, ukończyłeś co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i osiągnąłeś staż pracy uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym byłeś zatrudniony przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadasz staż pracy uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn
 • do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony lub pozostawałeś w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadasz okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Tłumacząc „z prawniczego na nasze”: jeśli utraciłeś źródło dochodu (pracodawca zamknął firmę lub ogłosił upadłość, straciłeś zasiłek opiekuńczy albo zamknąłeś działalność gospodarczą) i zarejestrowałeś się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy w odpowiednim czasie — możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

Stwórz CV terazkreator cv

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne — różnica

Być może spotkałeś się z terminem zasiłek przedemerytalny i zastanawiasz się, czy to coś innego niż świadczenie przedemerytalne. 

Zasiłek przedemerytalny regulowała Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Obecnie jednak kwestię świadczenia, które mogą dostać bezrobotne osoby przed osiągnięciem wieku emerytalnego, reguluje osobny dokument — ustawa o świadczeniach emerytalnych.

Mówiąc najprościej — przed jej ogłoszeniem (30 kwietnia 2004 r.) zgodnie z przepisami mówiło się o zasiłku przedemerytalnym, a obecnie, ta sama forma pomocy, nosi nazwę „świadczenie przedemerytalne”.

2. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne (netto i brutto) w 2022 r.?

Wysokość świadczenia przedemerytalnego podlega okresowej waloryzacji — co oznacza, że kwota, jaką możesz otrzymać z tego tytułu, zmienia się m.in. przez inflację czy podwyżkę najniższej krajowej.

Od 1 marca 2022 r. wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 1350,70 zł brutto. Netto, czyli na rękę, dostaniesz 1060,62 zł. Wcześniej, od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r., kwota świadczenia przedemerytalnego wynosiła 1262,34 zł brutto miesięcznie.

Co ważne, świadczenie przedemerytalne nie wlicza się do emerytury — zatem nie wpłynie na wysokość kwoty, którą będziesz otrzymywać po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

3. Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Spełniasz wyżej wymienione warunki do otrzymania świadczenia przedemerytalnego? Świetnie. Oczywiście, żeby otrzymać pieniądze, musisz złożyć w ZUS-ie odpowiedni wniosek (znajdziesz go pod tym linkiem) i dokumenty:

 • ostatnie świadectwo pracy
 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych
 • zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, które potwierdzają Twój staż ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) oraz – jeśli pracowałeś w gospodarstwie rolnym – okresy Twojej pracy w gospodarstwie rolnym
 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości – jeśli prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą
 • dokument z urzędu pracy, który potwierdza, że: pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych co najmniej przez 180 dni, jesteś bezrobotny, nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w czasie, gdy pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych
 • dokument, który potwierdza, że wykonywałeś inną pracę zarobkową, prace interwencyjne lub roboty publiczne
 • jeśli pobierałeś świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i utraciłeś do niego prawo, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, które to potwierdzi.

Wniosek i powyższe dokumenty, możesz złożyć osobiście w każdej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub pocztą. Następnie ZUS sprawdzi, czy spełniasz warunki i podejmie decyzję o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego. Pieniądze otrzymasz pierwszego dnia miesiąca.

Zobacz też: Świadczenie rehabilitacyjne — jaki wniosek, ile wynosi i PIT-2 — co to jest, jak wypełnić? Polski Ład 2022.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące świadczenia przedemerytalnego? Zostaw komentarz pod artykułem. Chętnie Ci odpowiem i pomogę.

Jak sprawdzamy treści na LiveCareer?

Nasz zespół sprawdził ten artykuł pod kątem zgodności z procesem redakcyjnym LiveCareer.pl. Dzięki temu porady naszych ekspertów są spójne z aktualnymi standardami i trendami w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych. Zaufało nam już ponad 10 milionów kandydatów, którym pomogliśmy zdobyć wymarzoną pracę. Przygotowanie każdego z artykułów jest poprzedzone uważną analizą dostępnych raportów i badań, aby nasze treści odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy.

O autorze

Małgorzata Sury
Małgorzata Sury

Małgorzata Sury jest ekspertką ds. kariery i pisarką z bogatym doświadczeniem w mediach. Autorka badań o rynku pracy cytowanych w Forbes, Polska Times, Rzeczpospolitej i in. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii. Jej misją jest pomóc czytelnikom znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Swiadczenie przedemerytalne

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
0  (0 ocen)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Podobne artykuły

Piszą o nas: