1. Motywowanie pracowników — skuteczne techniki motywacyjne

Motywowanie pracowników — skuteczne techniki motywacyjne

Żaneta Spadło
Zaktualizowano:

Piszą o nas:

Motywowanie pracowników jest konieczne, żeby firma mogła odnieść sukces. Jednak by było to możliwe, musisz poznać i stosować skuteczne techniki motywacyjne. Jak to zrobić?

 

W tym artykule poznasz definicję i mechanizmy rządzące motywacją do pracy. Dowiesz się też, które techniki motywacyjne są najskuteczniejsze i dlaczego nie warto ograniczać się wyłącznie do karty Multisport. Dzięki tej wiedzy ograniczysz rotację pracowników i usprawnisz proces zarządzania firmą.

 

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

 

Stwórz CV teraz

 

Stwórz profesjonalne CV teraz!

motywowanie pracownikówNIE
motywowanie pracownikówTAK

 

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

 

1. Motywowanie pracowników — na czym polega?

 

Motywacja to inaczej wewnętrzny stan gotowości człowieka do podjęcia, wykonywania lub zakończenia określonej czynności. Wynika ze świadomych i nieświadomych czynników, które napędzają do działania i tym samym umożliwiają osiągnięcie pożądanego efektu.

 

Natomiast motywowanie pracowników to proces zarządzania regulujący ich zachowania w taki sposób, by chętnie i skutecznie realizowali cele przedsiębiorstwa (np. wzrost sprzedaży). Taka motywacja do pracy objawia się wewnętrznym napięciem, które — najczęściej w sposób nieświadomy — ukierunkowuje pracownika na działania zgodne z potrzebami firmy.

 

Motywacja może być wewnętrzna (wynikająca z wewnętrznych przekonań pracownika) oraz zewnętrzna (będąca efektem zewnętrznych bodźców) — i to właśnie ona najczęściej jest przedmiotem działań firmy.

 

Motywowanie pracowników przynosi najlepsze efekty, gdy jest długofalowe oraz dostosowane do ich wartości, potrzeb i stylu życia

 

Niestety — badania pokazują, że średnio tylko 15% ludzi na świecie czuje się zaangażowanych w swoją pracę (z naszej ankiety o cechach dobrego kierownika wynika, że w Polsce ten odsetek jest znacznie większy i wynosi około 69%). A słaba motywacja i małe zaangażowanie pracowników przekładają się na ich gorszą wydajność i w konsekwencji — mniejsze zyski.

 

Dlatego każda dobrze zarządzana firma powinna wdrożyć techniki motywowania pracowników. Listę skutecznych sposobów znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

 

Nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu CV. W kreatorze CV LiveCareer znajdziesz gotowe treści dla dowolnej branży i stanowiska, które wstawisz w CV jednym kliknięciem.

 

Stwórz CV terazkreator cv

2. Jak motywować pracowników? Techniki motywacyjne

 

Motywowanie pracowników w organizacji może opierać się na bodźcach pozytywnych (wywołujących chęć zdobycia nagrody) lub negatywnych (wzbudzających strach przed karą). Według ekspertów od zarządzania skuteczne techniki motywacyjne możemy podzielić na trzy grupy:

 

 • narzędzia perswazyjne — ingerują w sferę racjonalną i emocjonalną człowieka, wywołując w nim motywację do pracy (należą do nich m.in. inspirowanie, informowanie i namawianie do określonych zachowań)

 

 • środki przymusu — ich celem jest podporządkowanie zachowań pracownika interesom i woli pracodawcy poprzez zagrożenie sankcją (np. jasne określenie zasad współpracy, wyznaczanie ram czasowych na poszczególne zadania oraz realnych, ambitnych i mierzalnych celów określonych w czasie)

 

 • środki zachęty — polegają na oferowaniu określonej nagrody w zamian za postępowanie oczekiwane przez pracodawcę (m.in. premie, pochwały i benefity pracownicze).

 

Środki zachęty mogą mieć charakter materialny lub niematerialny. Jako pracodawca powinieneś wykorzystywać i jedne, i drugie, żeby osiągnąć trwały i zadowalający efekt.

 

Oto przykłady płacowego i pozapłacowego motywowania pracowników.

 

 1. Organizacja wygodnego biura lub przestrzeni coworkingowej.
 2. Szkolenia i kursy umożliwiające rozwój zawodowy.
 3. Dbanie o work-life balance pracownika.
 4. Zapewnienie możliwości pracy zdalnej lub workation.
 5. Prywatna opieka medyczna.
 6. Publiczne okazywanie uznania za osiągnięcia zawodowe.
 7. Bezproblemowe podejście do urlopu wypoczynkowego pracownika.
 8. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (np. stabilne umowy i jasne kryteria oceny osiągnięć).
 9. Poszerzanie zakresu obowiązków zgodnie z potrzebami pracownika.
 10. Dbanie o dobre relacje między pracownikami.
 11. Premia, podwyżka lub awans za bardzo dobre wyniki w pracy.
 12. Inne benefity pracownicze (np. karta Multisport, dostępne w biurze przekąski, pokrycie pracownikowi niektórych kosztów życia).

 

Atrakcyjna płaca zasadnicza jest głównym elementem składowym naszego wynagrodzenia, ale nie należy zapominać o świadczeniach pozapłacowych. W jednym z naszych badań z 2021 roku aż 87% respondentów deklaruje, że w momencie wyboru nowego miejsca pracy zwraca uwagę na oferowane benefity. Jednym z benefitów o największym znaczeniu, ocenionym jako ważny lub bardzo ważny przez 91% beneficjentów, jest elastyczny czas pracy. Wśród benefitów „wymarzonych”, czyli takich, których pracownicy obecnie nie otrzymują, a bardzo by chcieli, najczęściej wymieniane są szkolenia i kursy zawodowe. Niewiele firm traktuje jednak benefity jako motywator do wytężonej pracy. Żeby tak się stało, pracodawcy musieliby różnicować pakiety benefitów w zależności od wyników pracy pracownika (np. im większa efektywność, tym lepszy pakiet benefitów). W Polsce, a także w Europie przyznawane benefity różnią się głównie ze względu na zajmowane stanowisko. W konsekwencji pełnią więc one funkcję lojalnościową i pomagają np. zdecydować o podjęciu współpracy.

 

Jak widzisz, spektrum możliwych działań jest bardzo szerokie.

 

3. Jakie czynniki wpływają na motywowanie pracowników?

 

Niestety — samo poznanie technik motywacyjnych to za mało. Musisz jeszcze wiedzieć, jaki mechanizm motywacyjny zadziała (lub nie) w przypadku konkretnej osoby.

 

Na odczuwaną przez pracowników motywację wpływa wiele czynników. Należą do nich m.in. wiek, staż pracy, sytuacja osobista i rodzinna, poziom zaspokojenia potrzeb, miejsce zamieszkania, cechy charakteru i osobowości pracownika.

 

Wiek zatrudnionego a motywacja do pracy

 

Żeby wybrać skuteczne sposoby motywowania pracowników, musisz wziąć pod uwagę ich wiek i staż pracy.

 

Najstarsi z nich, tzw. baby boomers (urodzeni w latach 1946-1964), najbardziej cenią sobie prywatną opiekę medyczną. Dla młodszego pokolenia X (urodzeni do końca lat 70.) ważniejsze będą szkolenia, wyjazdy służbowe i spotkania integracyjne. Milenialsi (urodzeni w latach 80. i 90.) bardziej cenią pochwały i elastyczne godziny pracy, a przedstawiciele generacji Z (urodzeni do roku 2010) — możliwość pracy zdalnej.

 

Co ciekawe, pracownicy z ponad 10-letnim doświadczeniem bardziej angażują się w swoje obowiązki niż ludzie młodzi. Pragną spełniać się zawodowo, dlatego warto umożliwić im realizowanie w pracy swoich pasji i własnych pomysłów. Dla młodszych pracowników ważniejsze będzie wyznaczenie im jasnych celów i wysokie wynagrodzenie, które pomoże im uzyskać niezależność finansową.

 

Motywowanie pracownika a zaspokajanie potrzeb

 

Według klasycznych teorii motywacji istotnym czynnikiem motywowania pracowników jest również stopień zaspokojenia ich potrzeb.

 

Według dwuczynnikowej metody Herzberga na motywowanie pracowników powinny składać się niezbędne czynniki higieny (m.in. wynagrodzenie, wygodne miejsce pracy, dobre oświetlenie i działający sprzęt), których brak zniechęca do pracy oraz motywatory (pochwały, benefity i możliwość awansu), które pozytywnie wpływają na wydajność pracowników.

 

Natomiast teoria X i teoria Y McGregora zakładają, że skuteczne motywowanie pracowników jest uzależnione od ich postawy wobec pracy. Teoria X odnosi się do osób leniwych, które nie przejmują się losem firmy (dla nich najskuteczniejszym motywatorem są pieniądze), zaś teoria Y — do pracowników odpowiedzialnych i zaangażowanych (w takim wypadku należy stworzyć im warunki dostosowane do indywidualnych potrzeb).

 

Rola osobowości w motywowaniu pracownika

 

Skuteczne motywowanie pracownika jest również dopasowane do jego osobowości. Na podstawie modelu DISC można wyróżnić cztery typy pracowników:

 

 • osobowość dominująca — lubi pracować sprawnie, szybko widzieć efekty swoich działań i podejmować wyzwania; motywuje ją wolność działania i namacalne nagrody

 

 • osobowość inspirująca — dobrze pracuje w grupie, jest otwarta, kreatywna i pomysłowa, ale jej efektywność spada podczas wykonywania pracy powtarzalnej i monotonnej; chce być doceniana na forum publicznym

 

 • osobowość stabilna — ceni sobie poczucie bezpieczeństwa, nie wyróżnia się w tłumie, ale jest dobrym, lojalnym i solidnym pracownikiem; motywują ją benefity (np. pakiety medyczne, socjalne i sportowe)

 

 • osobowość rozważna — nastawiona na wykonywanie zadań, najchętniej pracuje samodzielnie, ceni profesjonalizm i często jest perfekcjonistą; do pracy motywuje ją możliwość rozwoju (szkolenia, poszerzanie zakresu obowiązków) oraz praca zdalna.

 

Wniosek? Mądry przełożony powinien wziąć pod uwagę wiele różnych czynników i dostosować system motywacyjny do indywidualnych potrzeb pracownika.

 

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Przejdź do kreatora listukreator listu motywacyjnego

 

Zobacz też wzór listu motywacyjnego dla swojego zawodu.

 

Masz więcej pytań odnośnie motywowania pracowników? Zadaj mi je w komentarzu pod tym artykułem.

O autorze

Żaneta Spadło
Żaneta Spadło

Dziennikarka i redaktorka, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. Doradza m.in. w kwestii szukania pracy, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych oraz pisania CV i listów motywacyjnych. Jest przekonana, że profesjonalizmu można się nauczyć. Jej cel? Pomóc Ci znaleźć pracę, dzięki której osiągniesz spełnienie zawodowe.

Obserwuj nas

Oceń ten artykuł:

Motywowanie pracownikow

Średnia:

Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
5.00  (1 ocena)

Chcesz stworzyć skuteczne CV?

Wypróbuj kreator CV za darmo
Skuteczne CV

Piszą o nas: